JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

Den amerikanske kritikaren Alex Ross drøfta kanonproblemet på Kulturhuset i Bergen.

Den amerikanske kritikaren Alex Ross drøfta kanonproblemet på Kulturhuset i Bergen.

Foto: Thor Brødreskift

Kanon mot woke

Tradisjonen tru arrangerte Festspillene i Bergen ei rekkje ordskifte og føredrag knytte til festspelprogrammet, i år 16 av slaget. Dei siste åra har desse samtalane alt for ofte vore keisame øvingar i politisk konsensus. I år er programmet meir opplyftande: Det handlar meir om kunst enn klima, meir om interpretasjon enn integrering.

SjurHaga Bringeland
Fabio Biondi under intimkonserten i Griegs villa på Troldhaugen.

Fabio Biondi under intimkonserten i Griegs villa på Troldhaugen.

Foto: Thor Brødreskift

Surt og slurvete

Sicilianaren Fabio Biondi var frå 2005 til 2016 tidlegmusikkdirigent for Stavanger Symfoniorkester. Han greidde å gjera dette til det beste norske symfoniorkesteret på barokkmusikk. Mest kjend er han for stiftinga av Europa Galante (som gav konsert under Festspillene 1. juni). Dette barokk­orkesteret har sidan 1990 gjeve ut nærare 60 album.

SjurHaga Bringeland
Framsyninga syner korleis Canan (Hina Zaidi) blir møtt då ho byrjar på ungdomsskulen.

Framsyninga syner korleis Canan (Hina Zaidi) blir møtt då ho byrjar på ungdomsskulen.

Foto: Marte Moen Blomstereng

Om blikk kunne drepe

Den nyaste ordboka eg har, frå 2018, inneheld ikkje oppslagsordet blikking. Men fenomenet er velkjent og har ei lang, lang historie. Eit heftig masseslagsmål mellom jenter på Hersleb vidaregåande skule i Oslo inspirerte den norsk-tyrkiske dramatikaren og regissøren Mine Nilay Yalcin til å lage teaterframsyninga Blikk. Ei fartsfylt og tidvis brutal oppleving både for publikum og jenta som blir utsett for blikkinga.

Jan H.Landro
Isabelle Faust som solist med Akademie für Alte Musik Berlin i Håkonshallen.

Isabelle Faust som solist med Akademie für Alte Musik Berlin i Håkonshallen.

Foto: Synne Sofi Bårdsdatter Bønes Foto: Synne Sofi Bårdsdatter Bønes

Froskekonsert

Isabelle Faust, barokkfiolin; Akademie für Alte Musik Berlin; fiolin og leiing: Bernhard Forck.
Håkonshallen, sundag 4. juni

SjurHaga Bringeland
Framsyninga til det nyetablerte Kvääniteatteri handlar om tvil, undering og ein yogaball.

Framsyninga til det nyetablerte Kvääniteatteri handlar om tvil, undering og ein yogaball.

Foto: Jørn Holm

Kritikk og forsoning i dans og teater

Vi er inne i ei nasjonal sannings- og forsoningsveke. Kva som kjem ut av dette, er uråd å seie. Viljen til å opne seg for all urett den samiske minoritetsbefolkninga har vore usett for gjennom den brutale fornorskingspolitikken, synest stor. Men kva skal forsonast, kven skal forsonast og korleis skal ei forsoning finne stad?

Jan H.Landro
Gautier Capuçon (t.v.) i kjend positur i Håkonshallen, akkompagnert av Kim Bernard.

Gautier Capuçon (t.v.) i kjend positur i Håkonshallen, akkompagnert av Kim Bernard.

Foto: Johanne Karlsrud

Kraftig kost

Den mellomalderlege Håkons­hallen blir hyppig nytta under årets Festspillene i Bergen. Akustikken her er godt eigna for kammermusikkframføringar, men berre om der er nok folk i salen, noko som dempar etterklangen. Dei kvassaste lydane blir då avrunda, medan detaljane i pianissimopartia framleis kan høyrast tydeleg.

SjurHaga Bringeland
Ingrid Søfteland Neset som solist i Ørbecks «Pastorale og allegro for fløyte og strykeorkester».

Ingrid Søfteland Neset som solist i Ørbecks «Pastorale og allegro for fløyte og strykeorkester».

Foto: Johanne Karlsrud

Sjeldne tonar

Ymse solistar; Bergen Filhar­moniske Orkester; dir.: Anna-Maria Helsing.
Håkonshallen, tysdag 30. mai

SjurHaga Bringeland
Den amerikanske kritikaren Alex Ross drøfta kanonproblemet på Kulturhuset i Bergen.

Den amerikanske kritikaren Alex Ross drøfta kanonproblemet på Kulturhuset i Bergen.

Foto: Thor Brødreskift

Kanon mot woke

Tradisjonen tru arrangerte Festspillene i Bergen ei rekkje ordskifte og føredrag knytte til festspelprogrammet, i år 16 av slaget. Dei siste åra har desse samtalane alt for ofte vore keisame øvingar i politisk konsensus. I år er programmet meir opplyftande: Det handlar meir om kunst enn klima, meir om interpretasjon enn integrering.

SjurHaga Bringeland
Fabio Biondi under intimkonserten i Griegs villa på Troldhaugen.

Fabio Biondi under intimkonserten i Griegs villa på Troldhaugen.

Foto: Thor Brødreskift

Surt og slurvete

Sicilianaren Fabio Biondi var frå 2005 til 2016 tidlegmusikkdirigent for Stavanger Symfoniorkester. Han greidde å gjera dette til det beste norske symfoniorkesteret på barokkmusikk. Mest kjend er han for stiftinga av Europa Galante (som gav konsert under Festspillene 1. juni). Dette barokk­orkesteret har sidan 1990 gjeve ut nærare 60 album.

SjurHaga Bringeland
Framsyninga syner korleis Canan (Hina Zaidi) blir møtt då ho byrjar på ungdomsskulen.

Framsyninga syner korleis Canan (Hina Zaidi) blir møtt då ho byrjar på ungdomsskulen.

Foto: Marte Moen Blomstereng

Om blikk kunne drepe

Den nyaste ordboka eg har, frå 2018, inneheld ikkje oppslagsordet blikking. Men fenomenet er velkjent og har ei lang, lang historie. Eit heftig masseslagsmål mellom jenter på Hersleb vidaregåande skule i Oslo inspirerte den norsk-tyrkiske dramatikaren og regissøren Mine Nilay Yalcin til å lage teaterframsyninga Blikk. Ei fartsfylt og tidvis brutal oppleving både for publikum og jenta som blir utsett for blikkinga.

Jan H.Landro
Isabelle Faust som solist med Akademie für Alte Musik Berlin i Håkonshallen.

Isabelle Faust som solist med Akademie für Alte Musik Berlin i Håkonshallen.

Foto: Synne Sofi Bårdsdatter Bønes Foto: Synne Sofi Bårdsdatter Bønes

Froskekonsert

Isabelle Faust, barokkfiolin; Akademie für Alte Musik Berlin; fiolin og leiing: Bernhard Forck.
Håkonshallen, sundag 4. juni

SjurHaga Bringeland
Framsyninga til det nyetablerte Kvääniteatteri handlar om tvil, undering og ein yogaball.

Framsyninga til det nyetablerte Kvääniteatteri handlar om tvil, undering og ein yogaball.

Foto: Jørn Holm

Kritikk og forsoning i dans og teater

Vi er inne i ei nasjonal sannings- og forsoningsveke. Kva som kjem ut av dette, er uråd å seie. Viljen til å opne seg for all urett den samiske minoritetsbefolkninga har vore usett for gjennom den brutale fornorskingspolitikken, synest stor. Men kva skal forsonast, kven skal forsonast og korleis skal ei forsoning finne stad?

Jan H.Landro
Gautier Capuçon (t.v.) i kjend positur i Håkonshallen, akkompagnert av Kim Bernard.

Gautier Capuçon (t.v.) i kjend positur i Håkonshallen, akkompagnert av Kim Bernard.

Foto: Johanne Karlsrud

Kraftig kost

Den mellomalderlege Håkons­hallen blir hyppig nytta under årets Festspillene i Bergen. Akustikken her er godt eigna for kammermusikkframføringar, men berre om der er nok folk i salen, noko som dempar etterklangen. Dei kvassaste lydane blir då avrunda, medan detaljane i pianissimopartia framleis kan høyrast tydeleg.

SjurHaga Bringeland
Ingrid Søfteland Neset som solist i Ørbecks «Pastorale og allegro for fløyte og strykeorkester».

Ingrid Søfteland Neset som solist i Ørbecks «Pastorale og allegro for fløyte og strykeorkester».

Foto: Johanne Karlsrud

Sjeldne tonar

Ymse solistar; Bergen Filhar­moniske Orkester; dir.: Anna-Maria Helsing.
Håkonshallen, tysdag 30. mai

SjurHaga Bringeland