JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 ... 14 »
Dei fire veninnene i bokklubben dreg på tur til Roma. Her ved Trevi-fontena.

Dei fire veninnene i bokklubben dreg på tur til Roma. Her ved Trevi-fontena.

Foto: Focus Features / Universal

Les heller ei bok ...

Dei gamle veninnene frå Book Club (2018) er tilbake – dei har overlevd pandemien, takka vera kvarandre og bokklubben. No skal dei ta igjen alt det tapte, og kva er då betre enn å reisa på ferie utanlands? Særleg når høvet er at evigsingle Vivian omsider skal gifta seg.

BritAksnes
Ein dokumentarserie om telefonseljarar kjem straks på HBO.

Ein dokumentarserie om telefonseljarar kjem straks på HBO.

Foto: HBO

Don Quijote med nål i armen

Kven sit eigentleg i enden av telefonen og sel deg ymse velgjerande formål? Eg vil bli svært overraska om det vanlegvis er så vanvittig som i denne dokumentarserien om telefonseljarar i USA og opplegget bak.

BritAksnes
Ein gjeng såkalla spirituelle ekspertar prøver å bli kvitt dei overnaturlege bebuarane i huset.

Ein gjeng såkalla spirituelle ekspertar prøver å bli kvitt dei overnaturlege bebuarane i huset.

Foto: Filmweb

Distinkt Disney

Den utmerkte astrofysikaren Ben (Stanfield) har enda opp som deprimert og utilpass turistguide i New Orleans. Ein tvilsam prest (Wilson) dukkar opp og vil at Ben skal bruke det såkalla skrømtkameraet sitt til å forstå kva som skjer i herregarden der Gabbie (Dawson) og sonen har flytta inn. Ben er skeptisk til alt, men treng pengar. Han må freiste å finne helten i seg sjølv når det brått kryr av skrømt.

HåkonTveit
Filmen er basert på eit teaterstykke frå 1934 av Georges Berr.

Filmen er basert på eit teaterstykke frå 1934 av Georges Berr.

Foto: ƒilmweb

Popcorn med froskesmak

Paris, 1935: Dei to veninnene Madeleine (Tereszkiewicz) og Pauline (Marder) slit med å lukkast som høvesvis skodespelar og advokat. Då Madeleine vert skulda for å ha drepe ein kjend teaterprodusent, satsar dei på å utnytta merksemda rettssaka får frå media. Men dette finn ikkje den verkelege mordaren seg i, så kva skjer då?  

BritAksnes
Mutantskjelpaddebrørne Leonardo, Michelangelo, Donatello og Raphael er tilbake på kino.

Mutantskjelpaddebrørne Leonardo, Michelangelo, Donatello og Raphael er tilbake på kino.

Foto: Filmweb

Mykje mutantmoro

Dei legendariske mutantskjelpaddebrørne Leonardo (Cantu), Michelangelo (Brown Jr.), Donatello (Abbey) og Raphael (Brady Noon) er tilbake. Kvartetten vil freiste å få innpass hjå menneska gjennom heltemodig kamp mot skurken Superfly i lag med mennesket Angie (Edebiri), som vil gjere eit skup for skuleavisa for å redde ryktet sitt. Det er nok viktigare å imponere Angie enn å redde New York for gjengen som drøymer om ein veg ut av kloakken.

HåkonTveit
Wes Anderson byr på ein science-fiction-romantisk komedie-dramafilm.

Wes Anderson byr på ein science-fiction-romantisk komedie-dramafilm.

Foto: Amercian Empirical Picture

Cannes breier seg

Som vanleg pregar overflod av pengar og dårleg smak gatene i Cannes under den store filmfestivalen i mai. Det kryr òg av kjekke filmfolk og -nerdar frå heile verda. For ein entusiast er det artig å støyte på Pedro Almodóvar i eit smug, og sjå gullpalmevinnaren frå i fjor og juryleiaren i år, altså Ruben Östlund, skubbe på barnevogna i sola.

HåkonTveit

Retting

Beau Is Afraid har ikkje aldersgrense seks år, slik det vart hevda i Brit Aksnes’ filmmelding sist veke. Feilen oppstod då det vart opplyst om dette i pressevisingsoversikta frå kinoen, men eit enkelt søk ville vist at den rette aldersgrensa var 15 år. Denne grensa er sett av distributøren etter retningsliner frå Medietilsynet, som fører tilsyn med at aldersgrensa er sett riktig. Filmmeldaren og Dag og Tid orsakar.

BritAksnes
Sykkelbodet Igor Parat (Alexandre Jollien) vert kjend med gravferdsagenten Louis Caretti (Bernard Campan).

Sykkelbodet Igor Parat (Alexandre Jollien) vert kjend med gravferdsagenten Louis Caretti (Bernard Campan).

Foto: Another World Entertainment

Klam klem

I Lausanne i Sveits kryssar vegane til to menn med svært ulik bakgrunn kvarandre. Godt vaksne Louis (Campan) jobbar i eit gravferdsbyrå, mens halvvaksne Igor (Jollien) leverer økologiske grønsaker frå den spesialbygde sykkelen sin. Han har cerebral parese og eit intenst eksistensielt forhold til livet og ikkje minst døden.

BritAksnes
Den stille jenta Cáit er eit av mange forsømde born i Irland i 1980-åra. Ho er heldig å kome til eit hyggjeleg, barnlaust ektepar på den irske landsbygda.

Den stille jenta Cáit er eit av mange forsømde born i Irland i 1980-åra. Ho er heldig å kome til eit hyggjeleg, barnlaust ektepar på den irske landsbygda.

Foto: Selmer Media

Storslege smålåte

Irland, 1981: Familien til Cáit (Clinch) slit, og då mor skal ha endå eit barn, blir Cáit send til ei eldre kusine og mannen hennar. Cáit får merksemd og omtanke hjå Eibhlín (Crowley) og Seán (Bennett) Kinsellah heilt frå starten – eit nytt konsept for den stillfarne jenta. Eit mørke finst likevel også i dei lyse, store romma på den vakre garden.

BritAksnes
Robert flyttar frå Polen til Noreg for å arbeide på laksefabrikk. Der forelskar han seg i norske Ivar, eit forhold han må halde skjult.

Robert flyttar frå Polen til Noreg for å arbeide på laksefabrikk. Der forelskar han seg i norske Ivar, eit forhold han må halde skjult.

Foto: Storytelling

Arbeidarkjærleik

Norwegian Dream er eit kjærkome polsk-norsk drama som handlar om retten til ryddige arbeids­tilhøve og til å elske kven ein vil.

HåkonTveit
« 1 2 3 4 5 ... 14 »
« 1 2 3 4 5 ... 14 »
Dei fire veninnene i bokklubben dreg på tur til Roma. Her ved Trevi-fontena.

Dei fire veninnene i bokklubben dreg på tur til Roma. Her ved Trevi-fontena.

Foto: Focus Features / Universal

Les heller ei bok ...

Dei gamle veninnene frå Book Club (2018) er tilbake – dei har overlevd pandemien, takka vera kvarandre og bokklubben. No skal dei ta igjen alt det tapte, og kva er då betre enn å reisa på ferie utanlands? Særleg når høvet er at evigsingle Vivian omsider skal gifta seg.

BritAksnes
Ein dokumentarserie om telefonseljarar kjem straks på HBO.

Ein dokumentarserie om telefonseljarar kjem straks på HBO.

Foto: HBO

Don Quijote med nål i armen

Kven sit eigentleg i enden av telefonen og sel deg ymse velgjerande formål? Eg vil bli svært overraska om det vanlegvis er så vanvittig som i denne dokumentarserien om telefonseljarar i USA og opplegget bak.

BritAksnes
Ein gjeng såkalla spirituelle ekspertar prøver å bli kvitt dei overnaturlege bebuarane i huset.

Ein gjeng såkalla spirituelle ekspertar prøver å bli kvitt dei overnaturlege bebuarane i huset.

Foto: Filmweb

Distinkt Disney

Den utmerkte astrofysikaren Ben (Stanfield) har enda opp som deprimert og utilpass turistguide i New Orleans. Ein tvilsam prest (Wilson) dukkar opp og vil at Ben skal bruke det såkalla skrømtkameraet sitt til å forstå kva som skjer i herregarden der Gabbie (Dawson) og sonen har flytta inn. Ben er skeptisk til alt, men treng pengar. Han må freiste å finne helten i seg sjølv når det brått kryr av skrømt.

HåkonTveit
Filmen er basert på eit teaterstykke frå 1934 av Georges Berr.

Filmen er basert på eit teaterstykke frå 1934 av Georges Berr.

Foto: ƒilmweb

Popcorn med froskesmak

Paris, 1935: Dei to veninnene Madeleine (Tereszkiewicz) og Pauline (Marder) slit med å lukkast som høvesvis skodespelar og advokat. Då Madeleine vert skulda for å ha drepe ein kjend teaterprodusent, satsar dei på å utnytta merksemda rettssaka får frå media. Men dette finn ikkje den verkelege mordaren seg i, så kva skjer då?  

BritAksnes
Mutantskjelpaddebrørne Leonardo, Michelangelo, Donatello og Raphael er tilbake på kino.

Mutantskjelpaddebrørne Leonardo, Michelangelo, Donatello og Raphael er tilbake på kino.

Foto: Filmweb

Mykje mutantmoro

Dei legendariske mutantskjelpaddebrørne Leonardo (Cantu), Michelangelo (Brown Jr.), Donatello (Abbey) og Raphael (Brady Noon) er tilbake. Kvartetten vil freiste å få innpass hjå menneska gjennom heltemodig kamp mot skurken Superfly i lag med mennesket Angie (Edebiri), som vil gjere eit skup for skuleavisa for å redde ryktet sitt. Det er nok viktigare å imponere Angie enn å redde New York for gjengen som drøymer om ein veg ut av kloakken.

HåkonTveit
Wes Anderson byr på ein science-fiction-romantisk komedie-dramafilm.

Wes Anderson byr på ein science-fiction-romantisk komedie-dramafilm.

Foto: Amercian Empirical Picture

Cannes breier seg

Som vanleg pregar overflod av pengar og dårleg smak gatene i Cannes under den store filmfestivalen i mai. Det kryr òg av kjekke filmfolk og -nerdar frå heile verda. For ein entusiast er det artig å støyte på Pedro Almodóvar i eit smug, og sjå gullpalmevinnaren frå i fjor og juryleiaren i år, altså Ruben Östlund, skubbe på barnevogna i sola.

HåkonTveit

Retting

Beau Is Afraid har ikkje aldersgrense seks år, slik det vart hevda i Brit Aksnes’ filmmelding sist veke. Feilen oppstod då det vart opplyst om dette i pressevisingsoversikta frå kinoen, men eit enkelt søk ville vist at den rette aldersgrensa var 15 år. Denne grensa er sett av distributøren etter retningsliner frå Medietilsynet, som fører tilsyn med at aldersgrensa er sett riktig. Filmmeldaren og Dag og Tid orsakar.

BritAksnes
Sykkelbodet Igor Parat (Alexandre Jollien) vert kjend med gravferdsagenten Louis Caretti (Bernard Campan).

Sykkelbodet Igor Parat (Alexandre Jollien) vert kjend med gravferdsagenten Louis Caretti (Bernard Campan).

Foto: Another World Entertainment

Klam klem

I Lausanne i Sveits kryssar vegane til to menn med svært ulik bakgrunn kvarandre. Godt vaksne Louis (Campan) jobbar i eit gravferdsbyrå, mens halvvaksne Igor (Jollien) leverer økologiske grønsaker frå den spesialbygde sykkelen sin. Han har cerebral parese og eit intenst eksistensielt forhold til livet og ikkje minst døden.

BritAksnes
Den stille jenta Cáit er eit av mange forsømde born i Irland i 1980-åra. Ho er heldig å kome til eit hyggjeleg, barnlaust ektepar på den irske landsbygda.

Den stille jenta Cáit er eit av mange forsømde born i Irland i 1980-åra. Ho er heldig å kome til eit hyggjeleg, barnlaust ektepar på den irske landsbygda.

Foto: Selmer Media

Storslege smålåte

Irland, 1981: Familien til Cáit (Clinch) slit, og då mor skal ha endå eit barn, blir Cáit send til ei eldre kusine og mannen hennar. Cáit får merksemd og omtanke hjå Eibhlín (Crowley) og Seán (Bennett) Kinsellah heilt frå starten – eit nytt konsept for den stillfarne jenta. Eit mørke finst likevel også i dei lyse, store romma på den vakre garden.

BritAksnes
Robert flyttar frå Polen til Noreg for å arbeide på laksefabrikk. Der forelskar han seg i norske Ivar, eit forhold han må halde skjult.

Robert flyttar frå Polen til Noreg for å arbeide på laksefabrikk. Der forelskar han seg i norske Ivar, eit forhold han må halde skjult.

Foto: Storytelling

Arbeidarkjærleik

Norwegian Dream er eit kjærkome polsk-norsk drama som handlar om retten til ryddige arbeids­tilhøve og til å elske kven ein vil.

HåkonTveit
« 1 2 3 4 5 ... 14 »