JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Takk for at du vil dele artikkelen

Den du deler artikkelen med, kan lese og eventuelt lytte til heile artikkelen.
Det gjer vi for at fleire skal oppdage DAG OG TID.

Namnet ditt vert synleg for alle du deler artikkelen med.

UtanriksSamfunn

Trump i Arizona

Laurdag 15. januar samla Donald Trump tilhengjarane sine til det første massemøtet i år.
Her følgjer eit utdrag av talen han heldt i Florens.

Kvar veke les vi inn utvalde artiklar, som abonnentane våre kan lytte til.
Lytt til artikkelen
Tidlegare president Donald Trump lagar ei mine medan han heldt tale i Florens i Arizona 15. januar i år.

Tidlegare president Donald Trump lagar ei mine medan han heldt tale i Florens i Arizona 15. januar i år.

Foto: Carlos Barria / Reuters

Tidlegare president Donald Trump lagar ei mine medan han heldt tale i Florens i Arizona 15. januar i år.

Tidlegare president Donald Trump lagar ei mine medan han heldt tale i Florens i Arizona 15. januar i år.

Foto: Carlos Barria / Reuters

8581
20220121
8581
20220121

Opninga nytta Trump til å peike på den store folkemengda som møtte opp, og at fake media ikkje vil interessere seg for det:

«Eg elskar Arizona, vi hadde eit fabelaktig val her som vart teke frå oss. Godt nytt år til alle! Vi får eit stort år i år.

I fjor hadde vi eit svindelval, og provet er overalt, vi har mange prov, og dei veit det er prov, dei snakkar om den store løgna. Der er den store løgna (peikar mot pressefolka). Fake news er i dei lamma mainstream-media, dei nektar, dei nektar, dei nektar å snakke om det. Og det er ikkje underbygt, stor løgn, stor løgn, bullshit, det er det det er! (Jubel) For dei er i lomma på dei radikale venstredemokratane, dei same personane som vil øydeleggje landet vårt, øydeleggje landet. Og vi har hatt meir øydelegging det siste året enn under dei siste fem presidentane.

På toppen av alt blir folk forfølgde for å ha brukt talefridomen. Dei snakkar om det uheiderlege valet. Meir og meir informasjon kjem ut, mykje verre enn nokon nokon gong hadde tenkt seg at det kunne vere. Og det er mykje lettare for meg å gå ut og nyte livet og seie: Veit du kva? Eg stilte som presidentkandidat to gonger, og vi vann to gonger, med enda større siger andre gongen.

Vi gjorde det mykje betre andre gongen, med 12 millionar fleire røyster. Eg seier vi vann to gonger, og vi gjorde det mykje betre andre gongen. Denne folkemengda er eit massivt symbol på kva som skjedde, for folk hungrar etter sanninga. Dei vil ha landet sitt attende, eit vakkert land som pla ha rettferdige val. No er vi til latter for heile verda av mange grunnar. 2022, trass i at det så langt har vore ein total katastrofe for dette landet, skal bli eit år for denne store staten, eg elskar denne staten, elskar denne staten, den store staten Arizona.»

Trump introduserer guvernørkandidaten Kari Lake, som seier nokre ord:

«Er dette den største presidenten vi nokon gong har hatt? Arizona elskar deg, og eg spår at i enden av 2028, når du forlèt embetet etter andre periode, vil heile landet elske deg. Dei vil finne det ut. Dei er glade i deg fordi du bringar attende dei prinsippa dette landet vart bygt på. Dersom The Founding Fathers hadde vore her i dag, ville dei vore trumprepublikanarar. Eg kan sjå det no, herr president, George Washington krossar Delaware med eit Make America Great-flagg, og Teddy Roosevelt ber MAG-cowboyhatten sin. Vi elskar deg, vi er så takksame for at du er her i Arizona, og når eg er valt, skal vi fullende din store, vakre mur.»

Trump tek ordet att: «Vi visste alle at Joe Biden ville vere... Ikkje særleg bra. Men få kunne ha førestilt seg at han ville vere slik ei ulykke for dette landet. Kva dei har gjort. Inflasjonen er den verste på 40 år, bensinprisen er opp 50 prosent, daglegvarebutikkhyllene – dei er tomme. Vi hadde ei orsaking for ikkje å kjøpe julegåver til våre kjære: ’Elskling, eg er lei meg, eg elskar deg, men det finst ikkje varer hos Tiffany, eg ville kjøpe den vakraste ringen, men dei har ikkje ringar lenger.’

Vi høyrde aldri snakk om forsyningskjeder tidlegare. Forsyningskjeder er ikkje noko vi snakka om, og det er trist. Gatene i byar der demokratane styrer, er dynka med blod, rekordhøge drapstal og stoffhandel og menneskehandel, fire gonger så mange covidtilfelle. Hugsar de han sa: ’Eg skal bli kvitt covid! Hø hø hø, eg skal bli kvitt covid.’

No har vi fire gonger så mange tilfelle som nokon gong før. I dag sette sjukehusa rekord. Den vakre, sterke grensa vår i sør – for eit år sidan hadde vi dei beste tala vi nokon gong har hatt ved den sørlege grensa, og det inkluderer narkotika som kjem inn til landet, vi kutta det ned til eit tal ingen trudde ville vere mogleg. Og no: sju gonger meir enn det var for eit år sidan. Tenk på det: sju gonger meir.

Grensa vår er forlaten, og illegale framande strøymer inn, millionar på millionar, og vi veit ikkje eingong kvar i helvete dei kjem frå. Vi veit ikkje noko om det, med de skal få betale ein høg pris. Biden har til det ytste krenkt nasjonen vår på verdsscena medan Putin ikkje berre trugar Ukraina.

Eg veit ikkje om de har lese om dette, men no trugar han med å gå inn på Cuba, og i Venezuela. Det er mangel på respekt. Vi hadde aldri det problemet, problem med Putin og Ukraina, ikkje noko problem med president Xi og Taiwan, Kina. Russland og Iran ville aldri ha våga dette for eit år sidan. Og Kim Jong-un har byrja skyte opp rakettar igjen.

Sjå alle dei pressefolka bak der, og det er forresten ikkje viktig, sjå alle menneska – så langt auget kan sjå Og eg vil seie til pressa: Vend kameraa og vis den folkemengda vi har, for ingen har nokon gong hatt ei rørsle som dette, nei, ingen har hatt innsatsvilje som dette, og ei mengd som dette. Men sjå, dei vil ikkje snu kameraa, dei vil ikkje snu kameraa sine. Og dei vender heller kameraa i ei retning som er uheldig for oss. Mange står bak pressefolka.

Men 6. januar har blitt det demokratiske partiets påskot for å rettferdiggjere eit eineståande åtak på amerikanske borgarrettar og fridomar, ei motbydeleg forfølging av politiske fangar. Det som skjer med desse folka i desse fengsla... Det som skjer med desse folka... Og kvifor gjer dei ikkje dette med antifa? Og med Black Lives Matter og med mange andre venstrevridde – for å seie det varsamt – grupper? Men den grove misbruken av makt til å trakassere dei politiske motstandarane deira...

Det er skammeleg, det har aldri skjedd før i slikt omfang. Det dei gjer mot folk, det har aldri skjedd i slikt omfang. Vi har folk som freistar brenne ned landet vårt, inkludert føderale bygningar i Washington D.C. og kyrkja rett imot sjølve Det kvite huset. Dei stogga dei. Secret Service gjer ein stor jobb, dei stogga dei, og ingen ting skjer med desse folka. Vi må verne nasjonen vår mot desse monstra som nyttar rettsstellet til politiske føremål, lokalt og føderalt.

Desse demokratstyrte byane, dei er plaga med kriminalitet som aldri har vore sett før i vår historie. Sjå på Chicago, New York, drapstala er ikkje til å tru. Chicago 4. juli eller ein annan høgtidsdag: 83 personar skotne, sju døde. Eg sa nettopp at i Afghanistan i 18 månader vart ikkje éin einaste soldat skoten eller drepen, og i Chicago hender det kvar dag.

Likevel, når det handlar om 6. januar, dei fleste som er tiltala er det for ikkje-valdelege ting. Desse folka lever i eit helvete, desse folka lever i eit helvete. Lat dei slåst, lat dei snakke med advokatane sine! Dei blir behandla... Dei blir hundsa som bikkjer, som det verste dyr. Det som går føre seg, er horribelt, og fengsla er skitne, avskyelege og er stempla av domstolane som fæle og brutale.

Sjå på kva dei har! Dusjane er avskyelege, toalettromma er forferdelege, og folk blir tvinga til å leve slik. Lat dei bruke advokatane sine, lat dei forsvare seg sjølv. Vi meiner dei er uskuldige, vi burde hjelpe dei til å få forsvare seg. Desse folka er forfølgde, ein av dei vart omsynslaust og brutalt banka opp, fekk brote eit bein og øydelagt andletet, mistar synet for godt på eit auge. Og ein tosk utan kontroll over seg sjølv, tosk... Eg såg denne fyren bli intervjua, dei ønskte å verne han, kunne ikkje sleppe han til på TV fort nok, fyren som skaut Ashli Babbit utan nokon som helst grunn. Denne fyren kunne ikkje kome på TV fort nok, han var så stolt av seg sjølv. Vi skal sjølve starte etterforsking av det som skjedde – det som verkeleg skjedde, for dette har vorte fullstendig kvitvaska.

Kvifor ville Nancy Pelosi og capitolpolitiet seie nei til dei 10.000 frå Nasjonalgarden og soldatar som eg gav løyve til å kontrollere den enorme folkemengda eg visste ville kome? For alle eg kjende, sa dei skulle til møtet ved Capitol. Dei snakkar aldri om den store møtelyden, dei snakkar berre om dei få som gjekk ned til Capitol. Dei snakkar ikkje om storleiken på folkemengda. Eg trur det var den største folkemengda eg nokon gong tidlegare har snakka til. Og dei var der for å protestere mot valet. Det var den største folkemengda, og fake news snakkar aldri om det.

Kor mange av folka inne i Capitol den dagen var hemmelege FBI-folk og agentar som arbeidde direkte eller indirekte med eit regjeringskontor? Kva med han eine som skreik: «Gå inn, gå inn der! Gå, gå, gå!»? Ingen ting skjer med han. Kor mykje bidrog dei folka til det som skjedde på Capitol? Det er det vi vil vite.»

Transkribert og omsettav Lasse H. Takle

Digital tilgang til DAG OG TID – heilt utan binding

Prøv ein månad for kr 49.
Deretter kr 199 per månad. Stopp når du vil.

Opninga nytta Trump til å peike på den store folkemengda som møtte opp, og at fake media ikkje vil interessere seg for det:

«Eg elskar Arizona, vi hadde eit fabelaktig val her som vart teke frå oss. Godt nytt år til alle! Vi får eit stort år i år.

I fjor hadde vi eit svindelval, og provet er overalt, vi har mange prov, og dei veit det er prov, dei snakkar om den store løgna. Der er den store løgna (peikar mot pressefolka). Fake news er i dei lamma mainstream-media, dei nektar, dei nektar, dei nektar å snakke om det. Og det er ikkje underbygt, stor løgn, stor løgn, bullshit, det er det det er! (Jubel) For dei er i lomma på dei radikale venstredemokratane, dei same personane som vil øydeleggje landet vårt, øydeleggje landet. Og vi har hatt meir øydelegging det siste året enn under dei siste fem presidentane.

På toppen av alt blir folk forfølgde for å ha brukt talefridomen. Dei snakkar om det uheiderlege valet. Meir og meir informasjon kjem ut, mykje verre enn nokon nokon gong hadde tenkt seg at det kunne vere. Og det er mykje lettare for meg å gå ut og nyte livet og seie: Veit du kva? Eg stilte som presidentkandidat to gonger, og vi vann to gonger, med enda større siger andre gongen.

Vi gjorde det mykje betre andre gongen, med 12 millionar fleire røyster. Eg seier vi vann to gonger, og vi gjorde det mykje betre andre gongen. Denne folkemengda er eit massivt symbol på kva som skjedde, for folk hungrar etter sanninga. Dei vil ha landet sitt attende, eit vakkert land som pla ha rettferdige val. No er vi til latter for heile verda av mange grunnar. 2022, trass i at det så langt har vore ein total katastrofe for dette landet, skal bli eit år for denne store staten, eg elskar denne staten, elskar denne staten, den store staten Arizona.»

Trump introduserer guvernørkandidaten Kari Lake, som seier nokre ord:

«Er dette den største presidenten vi nokon gong har hatt? Arizona elskar deg, og eg spår at i enden av 2028, når du forlèt embetet etter andre periode, vil heile landet elske deg. Dei vil finne det ut. Dei er glade i deg fordi du bringar attende dei prinsippa dette landet vart bygt på. Dersom The Founding Fathers hadde vore her i dag, ville dei vore trumprepublikanarar. Eg kan sjå det no, herr president, George Washington krossar Delaware med eit Make America Great-flagg, og Teddy Roosevelt ber MAG-cowboyhatten sin. Vi elskar deg, vi er så takksame for at du er her i Arizona, og når eg er valt, skal vi fullende din store, vakre mur.»

Trump tek ordet att: «Vi visste alle at Joe Biden ville vere... Ikkje særleg bra. Men få kunne ha førestilt seg at han ville vere slik ei ulykke for dette landet. Kva dei har gjort. Inflasjonen er den verste på 40 år, bensinprisen er opp 50 prosent, daglegvarebutikkhyllene – dei er tomme. Vi hadde ei orsaking for ikkje å kjøpe julegåver til våre kjære: ’Elskling, eg er lei meg, eg elskar deg, men det finst ikkje varer hos Tiffany, eg ville kjøpe den vakraste ringen, men dei har ikkje ringar lenger.’

Vi høyrde aldri snakk om forsyningskjeder tidlegare. Forsyningskjeder er ikkje noko vi snakka om, og det er trist. Gatene i byar der demokratane styrer, er dynka med blod, rekordhøge drapstal og stoffhandel og menneskehandel, fire gonger så mange covidtilfelle. Hugsar de han sa: ’Eg skal bli kvitt covid! Hø hø hø, eg skal bli kvitt covid.’

No har vi fire gonger så mange tilfelle som nokon gong før. I dag sette sjukehusa rekord. Den vakre, sterke grensa vår i sør – for eit år sidan hadde vi dei beste tala vi nokon gong har hatt ved den sørlege grensa, og det inkluderer narkotika som kjem inn til landet, vi kutta det ned til eit tal ingen trudde ville vere mogleg. Og no: sju gonger meir enn det var for eit år sidan. Tenk på det: sju gonger meir.

Grensa vår er forlaten, og illegale framande strøymer inn, millionar på millionar, og vi veit ikkje eingong kvar i helvete dei kjem frå. Vi veit ikkje noko om det, med de skal få betale ein høg pris. Biden har til det ytste krenkt nasjonen vår på verdsscena medan Putin ikkje berre trugar Ukraina.

Eg veit ikkje om de har lese om dette, men no trugar han med å gå inn på Cuba, og i Venezuela. Det er mangel på respekt. Vi hadde aldri det problemet, problem med Putin og Ukraina, ikkje noko problem med president Xi og Taiwan, Kina. Russland og Iran ville aldri ha våga dette for eit år sidan. Og Kim Jong-un har byrja skyte opp rakettar igjen.

Sjå alle dei pressefolka bak der, og det er forresten ikkje viktig, sjå alle menneska – så langt auget kan sjå Og eg vil seie til pressa: Vend kameraa og vis den folkemengda vi har, for ingen har nokon gong hatt ei rørsle som dette, nei, ingen har hatt innsatsvilje som dette, og ei mengd som dette. Men sjå, dei vil ikkje snu kameraa, dei vil ikkje snu kameraa sine. Og dei vender heller kameraa i ei retning som er uheldig for oss. Mange står bak pressefolka.

Men 6. januar har blitt det demokratiske partiets påskot for å rettferdiggjere eit eineståande åtak på amerikanske borgarrettar og fridomar, ei motbydeleg forfølging av politiske fangar. Det som skjer med desse folka i desse fengsla... Det som skjer med desse folka... Og kvifor gjer dei ikkje dette med antifa? Og med Black Lives Matter og med mange andre venstrevridde – for å seie det varsamt – grupper? Men den grove misbruken av makt til å trakassere dei politiske motstandarane deira...

Det er skammeleg, det har aldri skjedd før i slikt omfang. Det dei gjer mot folk, det har aldri skjedd i slikt omfang. Vi har folk som freistar brenne ned landet vårt, inkludert føderale bygningar i Washington D.C. og kyrkja rett imot sjølve Det kvite huset. Dei stogga dei. Secret Service gjer ein stor jobb, dei stogga dei, og ingen ting skjer med desse folka. Vi må verne nasjonen vår mot desse monstra som nyttar rettsstellet til politiske føremål, lokalt og føderalt.

Desse demokratstyrte byane, dei er plaga med kriminalitet som aldri har vore sett før i vår historie. Sjå på Chicago, New York, drapstala er ikkje til å tru. Chicago 4. juli eller ein annan høgtidsdag: 83 personar skotne, sju døde. Eg sa nettopp at i Afghanistan i 18 månader vart ikkje éin einaste soldat skoten eller drepen, og i Chicago hender det kvar dag.

Likevel, når det handlar om 6. januar, dei fleste som er tiltala er det for ikkje-valdelege ting. Desse folka lever i eit helvete, desse folka lever i eit helvete. Lat dei slåst, lat dei snakke med advokatane sine! Dei blir behandla... Dei blir hundsa som bikkjer, som det verste dyr. Det som går føre seg, er horribelt, og fengsla er skitne, avskyelege og er stempla av domstolane som fæle og brutale.

Sjå på kva dei har! Dusjane er avskyelege, toalettromma er forferdelege, og folk blir tvinga til å leve slik. Lat dei bruke advokatane sine, lat dei forsvare seg sjølv. Vi meiner dei er uskuldige, vi burde hjelpe dei til å få forsvare seg. Desse folka er forfølgde, ein av dei vart omsynslaust og brutalt banka opp, fekk brote eit bein og øydelagt andletet, mistar synet for godt på eit auge. Og ein tosk utan kontroll over seg sjølv, tosk... Eg såg denne fyren bli intervjua, dei ønskte å verne han, kunne ikkje sleppe han til på TV fort nok, fyren som skaut Ashli Babbit utan nokon som helst grunn. Denne fyren kunne ikkje kome på TV fort nok, han var så stolt av seg sjølv. Vi skal sjølve starte etterforsking av det som skjedde – det som verkeleg skjedde, for dette har vorte fullstendig kvitvaska.

Kvifor ville Nancy Pelosi og capitolpolitiet seie nei til dei 10.000 frå Nasjonalgarden og soldatar som eg gav løyve til å kontrollere den enorme folkemengda eg visste ville kome? For alle eg kjende, sa dei skulle til møtet ved Capitol. Dei snakkar aldri om den store møtelyden, dei snakkar berre om dei få som gjekk ned til Capitol. Dei snakkar ikkje om storleiken på folkemengda. Eg trur det var den største folkemengda eg nokon gong tidlegare har snakka til. Og dei var der for å protestere mot valet. Det var den største folkemengda, og fake news snakkar aldri om det.

Kor mange av folka inne i Capitol den dagen var hemmelege FBI-folk og agentar som arbeidde direkte eller indirekte med eit regjeringskontor? Kva med han eine som skreik: «Gå inn, gå inn der! Gå, gå, gå!»? Ingen ting skjer med han. Kor mykje bidrog dei folka til det som skjedde på Capitol? Det er det vi vil vite.»

Transkribert og omsettav Lasse H. Takle

Eg veit ikkje om de har lese om dette, men no trugar Putin med å gå inn på Cuba, og i Venezuela.

Donald Trump

Emneknaggar

les DAG OG TID.
Vil du òg prøve?

Her kan du prøve vekeavisa DAG OG TID gratis i tre veker.
Prøveperioden stoppar av seg sjølv.

Komplett

Papiravisa
Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Digital

Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Komplett

Papiravisa
Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Digital

Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis