JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 »

En sminket krigsforberedelse

«Vi må ikke sminke bruden» sier Knut Storberget, leder for Forsvarskommisjonen, i et intervju med nettavisen Forsvarets Forum 11. mai.

Ordskifte

Grieg visste skilnaden på krig og fred

Håvard Rem svarer meg i Dag og Tid 3. februar. Han meiner det ikkje er relevant å knyte «Til ungdommen» til det konkrete høvet diktet var skrive til – «Russefesten» i Studentersamfundet, som eit innlegg skrive på oppdrag mot ein fascistisk og konservativ aksjon, ei «meget interessant» oppgåve ifølgje Grieg sjølv. Det er ei underleg form for historisering. Vidare hevdar Rem at sidan eg ikkje peiker på ein konkret tekststad i «Til ungdommen» som knyter det til sjølve festen, er hans tolking – diktet er eit utslag av kommunistisk avmilitariseringsstrategi – betre. Kva tekststad viser Rem til?

Ordskifte
President Joe Biden har stempla og vil strafforfølgje den russiske Wagner-gruppa som kriminell, men kan møte motstand på heimebane frå amerikanske interesser som har operert og opererer på same måten.

President Joe Biden har stempla og vil strafforfølgje den russiske Wagner-gruppa som kriminell, men kan møte motstand på heimebane frå amerikanske interesser som har operert og opererer på same måten.

Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

Blind på eine auget

Russiske soldatar og leigesoldatar står bak krigsbrotsverk i Ukraina. USA er knallhard i kritikken og vil ha skuldige straffa, men møter seg sjølv i døra.

MortenStrøksnes
Fredrik Haslund (Jon Øigarden) og systera Nini Haslund Gleditsch (Ida Elise Broch) ser ut til å vera i fare.

Fredrik Haslund (Jon Øigarden) og systera Nini Haslund Gleditsch (Ida Elise Broch) ser ut til å vera i fare.

Foto: 74 Entertainment

Krigstypar i krigstypar

April 1940, tyskarane kjem, og ei av dei viktige prioriteringane til regjeringa blir å få flytta statens gullreservar til ein stad det kan oppbevarast trygt. Til å leia aksjonen set finansminister Torp inn Arbeidarpartiets partisekretær, Fredrik Haslund (Øigarden).

BritAksnes
Polsk personell leitar etter spor i krateret etter eksplosjonen i den polske byen Przewodow, nær grensa til Ukraina, 16. november 2022.

Polsk personell leitar etter spor i krateret etter eksplosjonen i den polske byen Przewodow, nær grensa til Ukraina, 16. november 2022.

Foto: Polsk politi / Reuters / NTB

Krigståka

To missil produserte i Russland har landa i Polen og drepe to polske statsborgarar. Nato-alliansen har vore klar på at Nato-territorium er den raude streken, og at åtak her vil bli møtt med full kraft. Men det er neppe no krigen spinn ut av kontroll.

CecilieHellestveit
Avstanden er snautt to kilometer frå denne landsbyen like vest for Eufrat til frontlinja og det området Tyrkia har okkupert sidan august 2016.

Avstanden er snautt to kilometer frå denne landsbyen like vest for Eufrat til frontlinja og det området Tyrkia har okkupert sidan august 2016.

Foto: Erling Folkvord

Skal Tyrkia få erobre enda meir av Syria?

Z’RGAN, SYRIA: Kurdarar i det nordlege Syria fryktar at landet deira blir ofra i ein hestehandel om Nato-medlemskapen til Sverige og Finland.

ErlingFolkvord
Aleksandr Dvornikov fotografert i Rostov-na-Donu i januar 2021. Sidan april 2022 har han øvstkommanderande for krigen mot Ukraina.

Aleksandr Dvornikov fotografert i Rostov-na-Donu i januar 2021. Sidan april 2022 har han øvstkommanderande for krigen mot Ukraina.

Foto: Vasily Deryugin / Kommersant / AP / NTB

Sjefen for dei utbomba byane

Overalt der den russiske toppoffiseren Aleksandr Dvornikov har vore, har han etterlate seg ruinar. Det ser ut til å skje i Aust-Ukraina òg.

HalvorTjønn
Born evakuerte frå ein barneheim i Zaporizhzhia har kome til grensebyen Lviv og skal vidare med tog til Polen.

Born evakuerte frå ein barneheim i Zaporizhzhia har kome til grensebyen Lviv og skal vidare med tog til Polen.

Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters / NTB

«Sørg berre for å få dei ut!»

Russarane har det greitt når folk er i vegen for dei eller til bry: Dei berre sender dei ut til næraste utland. Der oppdagar dei nye «turistane» ofte – ikkje alltid, men stort sett – at det går like greitt eller litt greiare enn det gjer heime i Russland dersom styresmaktene har lagt vrangsida til, og så vert dei verande i det nye landet.

Per EgilHegge
Kvinner og born frå Dnipro fyller toget til Lviv på den sjuande dagen med russiske åtak på Ukraina. Mennene blir att og bur seg på det verste.

Kvinner og born frå Dnipro fyller toget til Lviv på den sjuande dagen med russiske åtak på Ukraina. Mennene blir att og bur seg på det verste.

Foto: Andrea Carrubba / AA / ABACA / NTB

«Hugs meg med eit smil»

Eg hadde aldri trudd at så mange fryktelege ting kunne hende på ei veke! Eg hugsar mor mi si historie om korleis ho, mor hennar og far hennar kryssa den vide Volkhov-elva i ein forfallen trebåt den første dagen av krigen. Det var om morgonen 22. juni 1941 – dagen da tyskarane gjekk til åtak på Sovjetunionen. Far hennar skulle i krigen. Mor mi såg han aldri att.

AndrejKurkov

«Det er ikkje vår krig»

«Du lova å verne fedrelandet ditt mot fiendar – ikkje å kjempe mot dei ukrainske brørne dine. Det er ikkje din krig. Det er ikkje vår krig. Det er Putins krig for makt og pengar. Og hans millionærar. Hugs at du kjempar og døyr for dei, ikkje for Russland.»

Ane TusvikBonde
1 2 »
1 2 »

En sminket krigsforberedelse

«Vi må ikke sminke bruden» sier Knut Storberget, leder for Forsvarskommisjonen, i et intervju med nettavisen Forsvarets Forum 11. mai.

Ordskifte

Grieg visste skilnaden på krig og fred

Håvard Rem svarer meg i Dag og Tid 3. februar. Han meiner det ikkje er relevant å knyte «Til ungdommen» til det konkrete høvet diktet var skrive til – «Russefesten» i Studentersamfundet, som eit innlegg skrive på oppdrag mot ein fascistisk og konservativ aksjon, ei «meget interessant» oppgåve ifølgje Grieg sjølv. Det er ei underleg form for historisering. Vidare hevdar Rem at sidan eg ikkje peiker på ein konkret tekststad i «Til ungdommen» som knyter det til sjølve festen, er hans tolking – diktet er eit utslag av kommunistisk avmilitariseringsstrategi – betre. Kva tekststad viser Rem til?

Ordskifte
President Joe Biden har stempla og vil strafforfølgje den russiske Wagner-gruppa som kriminell, men kan møte motstand på heimebane frå amerikanske interesser som har operert og opererer på same måten.

President Joe Biden har stempla og vil strafforfølgje den russiske Wagner-gruppa som kriminell, men kan møte motstand på heimebane frå amerikanske interesser som har operert og opererer på same måten.

Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

Blind på eine auget

Russiske soldatar og leigesoldatar står bak krigsbrotsverk i Ukraina. USA er knallhard i kritikken og vil ha skuldige straffa, men møter seg sjølv i døra.

MortenStrøksnes
Fredrik Haslund (Jon Øigarden) og systera Nini Haslund Gleditsch (Ida Elise Broch) ser ut til å vera i fare.

Fredrik Haslund (Jon Øigarden) og systera Nini Haslund Gleditsch (Ida Elise Broch) ser ut til å vera i fare.

Foto: 74 Entertainment

Krigstypar i krigstypar

April 1940, tyskarane kjem, og ei av dei viktige prioriteringane til regjeringa blir å få flytta statens gullreservar til ein stad det kan oppbevarast trygt. Til å leia aksjonen set finansminister Torp inn Arbeidarpartiets partisekretær, Fredrik Haslund (Øigarden).

BritAksnes
Polsk personell leitar etter spor i krateret etter eksplosjonen i den polske byen Przewodow, nær grensa til Ukraina, 16. november 2022.

Polsk personell leitar etter spor i krateret etter eksplosjonen i den polske byen Przewodow, nær grensa til Ukraina, 16. november 2022.

Foto: Polsk politi / Reuters / NTB

Krigståka

To missil produserte i Russland har landa i Polen og drepe to polske statsborgarar. Nato-alliansen har vore klar på at Nato-territorium er den raude streken, og at åtak her vil bli møtt med full kraft. Men det er neppe no krigen spinn ut av kontroll.

CecilieHellestveit
Avstanden er snautt to kilometer frå denne landsbyen like vest for Eufrat til frontlinja og det området Tyrkia har okkupert sidan august 2016.

Avstanden er snautt to kilometer frå denne landsbyen like vest for Eufrat til frontlinja og det området Tyrkia har okkupert sidan august 2016.

Foto: Erling Folkvord

Skal Tyrkia få erobre enda meir av Syria?

Z’RGAN, SYRIA: Kurdarar i det nordlege Syria fryktar at landet deira blir ofra i ein hestehandel om Nato-medlemskapen til Sverige og Finland.

ErlingFolkvord
Aleksandr Dvornikov fotografert i Rostov-na-Donu i januar 2021. Sidan april 2022 har han øvstkommanderande for krigen mot Ukraina.

Aleksandr Dvornikov fotografert i Rostov-na-Donu i januar 2021. Sidan april 2022 har han øvstkommanderande for krigen mot Ukraina.

Foto: Vasily Deryugin / Kommersant / AP / NTB

Sjefen for dei utbomba byane

Overalt der den russiske toppoffiseren Aleksandr Dvornikov har vore, har han etterlate seg ruinar. Det ser ut til å skje i Aust-Ukraina òg.

HalvorTjønn
Born evakuerte frå ein barneheim i Zaporizhzhia har kome til grensebyen Lviv og skal vidare med tog til Polen.

Born evakuerte frå ein barneheim i Zaporizhzhia har kome til grensebyen Lviv og skal vidare med tog til Polen.

Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters / NTB

«Sørg berre for å få dei ut!»

Russarane har det greitt når folk er i vegen for dei eller til bry: Dei berre sender dei ut til næraste utland. Der oppdagar dei nye «turistane» ofte – ikkje alltid, men stort sett – at det går like greitt eller litt greiare enn det gjer heime i Russland dersom styresmaktene har lagt vrangsida til, og så vert dei verande i det nye landet.

Per EgilHegge
Kvinner og born frå Dnipro fyller toget til Lviv på den sjuande dagen med russiske åtak på Ukraina. Mennene blir att og bur seg på det verste.

Kvinner og born frå Dnipro fyller toget til Lviv på den sjuande dagen med russiske åtak på Ukraina. Mennene blir att og bur seg på det verste.

Foto: Andrea Carrubba / AA / ABACA / NTB

«Hugs meg med eit smil»

Eg hadde aldri trudd at så mange fryktelege ting kunne hende på ei veke! Eg hugsar mor mi si historie om korleis ho, mor hennar og far hennar kryssa den vide Volkhov-elva i ein forfallen trebåt den første dagen av krigen. Det var om morgonen 22. juni 1941 – dagen da tyskarane gjekk til åtak på Sovjetunionen. Far hennar skulle i krigen. Mor mi såg han aldri att.

AndrejKurkov

«Det er ikkje vår krig»

«Du lova å verne fedrelandet ditt mot fiendar – ikkje å kjempe mot dei ukrainske brørne dine. Det er ikkje din krig. Det er ikkje vår krig. Det er Putins krig for makt og pengar. Og hans millionærar. Hugs at du kjempar og døyr for dei, ikkje for Russland.»

Ane TusvikBonde
1 2 »