JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 9 »
Mannskap om bord i «Bergholm».

Mannskap om bord i «Bergholm».

Foto: Geir Arne Midtgaard

Spennande nytt stoff om Englandsfarten

Boka Bergholm gjev oss ein nærstudie av fiskeskøyta «Bergholm» av Måløy (1911–1943) og det vekslande mannskapet hennar, bakgrunnen til eigaren og lokalhistoria omkring, og især då kva båten fekk å seie for Shetlandsgjengen i nokre krigsår.

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Erik Thomassen er historikar utdanna frå Universitetet i Bergen.

Erik Thomassen er historikar utdanna frå Universitetet i Bergen.

Foto: Silje Katrine Robinson

Viktig bok med godt kjeldearbeid

Sjølv om soldatane svalt, fraus og mangla våpen, gav dei alt for Noreg i vekene etter den tyske okkupasjonen.

Aage G.Sivertsen
Martin Eggen bur i Lofoten og er naturvernrådgivar i BirdLife Noreg.

Martin Eggen bur i Lofoten og er naturvernrådgivar i BirdLife Noreg.

Foto: Jon Olav Larsen

Fugleliv og daude

I midten av mai er tårnsiglarane tilbake i Noreg etter å ha floge mange tusen kilometer frå overvintringsplassane i det sørlege Afrika. Dei oppheld seg i lufta i opptil ti månader i strekk, det er berre i hekketida dei har kontakt med fast grunn. Ein tårnsiglar kan fange 10.000 insekt i døgeret, noko som svarar til eitt insekt per 6,8 sekund.

Per RogerSandvik
Jenter som leikar ved sida av minnemuren for falne i Ukraina.

Jenter som leikar ved sida av minnemuren for falne i Ukraina.

Foto: Gleb Garanich / Reuters / NTB

Realpolitisk syn på Ukraina

Noreg innbiller seg at alt skal bli som før – at krigen skal ta slutt, at dei ukrainske flyktningane vil reise heim, at det på ny blir fred i Europa. Dette er ikkje berre naivt: Det er ein farleg illusjon, åtvarar Matlary. Russlands invasjon av Ukraina rista heile det internasjonale systemet ut av det vande mønsteret. Verda blir aldri den same.

Torbjørn L.Knutsen
Norun Haugen fekk Fritt Ords honnør for ein dokumentarfilm om grisehald i 2019.

Norun Haugen fekk Fritt Ords honnør for ein dokumentarfilm om grisehald i 2019.

Foto: Privat

Dyrevern har ein plass i fjøsstøvlar

Dyrevernar pluss bonde er ikkje lik sant heilt enno, men Norun Haugen argumenterer tidvis godt for å droppe skyttargravene.

SiriHelle
Feltsenger kan slåast saman og stuvast vekk når dei ikkje er i bruk.

Feltsenger kan slåast saman og stuvast vekk når dei ikkje er i bruk.

Foto frå boka / Hedmarksmuseets fotoarkiv

Nær og detaljrik sovehistorie

Er det vanleg å sove i fjøset heime hjå deg? Kor mange gonger i døgnet søv du? Har du borna med deg i senga? Svara på slike spørsmåla seier mykje om kva kultur eit menneske høyrer heime i. Biologisk sett har me alle den same trongen til søvn, men alle kulturar organiserer søvnen på ulike vis. Denne nye boka med tittelen Søvn. Ei kulturhistorie byggjer difor på ein framifrå idé.

DAG OGTID
Francis Fukuyama er professor ved Institut for internasjonale studium ved Stanford-universitetet.

Francis Fukuyama er professor ved Institut for internasjonale studium ved Stanford-universitetet.

Foto: Dreyer

Eit forsvar for staten

«Behovet for klassisk liberalisme har aldri vært så stort som i dag, fordi USA (så vel som andre liberale demokratier) er mer mangfoldig enn noen gang.» Det skriv den amerikanske statsvitaren Francis Fukuyama i boka Liberalism and its Discontents, som no er omsett til norsk.

Jan ErikGrindheim
Høgreleiar Erna Solberg la ut på sommarturné i ein ny Høgre-buss i fjor. No har ho skrive bok om vegen vidare.

Høgreleiar Erna Solberg la ut på sommarturné i ein ny Høgre-buss i fjor. No har ho skrive bok om vegen vidare.

Foto: Ole Berg Rusten / NTB

Omstilling, omstilling, omstilling

Dette er inga ordinær debattbok eller ein politisk pamflett. Vi møter ei hybridform, ei blanding av personlege vurderingar og kva for politiske utfordringar nær framtid vil bringe. Forfattaren opplyser at ho alltid har vore inspirert av Sjur Lindebrækkes bok frå 1973 med same tittel.

BjørnKvalsvik Nicolaysen
Ungkonservatismen var inspirert av både den italienske fascismen og den tyske nasjonalsosialismen. Fredrelandslagets Ungdom i Noreg tok til seg både uniformer og «heil»-helsing.

Ungkonservatismen var inspirert av både den italienske fascismen og den tyske nasjonalsosialismen. Fredrelandslagets Ungdom i Noreg tok til seg både uniformer og «heil»-helsing.

Foto via Wikipedia / Dreyers Forlag

Den nasjonalsosialistiske subkulturen

Terje Emberland har skrive ein over­raskande studie med mykje nytt stoff og med ny relevans om åra 1932–1940 i Noreg.

BjørnKvalsvik Nicolaysen
Kanonen på den tyske stridsvogna peikar mot Stalingrad i eit åtak i 1942.

Kanonen på den tyske stridsvogna peikar mot Stalingrad i eit åtak i 1942.

Foto: AP / NTB

Makelaus historieformidling

Sidan 2002 har Peter Englund hatt stol nummer ti i Svenska Akademin, og mellom 2009 og 2015 var han fast sekretær for De Aderton. På grunn av store kontroversar internt i Akademin trekte Englund seg ut i 2018, men han er framleis medlem på livstid.

OddmundHagen
1 2 3 4 ... 9 »
1 2 3 4 ... 9 »
Mannskap om bord i «Bergholm».

Mannskap om bord i «Bergholm».

Foto: Geir Arne Midtgaard

Spennande nytt stoff om Englandsfarten

Boka Bergholm gjev oss ein nærstudie av fiskeskøyta «Bergholm» av Måløy (1911–1943) og det vekslande mannskapet hennar, bakgrunnen til eigaren og lokalhistoria omkring, og især då kva båten fekk å seie for Shetlandsgjengen i nokre krigsår.

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Erik Thomassen er historikar utdanna frå Universitetet i Bergen.

Erik Thomassen er historikar utdanna frå Universitetet i Bergen.

Foto: Silje Katrine Robinson

Viktig bok med godt kjeldearbeid

Sjølv om soldatane svalt, fraus og mangla våpen, gav dei alt for Noreg i vekene etter den tyske okkupasjonen.

Aage G.Sivertsen
Martin Eggen bur i Lofoten og er naturvernrådgivar i BirdLife Noreg.

Martin Eggen bur i Lofoten og er naturvernrådgivar i BirdLife Noreg.

Foto: Jon Olav Larsen

Fugleliv og daude

I midten av mai er tårnsiglarane tilbake i Noreg etter å ha floge mange tusen kilometer frå overvintringsplassane i det sørlege Afrika. Dei oppheld seg i lufta i opptil ti månader i strekk, det er berre i hekketida dei har kontakt med fast grunn. Ein tårnsiglar kan fange 10.000 insekt i døgeret, noko som svarar til eitt insekt per 6,8 sekund.

Per RogerSandvik
Jenter som leikar ved sida av minnemuren for falne i Ukraina.

Jenter som leikar ved sida av minnemuren for falne i Ukraina.

Foto: Gleb Garanich / Reuters / NTB

Realpolitisk syn på Ukraina

Noreg innbiller seg at alt skal bli som før – at krigen skal ta slutt, at dei ukrainske flyktningane vil reise heim, at det på ny blir fred i Europa. Dette er ikkje berre naivt: Det er ein farleg illusjon, åtvarar Matlary. Russlands invasjon av Ukraina rista heile det internasjonale systemet ut av det vande mønsteret. Verda blir aldri den same.

Torbjørn L.Knutsen
Norun Haugen fekk Fritt Ords honnør for ein dokumentarfilm om grisehald i 2019.

Norun Haugen fekk Fritt Ords honnør for ein dokumentarfilm om grisehald i 2019.

Foto: Privat

Dyrevern har ein plass i fjøsstøvlar

Dyrevernar pluss bonde er ikkje lik sant heilt enno, men Norun Haugen argumenterer tidvis godt for å droppe skyttargravene.

SiriHelle
Feltsenger kan slåast saman og stuvast vekk når dei ikkje er i bruk.

Feltsenger kan slåast saman og stuvast vekk når dei ikkje er i bruk.

Foto frå boka / Hedmarksmuseets fotoarkiv

Nær og detaljrik sovehistorie

Er det vanleg å sove i fjøset heime hjå deg? Kor mange gonger i døgnet søv du? Har du borna med deg i senga? Svara på slike spørsmåla seier mykje om kva kultur eit menneske høyrer heime i. Biologisk sett har me alle den same trongen til søvn, men alle kulturar organiserer søvnen på ulike vis. Denne nye boka med tittelen Søvn. Ei kulturhistorie byggjer difor på ein framifrå idé.

DAG OGTID
Francis Fukuyama er professor ved Institut for internasjonale studium ved Stanford-universitetet.

Francis Fukuyama er professor ved Institut for internasjonale studium ved Stanford-universitetet.

Foto: Dreyer

Eit forsvar for staten

«Behovet for klassisk liberalisme har aldri vært så stort som i dag, fordi USA (så vel som andre liberale demokratier) er mer mangfoldig enn noen gang.» Det skriv den amerikanske statsvitaren Francis Fukuyama i boka Liberalism and its Discontents, som no er omsett til norsk.

Jan ErikGrindheim
Høgreleiar Erna Solberg la ut på sommarturné i ein ny Høgre-buss i fjor. No har ho skrive bok om vegen vidare.

Høgreleiar Erna Solberg la ut på sommarturné i ein ny Høgre-buss i fjor. No har ho skrive bok om vegen vidare.

Foto: Ole Berg Rusten / NTB

Omstilling, omstilling, omstilling

Dette er inga ordinær debattbok eller ein politisk pamflett. Vi møter ei hybridform, ei blanding av personlege vurderingar og kva for politiske utfordringar nær framtid vil bringe. Forfattaren opplyser at ho alltid har vore inspirert av Sjur Lindebrækkes bok frå 1973 med same tittel.

BjørnKvalsvik Nicolaysen
Ungkonservatismen var inspirert av både den italienske fascismen og den tyske nasjonalsosialismen. Fredrelandslagets Ungdom i Noreg tok til seg både uniformer og «heil»-helsing.

Ungkonservatismen var inspirert av både den italienske fascismen og den tyske nasjonalsosialismen. Fredrelandslagets Ungdom i Noreg tok til seg både uniformer og «heil»-helsing.

Foto via Wikipedia / Dreyers Forlag

Den nasjonalsosialistiske subkulturen

Terje Emberland har skrive ein over­raskande studie med mykje nytt stoff og med ny relevans om åra 1932–1940 i Noreg.

BjørnKvalsvik Nicolaysen
Kanonen på den tyske stridsvogna peikar mot Stalingrad i eit åtak i 1942.

Kanonen på den tyske stridsvogna peikar mot Stalingrad i eit åtak i 1942.

Foto: AP / NTB

Makelaus historieformidling

Sidan 2002 har Peter Englund hatt stol nummer ti i Svenska Akademin, og mellom 2009 og 2015 var han fast sekretær for De Aderton. På grunn av store kontroversar internt i Akademin trekte Englund seg ut i 2018, men han er framleis medlem på livstid.

OddmundHagen
1 2 3 4 ... 9 »