JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 9 10 11 12 13 »
Katrine Dale og Gerald Pettersen, Ameli Isungset Agbota og Kristi-Helene J. Engeberg, Tormod Løvold og Ragnhild Gudbrandsen på scena.

Katrine Dale og Gerald Pettersen, Ameli Isungset Agbota og Kristi-Helene J. Engeberg, Tormod Løvold og Ragnhild Gudbrandsen på scena.

Foto: Sebastian Dalseide

Over­klasse­fallet

Anton Tsjekhov kalla det siste skodespelet sitt «ein komedie i fire aktar». Då er vel svenske Ellen Lamm på trygg grunn når ho gjer meir komedie enn tragedie av dette stykket, sjølv om det tragiske og resignerte speler med i mykje av Kirsebærhaven. Verre er det at ho, saman med scenograf Rikke Juellund, har fylt Store Scene med ein framandgjerande, nærast postmodernistisk scenografi som gir lita meining. Rett nok er det blitt slik i norsk teater at aktørane helst skal flytte omkring på delar av scenografien, ofte for å overtydeleggjere eit poeng, og til det ligg slike påfunn godt til rette. Men her er det berre forstyrrande.

Jan H.Landro
Evelyn Rasmussen Osazuwa, Seda Witt og Selome Emnetu står på scena i det nyskrivne stykket.

Evelyn Rasmussen Osazuwa, Seda Witt og Selome Emnetu står på scena i det nyskrivne stykket.

Foto: Erika Hebbert

Migrasjon – eksplosjon

At eit teaterstykke ikkje nødvendigvis er eit skodespel med rollefigurar og framskridande handling lenger, sjå, det får vi vel snart avfinne oss med. Eit tradisjonelt skodespel er i alle høve ikkje dette nye stykket av Camara Lundestad Joof, den nye husdramatikaren på Nationaltheatret.

BentKvalvik
Knut Sten spelar rolla som Axel. I bakgrunnen sit Hedda Sandvig.

Knut Sten spelar rolla som Axel. I bakgrunnen sit Hedda Sandvig.

Lars Opstad

Trist og godt om pubertet

Regi: Toril Solvang
Scenografi og kostyme:
Marcus Olson
Komponist: Sandra Kolstad
Lys- og videodesign: Martin Flack

BentKvalvik
Silje Lundblad (t.v.) spelar Eg (liknar på Ho) og Kaia Varjord spelar Ho (liknar på Eg) i det nye stykket til Mari Hesjedal.

Silje Lundblad (t.v.) spelar Eg (liknar på Ho) og Kaia Varjord spelar Ho (liknar på Eg) i det nye stykket til Mari Hesjedal.

Foto: Magnus Skrede

Narkolepsi på full speed

Eit av dei ytst få stykka Det Norske Teatret har hatt høve til å spele i magre streiketider, er ein fabulerande tekst av den unge dramatikaren Mari Hesjedal. Ho har levert ein del verkstadsdramatikk før, men dette er første runden hennar inne i varmen, i institusjonsteateret.

BentKvalvik
Gaute Adela Aastorp Cudjoe som pleiaren og Sverre Breivik som Prior.

Gaute Adela Aastorp Cudjoe som pleiaren og Sverre Breivik som Prior.

Foto: Den Nationale Scene

Lagnader i ei aidstid

Omsett av Svein Sturla
Hungnes
Omarbeiding: Morten
Borgersen og Terje Lindberg
Regi: Morten Borgersen
Scenografi/kostyme: Milja Salovaara

Jan H.Landro
Ina Svenningdal som Berenice og Karl-Vidar Lende som Antiokus.

Ina Svenningdal som Berenice og Karl-Vidar Lende som Antiokus.

Foto: Dag Jenssen

Brølande aleksandrinar

Den franske klassisisten Jean Racine er ikkje den mest tittgjengde dramatikaren på norske scener. Vi har fått sjå Fedra nokre gonger, sjeldnare Britannicus, og den rojale tragedien Berenice er så vidt vi kan finne ut, berre sett opp éin gong før i Noreg, i gjendiktinga til Halldis Moren Vesaas. Ho er ikkje kreditert denne gongen, men etter alt å døme er det hennar tekst dei nyttar no òg, i oppsetjinga på scene 3. Det høyrest ut som henne. I så fall burde namnet hennar ha stått der, slik namnet til omsetjaren plar gjere.

BentKvalvik
Laila Goody i rolla som Mor Courage.

Laila Goody i rolla som Mor Courage.

Foto: Øyvind Eide

Trettiårskrigen på kaféteater

Omsett av Øyvind Berg
Omarbeidd av Runar Hodne og Hege Randi Tørresen
Regi: Runar Hodne
Scenografi og kostyme:
Erlend Birkeland
Musikalsk leiing:
Per Christian Revholt

BentKvalvik
Nøkkelrollene er i gode hender, ikkje minst med Ingvild Holthe Bygdenes og Anders Baasmo som ekteparet Proctor, meiner Bent Kvalvik.

Nøkkelrollene er i gode hender, ikkje minst med Ingvild Holthe Bygdenes og Anders Baasmo som ekteparet Proctor, meiner Bent Kvalvik.

Foto: Lars Opstad

Heksejakt i tidlaust svev

Omsett av Peter Magnus
Regi: Maren Bjørseth
Scenografi: Olav Myrtvedt
Koreografi: Ida Wigdel
Musikk og lyddesign: Alf Lund Godbolt

BentKvalvik
Hanne Dieserud spelar hovudrolla.

Hanne Dieserud spelar hovudrolla.

Foto: Marie Wien Lodsby

Ein anarkists tilfeldige liv

Jens Bjørneboe var som vi veit ein idealist i evig kamp mot alle tilhøve der makt ville overkøyre rettferd. Skodespelet om den jødisk-litauiske anarkisten Emma Goldman (1869–1940) er den ufullenda symfonien hans. Det vart aldri heilt ferdig frå hans hand, og aldri oppført før Grusomhetens Teater gjer det no.

BentKvalvik
Den eine og Den andre vert spelte av Peter Kolbjørnsen og Maud Jonassen.

Den eine og Den andre vert spelte av Peter Kolbjørnsen og Maud Jonassen.

Foto: Jan Tore Øverstad

På grensa til døden

Regi og manusomarbeiding: Maud Jonassen og Peter Kolbjørnsen
Musikk og lyddesign: Tobias Grønborg
Vinterlysfestivalen i Mo i Rana

Jan H.Landro
« 1 ... 9 10 11 12 13 »
« 1 ... 9 10 11 12 13 »
Katrine Dale og Gerald Pettersen, Ameli Isungset Agbota og Kristi-Helene J. Engeberg, Tormod Løvold og Ragnhild Gudbrandsen på scena.

Katrine Dale og Gerald Pettersen, Ameli Isungset Agbota og Kristi-Helene J. Engeberg, Tormod Løvold og Ragnhild Gudbrandsen på scena.

Foto: Sebastian Dalseide

Over­klasse­fallet

Anton Tsjekhov kalla det siste skodespelet sitt «ein komedie i fire aktar». Då er vel svenske Ellen Lamm på trygg grunn når ho gjer meir komedie enn tragedie av dette stykket, sjølv om det tragiske og resignerte speler med i mykje av Kirsebærhaven. Verre er det at ho, saman med scenograf Rikke Juellund, har fylt Store Scene med ein framandgjerande, nærast postmodernistisk scenografi som gir lita meining. Rett nok er det blitt slik i norsk teater at aktørane helst skal flytte omkring på delar av scenografien, ofte for å overtydeleggjere eit poeng, og til det ligg slike påfunn godt til rette. Men her er det berre forstyrrande.

Jan H.Landro
Evelyn Rasmussen Osazuwa, Seda Witt og Selome Emnetu står på scena i det nyskrivne stykket.

Evelyn Rasmussen Osazuwa, Seda Witt og Selome Emnetu står på scena i det nyskrivne stykket.

Foto: Erika Hebbert

Migrasjon – eksplosjon

At eit teaterstykke ikkje nødvendigvis er eit skodespel med rollefigurar og framskridande handling lenger, sjå, det får vi vel snart avfinne oss med. Eit tradisjonelt skodespel er i alle høve ikkje dette nye stykket av Camara Lundestad Joof, den nye husdramatikaren på Nationaltheatret.

BentKvalvik
Knut Sten spelar rolla som Axel. I bakgrunnen sit Hedda Sandvig.

Knut Sten spelar rolla som Axel. I bakgrunnen sit Hedda Sandvig.

Lars Opstad

Trist og godt om pubertet

Regi: Toril Solvang
Scenografi og kostyme:
Marcus Olson
Komponist: Sandra Kolstad
Lys- og videodesign: Martin Flack

BentKvalvik
Silje Lundblad (t.v.) spelar Eg (liknar på Ho) og Kaia Varjord spelar Ho (liknar på Eg) i det nye stykket til Mari Hesjedal.

Silje Lundblad (t.v.) spelar Eg (liknar på Ho) og Kaia Varjord spelar Ho (liknar på Eg) i det nye stykket til Mari Hesjedal.

Foto: Magnus Skrede

Narkolepsi på full speed

Eit av dei ytst få stykka Det Norske Teatret har hatt høve til å spele i magre streiketider, er ein fabulerande tekst av den unge dramatikaren Mari Hesjedal. Ho har levert ein del verkstadsdramatikk før, men dette er første runden hennar inne i varmen, i institusjonsteateret.

BentKvalvik
Gaute Adela Aastorp Cudjoe som pleiaren og Sverre Breivik som Prior.

Gaute Adela Aastorp Cudjoe som pleiaren og Sverre Breivik som Prior.

Foto: Den Nationale Scene

Lagnader i ei aidstid

Omsett av Svein Sturla
Hungnes
Omarbeiding: Morten
Borgersen og Terje Lindberg
Regi: Morten Borgersen
Scenografi/kostyme: Milja Salovaara

Jan H.Landro
Ina Svenningdal som Berenice og Karl-Vidar Lende som Antiokus.

Ina Svenningdal som Berenice og Karl-Vidar Lende som Antiokus.

Foto: Dag Jenssen

Brølande aleksandrinar

Den franske klassisisten Jean Racine er ikkje den mest tittgjengde dramatikaren på norske scener. Vi har fått sjå Fedra nokre gonger, sjeldnare Britannicus, og den rojale tragedien Berenice er så vidt vi kan finne ut, berre sett opp éin gong før i Noreg, i gjendiktinga til Halldis Moren Vesaas. Ho er ikkje kreditert denne gongen, men etter alt å døme er det hennar tekst dei nyttar no òg, i oppsetjinga på scene 3. Det høyrest ut som henne. I så fall burde namnet hennar ha stått der, slik namnet til omsetjaren plar gjere.

BentKvalvik
Laila Goody i rolla som Mor Courage.

Laila Goody i rolla som Mor Courage.

Foto: Øyvind Eide

Trettiårskrigen på kaféteater

Omsett av Øyvind Berg
Omarbeidd av Runar Hodne og Hege Randi Tørresen
Regi: Runar Hodne
Scenografi og kostyme:
Erlend Birkeland
Musikalsk leiing:
Per Christian Revholt

BentKvalvik
Nøkkelrollene er i gode hender, ikkje minst med Ingvild Holthe Bygdenes og Anders Baasmo som ekteparet Proctor, meiner Bent Kvalvik.

Nøkkelrollene er i gode hender, ikkje minst med Ingvild Holthe Bygdenes og Anders Baasmo som ekteparet Proctor, meiner Bent Kvalvik.

Foto: Lars Opstad

Heksejakt i tidlaust svev

Omsett av Peter Magnus
Regi: Maren Bjørseth
Scenografi: Olav Myrtvedt
Koreografi: Ida Wigdel
Musikk og lyddesign: Alf Lund Godbolt

BentKvalvik
Hanne Dieserud spelar hovudrolla.

Hanne Dieserud spelar hovudrolla.

Foto: Marie Wien Lodsby

Ein anarkists tilfeldige liv

Jens Bjørneboe var som vi veit ein idealist i evig kamp mot alle tilhøve der makt ville overkøyre rettferd. Skodespelet om den jødisk-litauiske anarkisten Emma Goldman (1869–1940) er den ufullenda symfonien hans. Det vart aldri heilt ferdig frå hans hand, og aldri oppført før Grusomhetens Teater gjer det no.

BentKvalvik
Den eine og Den andre vert spelte av Peter Kolbjørnsen og Maud Jonassen.

Den eine og Den andre vert spelte av Peter Kolbjørnsen og Maud Jonassen.

Foto: Jan Tore Øverstad

På grensa til døden

Regi og manusomarbeiding: Maud Jonassen og Peter Kolbjørnsen
Musikk og lyddesign: Tobias Grønborg
Vinterlysfestivalen i Mo i Rana

Jan H.Landro
« 1 ... 9 10 11 12 13 »