JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 6 ... 14 »
Guslagie Malanda spelar Laruence, som er tiltalt for å ha drepe den 15 månader gamle dottera ved å etterlata henne på ei strand slik at ho vart teken av tidevatnet.

Guslagie Malanda spelar Laruence, som er tiltalt for å ha drepe den 15 månader gamle dottera ved å etterlata henne på ei strand slik at ho vart teken av tidevatnet.

Foto: Srab Films / AS Fidalgo

Stillferdig thriller

Professor Rama (Kagame) reiser til den vesle byen Saint-Omer nord i Frankrike for å vera tilskodar i rettssaka mot unge Laurence Coly (Malanda), som er tiltala for å ha drepe den 15 månader gamle dotter si ved å etterlata henne i strandkanten så ho drukna.

BritAksnes
Liv Elvira Kippersund Larsson får fram ein skikkeleg dose talent.

Liv Elvira Kippersund Larsson får fram ein skikkeleg dose talent.

Foto: Åsmund Hasli / Ymer Media

Nerdar med sjarm

Mina (Kippersund Larsson) og bestevenen Markus (Harbitz) er tolv år gamle nerdar frå Hamar. Dei får alt rett i naturfag og matematikk. Dei dansar ikkje. Det gjeld heilt til ein kul kis frå Oslo kjem inn skuleporten.

HåkonTveit
Filmskaparen Peter vert spelt av Denis Ménochet.

Filmskaparen Peter vert spelt av Denis Ménochet.

Foto: Another World Entertainment

Turboreprise

Meisterverket Petra von Kants bitre tårer av tyske Rainer Werner Fassbinder frå 1972 er grunnlaget for den siste filmen til den produktive franske filmskaparen François Ozon. Motedesignar Petra er bytt ut med filmskapar Peter (Ménochet). Båe er hemningslause egoistar og narsissistar.

HåkonTveit
Brendan Fraser spelar hovudrolla i filmen om den overvektige engelsklæraren Charlie.

Brendan Fraser spelar hovudrolla i filmen om den overvektige engelsklæraren Charlie.

Foto: Nordisk Film Distribusjon

Streit nok, den

Klokka tikkar for enormt tjukke Charlie (Fraser). Mens han fjernunderviser i skriving med kamera avslått, og får kjeft og omsorg av sjukepleiarveninna Liz (Chau), blir det tydeleg at han kanskje ikkje kjem til å overleva dette. Så bankar det på døra, både éin og to gongar.

BritAksnes
Olivia Colman spelar hovudrolla som kinosjefen Hilary. Micheal Ward spelar den nye medarbeidaren Stephen i den ærverdige kinoen Empire.

Olivia Colman spelar hovudrolla som kinosjefen Hilary. Micheal Ward spelar den nye medarbeidaren Stephen i den ærverdige kinoen Empire.

Foto: Disney

Nydeleg innpakka tettpakking

Det er starten på åttitalet i den vesle kystbyen Margate. På den framleis staselege kinoen Empire jobbar Hilary (Colman) som leiar, under (bokstaveleg tala) kinosjefen Ellis (Firth). Når unge, svarte Stephen (Ward) tek til å jobbe der, får ho auga opp for både rasisme og andre menn enn Ellis. Livet ser lysare ut enn på lenge, som er filmspråk for at noko trist skal skje.

BritAksnes
Petter Vennerød og Svend Wam på ei filminnspeling, der Wenche Foss var blant skode­spelarane.

Petter Vennerød og Svend Wam på ei filminnspeling, der Wenche Foss var blant skode­spelarane.

Foto: Mefistofilm / Nasjonalbiblioteket

Å leva sitt liv

Då Svend Wam døydde, og Petter Vennerød fekk diagnosen atypisk Parkinsons sjukdom, ville Vennerød lage ein siste film saman med kona. Enka Karianne Førland Vennerød og medregissør Olaug Spissøy Kyvik har no gjort ferdig dokumentarfilmen som skildrar karrieren og sjukdomen til den kjende, kjære og utskjelte filmskaparen som i ei rekkje tiår prega norsk film.

HåkonTveit
Paul Mescal spelar faren Calum og Frankie Coro den elleve år gamle dottera Sophie i debutfilmen til regissør Charlotte Wells.

Paul Mescal spelar faren Calum og Frankie Coro den elleve år gamle dottera Sophie i debutfilmen til regissør Charlotte Wells.

Foto: Arthaus

Sol og skugge

På nittitalet ferierer elleveåringen Sophie (Corio) med faren Calum (Mescal) ein stad på den tyrkiske kysten i landet Syden. Sjølv om Sophie hevdar at faren er 130 år, er det 31 han skal fylle. Mora er heime. Dette er kjærkomen tid med faren som ho ikkje ser så ofte. Sola skin. Sjølv om dei har skrint med pengar, og hotellet er ein byggeplass, er stemninga god. Dei har det kjekt og er glade i kvarandre, men Calum er ein ung far som kanskje er tyngre til sinns enn ein ser ved første blikk.

HåkonTveit
Mona (Eili Harboe) og Robby (Herman Tømmeraas) har kjøpt sin første bustad saman. Rett etter at dei flyttar inn, får Mona intense draumar.

Mona (Eili Harboe) og Robby (Herman Tømmeraas) har kjøpt sin første bustad saman. Rett etter at dei flyttar inn, får Mona intense draumar.

Foto: Nordisk Film Production

Prikkedøden

Marerittet er elegant, men tek ikkje frå meg nattesøvnen, noko som kanskje ikkje er ein positiv ting.

BritAksnes
Alessandro Borghi (t.v.) og Luca Marinelli i rollene som høvesvis Bruno og Pietro i Alpane.

Alessandro Borghi (t.v.) og Luca Marinelli i rollene som høvesvis Bruno og Pietro i Alpane.

Foto: Alberto Novelli / Selmer Media

Om menn og mus og fjell

Då sommarferiane vert lagde til ei hytte oppi fjella i Valla D’Aosta, vert unge Pietro kjent med Bruno, som arbeider på setra til onkelen når han ikkje er med faren på murarjobbing. Åra går, dei har ikkje så mykje kontakt, men foreldra til Pietro (Marinelli) held stadig kontakten med Bruno (Borghi). Så skjer det noko som gjer at Pietro vender tilbake til fjella.

BritAksnes
Mot slutten av 1800-talet vert presten Lucas (Elliott Crosset Hove) send til ein avsidesliggande del av Island.

Mot slutten av 1800-talet vert presten Lucas (Elliott Crosset Hove) send til ein avsidesliggande del av Island.

Foto: Maria von Hausswolf / Ymer Media

Forferdeleg flott

Den danske presten Lucas (Hove) skal få bygd den fyrste kyrkja aust på Island på 1800-talet. Saman med ei gruppe leidd av staute Ragnar (Ingvar) og ein tolk legg han ut på ferda austover frå det tettare busette vest. Med på turen er eit stort kors som Ragnar synest hadde vore lettare å frakta som ved, og eit fotokamera på storleik med to små telt. Lucas skal dokumentera islendingane.

HåkonTveit
« 1 2 3 4 5 6 ... 14 »
« 1 2 3 4 5 6 ... 14 »
Guslagie Malanda spelar Laruence, som er tiltalt for å ha drepe den 15 månader gamle dottera ved å etterlata henne på ei strand slik at ho vart teken av tidevatnet.

Guslagie Malanda spelar Laruence, som er tiltalt for å ha drepe den 15 månader gamle dottera ved å etterlata henne på ei strand slik at ho vart teken av tidevatnet.

Foto: Srab Films / AS Fidalgo

Stillferdig thriller

Professor Rama (Kagame) reiser til den vesle byen Saint-Omer nord i Frankrike for å vera tilskodar i rettssaka mot unge Laurence Coly (Malanda), som er tiltala for å ha drepe den 15 månader gamle dotter si ved å etterlata henne i strandkanten så ho drukna.

BritAksnes
Liv Elvira Kippersund Larsson får fram ein skikkeleg dose talent.

Liv Elvira Kippersund Larsson får fram ein skikkeleg dose talent.

Foto: Åsmund Hasli / Ymer Media

Nerdar med sjarm

Mina (Kippersund Larsson) og bestevenen Markus (Harbitz) er tolv år gamle nerdar frå Hamar. Dei får alt rett i naturfag og matematikk. Dei dansar ikkje. Det gjeld heilt til ein kul kis frå Oslo kjem inn skuleporten.

HåkonTveit
Filmskaparen Peter vert spelt av Denis Ménochet.

Filmskaparen Peter vert spelt av Denis Ménochet.

Foto: Another World Entertainment

Turboreprise

Meisterverket Petra von Kants bitre tårer av tyske Rainer Werner Fassbinder frå 1972 er grunnlaget for den siste filmen til den produktive franske filmskaparen François Ozon. Motedesignar Petra er bytt ut med filmskapar Peter (Ménochet). Båe er hemningslause egoistar og narsissistar.

HåkonTveit
Brendan Fraser spelar hovudrolla i filmen om den overvektige engelsklæraren Charlie.

Brendan Fraser spelar hovudrolla i filmen om den overvektige engelsklæraren Charlie.

Foto: Nordisk Film Distribusjon

Streit nok, den

Klokka tikkar for enormt tjukke Charlie (Fraser). Mens han fjernunderviser i skriving med kamera avslått, og får kjeft og omsorg av sjukepleiarveninna Liz (Chau), blir det tydeleg at han kanskje ikkje kjem til å overleva dette. Så bankar det på døra, både éin og to gongar.

BritAksnes
Olivia Colman spelar hovudrolla som kinosjefen Hilary. Micheal Ward spelar den nye medarbeidaren Stephen i den ærverdige kinoen Empire.

Olivia Colman spelar hovudrolla som kinosjefen Hilary. Micheal Ward spelar den nye medarbeidaren Stephen i den ærverdige kinoen Empire.

Foto: Disney

Nydeleg innpakka tettpakking

Det er starten på åttitalet i den vesle kystbyen Margate. På den framleis staselege kinoen Empire jobbar Hilary (Colman) som leiar, under (bokstaveleg tala) kinosjefen Ellis (Firth). Når unge, svarte Stephen (Ward) tek til å jobbe der, får ho auga opp for både rasisme og andre menn enn Ellis. Livet ser lysare ut enn på lenge, som er filmspråk for at noko trist skal skje.

BritAksnes
Petter Vennerød og Svend Wam på ei filminnspeling, der Wenche Foss var blant skode­spelarane.

Petter Vennerød og Svend Wam på ei filminnspeling, der Wenche Foss var blant skode­spelarane.

Foto: Mefistofilm / Nasjonalbiblioteket

Å leva sitt liv

Då Svend Wam døydde, og Petter Vennerød fekk diagnosen atypisk Parkinsons sjukdom, ville Vennerød lage ein siste film saman med kona. Enka Karianne Førland Vennerød og medregissør Olaug Spissøy Kyvik har no gjort ferdig dokumentarfilmen som skildrar karrieren og sjukdomen til den kjende, kjære og utskjelte filmskaparen som i ei rekkje tiår prega norsk film.

HåkonTveit
Paul Mescal spelar faren Calum og Frankie Coro den elleve år gamle dottera Sophie i debutfilmen til regissør Charlotte Wells.

Paul Mescal spelar faren Calum og Frankie Coro den elleve år gamle dottera Sophie i debutfilmen til regissør Charlotte Wells.

Foto: Arthaus

Sol og skugge

På nittitalet ferierer elleveåringen Sophie (Corio) med faren Calum (Mescal) ein stad på den tyrkiske kysten i landet Syden. Sjølv om Sophie hevdar at faren er 130 år, er det 31 han skal fylle. Mora er heime. Dette er kjærkomen tid med faren som ho ikkje ser så ofte. Sola skin. Sjølv om dei har skrint med pengar, og hotellet er ein byggeplass, er stemninga god. Dei har det kjekt og er glade i kvarandre, men Calum er ein ung far som kanskje er tyngre til sinns enn ein ser ved første blikk.

HåkonTveit
Mona (Eili Harboe) og Robby (Herman Tømmeraas) har kjøpt sin første bustad saman. Rett etter at dei flyttar inn, får Mona intense draumar.

Mona (Eili Harboe) og Robby (Herman Tømmeraas) har kjøpt sin første bustad saman. Rett etter at dei flyttar inn, får Mona intense draumar.

Foto: Nordisk Film Production

Prikkedøden

Marerittet er elegant, men tek ikkje frå meg nattesøvnen, noko som kanskje ikkje er ein positiv ting.

BritAksnes
Alessandro Borghi (t.v.) og Luca Marinelli i rollene som høvesvis Bruno og Pietro i Alpane.

Alessandro Borghi (t.v.) og Luca Marinelli i rollene som høvesvis Bruno og Pietro i Alpane.

Foto: Alberto Novelli / Selmer Media

Om menn og mus og fjell

Då sommarferiane vert lagde til ei hytte oppi fjella i Valla D’Aosta, vert unge Pietro kjent med Bruno, som arbeider på setra til onkelen når han ikkje er med faren på murarjobbing. Åra går, dei har ikkje så mykje kontakt, men foreldra til Pietro (Marinelli) held stadig kontakten med Bruno (Borghi). Så skjer det noko som gjer at Pietro vender tilbake til fjella.

BritAksnes
Mot slutten av 1800-talet vert presten Lucas (Elliott Crosset Hove) send til ein avsidesliggande del av Island.

Mot slutten av 1800-talet vert presten Lucas (Elliott Crosset Hove) send til ein avsidesliggande del av Island.

Foto: Maria von Hausswolf / Ymer Media

Forferdeleg flott

Den danske presten Lucas (Hove) skal få bygd den fyrste kyrkja aust på Island på 1800-talet. Saman med ei gruppe leidd av staute Ragnar (Ingvar) og ein tolk legg han ut på ferda austover frå det tettare busette vest. Med på turen er eit stort kors som Ragnar synest hadde vore lettare å frakta som ved, og eit fotokamera på storleik med to små telt. Lucas skal dokumentera islendingane.

HåkonTveit
« 1 2 3 4 5 6 ... 14 »