JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2
President Putin poserer, 16. mai i år, mellom leiarane for dei russiske lydrika Armenia, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan, som med varierande entusiasme støttar han i krigen.

President Putin poserer, 16. mai i år, mellom leiarane for dei russiske lydrika Armenia, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan, som med varierande entusiasme støttar han i krigen.

Foto: Anton Novoderezhkin / Sputnik / Reuters / NTB

Krig og overtru

Å skjøne konflikten i Ukraina vil ikkje vere mogeleg utan at vi tek inn over oss at den andre sida ser verda annleis enn vi gjer.

KajSkagen
Major Stian Stormo, leiar for Noregs motoriserte infanterikompani i Litauen, syner korleis sprengkrafta vil øydeleggja stålbjelkene i brua.

Major Stian Stormo, leiar for Noregs motoriserte infanterikompani i Litauen, syner korleis sprengkrafta vil øydeleggja stålbjelkene i brua.

Alle foto: Håvard Rem

Å byggja bruer og sprengja dei

RUKLA: Opptrappinga av Nato-nærværet i Litauen gjev høve til å byggja bruer som ein øver på å sprengja.

HåvardRem
Ein soldat granskar kartet i ein Nato-base i Münster i Tyskland i ei ni-nasjonarsøving 10. mai 2022.

Ein soldat granskar kartet i ein Nato-base i Münster i Tyskland i ei ni-nasjonarsøving 10. mai 2022.

Foto: Fabian Bimmer / Reuters / NTB

Nye frontar

I skuggen av Russlands krig mot Ukraina stig eit nytt militært kart fram, med nye frontliner. Det handlar om mykje meir enn Norden.

CecilieHellestveit

Finland og Sverige inn i Nato

Finland og Sverige må få bli medlemer av Nato. Ein kan ikkje avvisa to land i Norden, som i tillegg er EU-land, når dei vil verta medlemer i eit nordatlantisk forsvarssamarbeid.

SveinGjerdåker
Både den svenske statsministeren Magdalena Andersson og den finske kollegaen hennar Sanna Marin ser mot Nato.

Både den svenske statsministeren Magdalena Andersson og den finske kollegaen hennar Sanna Marin ser mot Nato.

Foto: TT News Agency / Reuters / NTB

Siste stopp Nato

Både Finland og Sverige ser ut til å slutte seg til den nordatlantiske forsvars­alliansen. Den finske politikaren Heidi Hautala meiner det er den naturlege enden på ei lang reise.

Jesper HommefossJohnsen
Norske soldatar har dei siste vekene øvd på krigføring i norsk vintervêr saman med allierte i øvinga Cold Response.

Norske soldatar har dei siste vekene øvd på krigføring i norsk vintervêr saman med allierte i øvinga Cold Response.

Foto: Yves Herman / Reuters / NTB

Eit forsvar fullt av hol

På kryss og tvers av Noreg har over 30.000 allierte soldatar nett øvd seg på krig i landet vårt. Utan allierte på norsk jord står Forsvaret att med kritiske manglar.

Christiane Jordheim Larsen
Oberstløytnant Geir H. Karlsen er ein av mange frå Forsvaret som uttaler seg om Ukraina-konflikten i norske nyhendemedium.

Oberstløytnant Geir H. Karlsen er ein av mange frå Forsvaret som uttaler seg om Ukraina-konflikten i norske nyhendemedium.

Foto: Knut Støvne / Forsvaret / NTB

Ut av Dagsnytt 18

Det norske forsvaret må få større løyvingar, men då skal menn i uniform kome seg ut av studioa til norske mediehus.

JonHustad
Prorussiske aktivistar i byen Donetsk feirar anerkjenninga av utbrytarrepublikken med fyrverkeri på kvelden 21. februar.

Prorussiske aktivistar i byen Donetsk feirar anerkjenninga av utbrytarrepublikken med fyrverkeri på kvelden 21. februar.

Foto: Aleksander Ermotsjenko / Reuters / NTB

Vondt blod og vilje til makt

Frykt for Nato kan ikkje forklare det russiske åtaket på Ukraina, meiner russlandskjennar Kåre Johan Mjør.

Per AndersTodal
President Vladimir Putin på den årlege pressekonferansen i Moskva 23. desember i fjor.

President Vladimir Putin på den årlege pressekonferansen i Moskva 23. desember i fjor.

Foto: Alexander Zemlianichenko / AP / NTB

Russisk gaffel

Store ting skjer i verda. Det kan gje oss krig i Ukraina i ein skala vi neppe har vore vitne til i Europa sidan den andre verdskrigen. Men det er altså ikkje risiko for krig i Ukraina med Russland på ei side og USA, med Storbritannia som støttespelar, på den andre som er det store som skjer. Det er endringane i verda som er det store.

CecilieHellestveit
« 1 2
« 1 2
President Putin poserer, 16. mai i år, mellom leiarane for dei russiske lydrika Armenia, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan, som med varierande entusiasme støttar han i krigen.

President Putin poserer, 16. mai i år, mellom leiarane for dei russiske lydrika Armenia, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan, som med varierande entusiasme støttar han i krigen.

Foto: Anton Novoderezhkin / Sputnik / Reuters / NTB

Krig og overtru

Å skjøne konflikten i Ukraina vil ikkje vere mogeleg utan at vi tek inn over oss at den andre sida ser verda annleis enn vi gjer.

KajSkagen
Major Stian Stormo, leiar for Noregs motoriserte infanterikompani i Litauen, syner korleis sprengkrafta vil øydeleggja stålbjelkene i brua.

Major Stian Stormo, leiar for Noregs motoriserte infanterikompani i Litauen, syner korleis sprengkrafta vil øydeleggja stålbjelkene i brua.

Alle foto: Håvard Rem

Å byggja bruer og sprengja dei

RUKLA: Opptrappinga av Nato-nærværet i Litauen gjev høve til å byggja bruer som ein øver på å sprengja.

HåvardRem
Ein soldat granskar kartet i ein Nato-base i Münster i Tyskland i ei ni-nasjonarsøving 10. mai 2022.

Ein soldat granskar kartet i ein Nato-base i Münster i Tyskland i ei ni-nasjonarsøving 10. mai 2022.

Foto: Fabian Bimmer / Reuters / NTB

Nye frontar

I skuggen av Russlands krig mot Ukraina stig eit nytt militært kart fram, med nye frontliner. Det handlar om mykje meir enn Norden.

CecilieHellestveit

Finland og Sverige inn i Nato

Finland og Sverige må få bli medlemer av Nato. Ein kan ikkje avvisa to land i Norden, som i tillegg er EU-land, når dei vil verta medlemer i eit nordatlantisk forsvarssamarbeid.

SveinGjerdåker
Både den svenske statsministeren Magdalena Andersson og den finske kollegaen hennar Sanna Marin ser mot Nato.

Både den svenske statsministeren Magdalena Andersson og den finske kollegaen hennar Sanna Marin ser mot Nato.

Foto: TT News Agency / Reuters / NTB

Siste stopp Nato

Både Finland og Sverige ser ut til å slutte seg til den nordatlantiske forsvars­alliansen. Den finske politikaren Heidi Hautala meiner det er den naturlege enden på ei lang reise.

Jesper HommefossJohnsen
Norske soldatar har dei siste vekene øvd på krigføring i norsk vintervêr saman med allierte i øvinga Cold Response.

Norske soldatar har dei siste vekene øvd på krigføring i norsk vintervêr saman med allierte i øvinga Cold Response.

Foto: Yves Herman / Reuters / NTB

Eit forsvar fullt av hol

På kryss og tvers av Noreg har over 30.000 allierte soldatar nett øvd seg på krig i landet vårt. Utan allierte på norsk jord står Forsvaret att med kritiske manglar.

Christiane Jordheim Larsen
Oberstløytnant Geir H. Karlsen er ein av mange frå Forsvaret som uttaler seg om Ukraina-konflikten i norske nyhendemedium.

Oberstløytnant Geir H. Karlsen er ein av mange frå Forsvaret som uttaler seg om Ukraina-konflikten i norske nyhendemedium.

Foto: Knut Støvne / Forsvaret / NTB

Ut av Dagsnytt 18

Det norske forsvaret må få større løyvingar, men då skal menn i uniform kome seg ut av studioa til norske mediehus.

JonHustad
Prorussiske aktivistar i byen Donetsk feirar anerkjenninga av utbrytarrepublikken med fyrverkeri på kvelden 21. februar.

Prorussiske aktivistar i byen Donetsk feirar anerkjenninga av utbrytarrepublikken med fyrverkeri på kvelden 21. februar.

Foto: Aleksander Ermotsjenko / Reuters / NTB

Vondt blod og vilje til makt

Frykt for Nato kan ikkje forklare det russiske åtaket på Ukraina, meiner russlandskjennar Kåre Johan Mjør.

Per AndersTodal
President Vladimir Putin på den årlege pressekonferansen i Moskva 23. desember i fjor.

President Vladimir Putin på den årlege pressekonferansen i Moskva 23. desember i fjor.

Foto: Alexander Zemlianichenko / AP / NTB

Russisk gaffel

Store ting skjer i verda. Det kan gje oss krig i Ukraina i ein skala vi neppe har vore vitne til i Europa sidan den andre verdskrigen. Men det er altså ikkje risiko for krig i Ukraina med Russland på ei side og USA, med Storbritannia som støttespelar, på den andre som er det store som skjer. Det er endringane i verda som er det store.

CecilieHellestveit
« 1 2