JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Takk for at du vil dele artikkelen

Den du deler artikkelen med, kan lese og eventuelt lytte til heile artikkelen.
Det gjer vi for at fleire skal oppdage DAG OG TID.

Namnet ditt vert synleg for alle du deler artikkelen med.

SpråkKunnskap

Det herre her

Kvar veke les vi inn utvalde artiklar, som abonnentane våre kan lytte til.
Lytt til artikkelen
2367
20230811
2367
20230811

Me kan ikkje berre gå her og bruka ordet her utan å sjå nærare på det. Rett nok er det mangt anna her i verda som lyt få merksemd, men her er mange grunnar til å granska dei småe orda som sprett fram her og der i setningane våre. Ingen skal koma her og seia at her er eit inkjevetta!

Mykje kan seiast om motstykket til her, der, men me er samla her i dag for å saumfara fyrstnemnde. Her er eit gamalt stadadverb med hovudtydinga ‘på denne staden’. Ordet har lenge vore nytta om tid òg, då med tydingane ‘no, på denne tida; nyss’. I norrøne tekster finn me til dømes hér eptir (‘etter dette, etter denne tid’, jf. heretter). Herifrå er ikkje vegen lang til «her i går» og «her om dagen» eller «her ein dagen».

Men kvar kjem her ifrå? Herom stridest dei lærde, kunne me ha sagt, men beint fram omstridd er etymologien ikkje, berre uviss. Det ser ut til at her er runne av ei germansk rot som tydde ‘den(ne) her’. Rota skal òg liggja til grunn for adverbet hit, det engelske pronomenet it (‘det’, gamalengelsk hit) og tysk heute (‘i dag’). Me har òg adverb som høyrer i hop med og kan tyda det same som her, til dømes hera, heran(e) og herne (berre det siste står i Nynorskordboka).

Her kjem ofte i fylgje med eit anna adverb: «her heime», «her inne», «her borte», «her nede». Ja, eller det står i lag med ein preposisjon og eit substantiv, jamfør «her i huset», «her i garden», «her på bruket», «her i landet (el. til lands)» og «her i livet». Ordlaget «her på berget» kjem frå Holberg-stykket Erasmus Montanus.

Ofte nyttar me her til å seia noko om staden me er på her og no («her var det fint, mørkt, kaldt»), eller rettleia andre: «Du skal svinga inn her.»

Me plar òg gripa til her når me er strenge eller kritiske: «Kom her!» «Høyr no her!» «Kva er dette her for noko?» «Fint meg her og fint meg der!»

I samtaler kan me bruka her (og der) til å få fram at noko er nemnt eller kjent frå før: «No kjem ho her dama hit att.» «Dette her oppgjeret går trått.» Herne kan brukast som adverb med tydinga ‘her’ («eg står herne»), men òg som peikeord («den herne bilen»). Sidan 2021 har me i nynorsk hatt høve til å bruka forma herre (og derre) når ordet er nytta på den sistnemnde måten. «Desse herre sjefane …» «Eg har visst det herre heile tida.» Hermed er det slutt!

Kristin Fridtun

Kristin Fridtun er filolog og forfattar.
E-post: kristin.fridtun@gmail.com

Digital tilgang til DAG OG TID – heilt utan binding

Prøv ein månad for kr 49.
Deretter kr 199 per månad. Stopp når du vil.

Me kan ikkje berre gå her og bruka ordet her utan å sjå nærare på det. Rett nok er det mangt anna her i verda som lyt få merksemd, men her er mange grunnar til å granska dei småe orda som sprett fram her og der i setningane våre. Ingen skal koma her og seia at her er eit inkjevetta!

Mykje kan seiast om motstykket til her, der, men me er samla her i dag for å saumfara fyrstnemnde. Her er eit gamalt stadadverb med hovudtydinga ‘på denne staden’. Ordet har lenge vore nytta om tid òg, då med tydingane ‘no, på denne tida; nyss’. I norrøne tekster finn me til dømes hér eptir (‘etter dette, etter denne tid’, jf. heretter). Herifrå er ikkje vegen lang til «her i går» og «her om dagen» eller «her ein dagen».

Men kvar kjem her ifrå? Herom stridest dei lærde, kunne me ha sagt, men beint fram omstridd er etymologien ikkje, berre uviss. Det ser ut til at her er runne av ei germansk rot som tydde ‘den(ne) her’. Rota skal òg liggja til grunn for adverbet hit, det engelske pronomenet it (‘det’, gamalengelsk hit) og tysk heute (‘i dag’). Me har òg adverb som høyrer i hop med og kan tyda det same som her, til dømes hera, heran(e) og herne (berre det siste står i Nynorskordboka).

Her kjem ofte i fylgje med eit anna adverb: «her heime», «her inne», «her borte», «her nede». Ja, eller det står i lag med ein preposisjon og eit substantiv, jamfør «her i huset», «her i garden», «her på bruket», «her i landet (el. til lands)» og «her i livet». Ordlaget «her på berget» kjem frå Holberg-stykket Erasmus Montanus.

Ofte nyttar me her til å seia noko om staden me er på her og no («her var det fint, mørkt, kaldt»), eller rettleia andre: «Du skal svinga inn her.»

Me plar òg gripa til her når me er strenge eller kritiske: «Kom her!» «Høyr no her!» «Kva er dette her for noko?» «Fint meg her og fint meg der!»

I samtaler kan me bruka her (og der) til å få fram at noko er nemnt eller kjent frå før: «No kjem ho her dama hit att.» «Dette her oppgjeret går trått.» Herne kan brukast som adverb med tydinga ‘her’ («eg står herne»), men òg som peikeord («den herne bilen»). Sidan 2021 har me i nynorsk hatt høve til å bruka forma herre (og derre) når ordet er nytta på den sistnemnde måten. «Desse herre sjefane …» «Eg har visst det herre heile tida.» Hermed er det slutt!

Kristin Fridtun

Kristin Fridtun er filolog og forfattar.
E-post: kristin.fridtun@gmail.com

Emneknaggar

les DAG OG TID.
Vil du òg prøve?

Her kan du prøve vekeavisa DAG OG TID gratis i tre veker.
Prøveperioden stoppar av seg sjølv.

Komplett

Papiravisa
Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Digital

Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Komplett

Papiravisa
Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Digital

Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis