JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 »
Linn Bjørnvik Grøder i hovudrolla som prinsen.

Linn Bjørnvik Grøder i hovudrolla som prinsen.

Foto: Erika Hebbert

Korleis kan ein eige stjernene?

Dramatisert av Kjersti Haugen, Leiko Fuseya og Magnus Børmark
Regi: Kjersti Haugen
Scenografi: Leiko Fuseya
Komponist: Magnus Børmark
Koreografi: Magnus Myhr

BentKvalvik
Carl Martin Eggesbø spelar hovudrolla som den heimvende sonen.

Carl Martin Eggesbø spelar hovudrolla som den heimvende sonen.

Foto: Pernille Sandberg

Møte utan kontakt

Omsett av Margunn Vikingstad
Regi: Johannes Holmen Dahl
Scenografi/kostyme: Nia Damerell
Musikk av Alf Lund Godbolt og Johan Bakken
Koreografi: Kristin Ryg Helgebostad

BentKvalvik
Linn Løvik, Christine Hope og Reny Gaassand Folgerø i komedien av Peter Quilter.

Linn Løvik, Christine Hope og Reny Gaassand Folgerø i komedien av Peter Quilter.

Foto: Andreas Roksvåg

Humor i skuggelandskap

Regi og omsetjing til bokmål (ikkje «norsk» som det står på teaterets heimeside):
Frode Gjerløw
Omsett til nynorsk av Christine Hope

Jan H.Landro

Ein naudsynt provokasjon

Ikkje noko rettferdiggjer det som blei gjort i USA 11. september 2001. Men vi har godt av å høyre noko av historia bak. For ho blir samstundes ei høgst naudsynleg påminning om kva det såkalla amerikanske demokratiet har utretta av vald, øydelegging og manipulasjon kring om på kloden, i namnet til verdspolitiet. Og med lisens til å drepe. Dess lenger heimanfrå dess betre. Og ofte: dess styggare.

Jan H.Landro
Frå venstre: Henriette Marø, Anneke von der Lippe, Eindride Eidsvold, Ingjerd Egeberg og Kjersti Tveterås.

Frå venstre: Henriette Marø, Anneke von der Lippe, Eindride Eidsvold, Ingjerd Egeberg og Kjersti Tveterås.

Foto: Erika Hebbert

Kulturkrasj inni ein kval

Den japanske multikunstnaren Toshiki Okada er eit brennheitt namn på den moderne fløya av europeisk teater. Han skriv og regisserer fabulerande, med ein eigenarta kontrastbruk av tekst i høve til rørsle.

BentKvalvik
Stykket er nyskrive av Ingrid Jørgensen Dragland. Elisabeth Matheson debuterer som regissør.

Stykket er nyskrive av Ingrid Jørgensen Dragland. Elisabeth Matheson debuterer som regissør.

Foto: Det Norske Teatret

Vakre og morosame kvardagsbilete

Regi: Elisabeth Matheson
Scenografi, kostyme- og videodesign: Bård Lie Thorbjørnsen
Komponist: Marthe Belsvik Stavrum

BentKvalvik
Ameli Isungset Agbota og Sissel Ingri Tank-Nielsen.

Ameli Isungset Agbota og Sissel Ingri Tank-Nielsen.

Foto: Sebastian Dalseide

Poetisk og fint debutarbeid

Dette stykket er dramatikardebuten til den sterkt prislønte poeten, aktivisten og samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali, som den siste tida har hatt sitt eige Antonsen-drama. Ho kjem langt, langt betre ut av debuten enn Antonsen gjorde med si barframsyning. Så bra er dette stykket, at det er grunn til å sjå fram til meir frå denne forfattaren.

Jan H.Landro
Carmen Boveda på cello, Kamilla Grønli Harvig og Kristi-Helene J. Engeberg, som spelar hovudrolla.

Carmen Boveda på cello, Kamilla Grønli Harvig og Kristi-Helene J. Engeberg, som spelar hovudrolla.

Foto: Sebastian Dalseide

Råsterkt teater

Omsett av Monica Aasprong
Regi og scenografi: Annika Silkeberg
Lyd og videodesign: Fredrik Arsæus Nauckhoff

Jan H.Landro
Framsyninga byr på gode rolleprestasjonar, skriv Bent Kvalvik.

Framsyninga byr på gode rolleprestasjonar, skriv Bent Kvalvik.

Foto: Lars Opstad

Korleis er det med oss?

Familierelasjonar er visst enno det mest aktuelle temaet på teateret. Ein tenker gjerne at det var Ibsen som fann på det, men heller ikkje han saug det frå eige bryst. Dei nyare angloamerikanske klassikarane har like fullt spunne vidare på Ibsen-formelen. Stykket The Humans har vunne fire Tony-prisar. Det er nyleg filmatisert. No har det hatt nordisk premiere på Centralteatret.

BentKvalvik
For første gong er musikalen om Matilda sett opp på ei norsk scene.

For første gong er musikalen om Matilda sett opp på ei norsk scene.

Foto: Scenekvelder

Musikal i det makabre Roald Dahl-landet

Omsett av Atle Halstensen
Regi: Ewan Jones
Scenografi og videodesign: Petr Hlousek
Kunstnerisk og musikalsk
ansvarleg: Atle Halstensen

BentKvalvik
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 »
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 »
Linn Bjørnvik Grøder i hovudrolla som prinsen.

Linn Bjørnvik Grøder i hovudrolla som prinsen.

Foto: Erika Hebbert

Korleis kan ein eige stjernene?

Dramatisert av Kjersti Haugen, Leiko Fuseya og Magnus Børmark
Regi: Kjersti Haugen
Scenografi: Leiko Fuseya
Komponist: Magnus Børmark
Koreografi: Magnus Myhr

BentKvalvik
Carl Martin Eggesbø spelar hovudrolla som den heimvende sonen.

Carl Martin Eggesbø spelar hovudrolla som den heimvende sonen.

Foto: Pernille Sandberg

Møte utan kontakt

Omsett av Margunn Vikingstad
Regi: Johannes Holmen Dahl
Scenografi/kostyme: Nia Damerell
Musikk av Alf Lund Godbolt og Johan Bakken
Koreografi: Kristin Ryg Helgebostad

BentKvalvik
Linn Løvik, Christine Hope og Reny Gaassand Folgerø i komedien av Peter Quilter.

Linn Løvik, Christine Hope og Reny Gaassand Folgerø i komedien av Peter Quilter.

Foto: Andreas Roksvåg

Humor i skuggelandskap

Regi og omsetjing til bokmål (ikkje «norsk» som det står på teaterets heimeside):
Frode Gjerløw
Omsett til nynorsk av Christine Hope

Jan H.Landro

Ein naudsynt provokasjon

Ikkje noko rettferdiggjer det som blei gjort i USA 11. september 2001. Men vi har godt av å høyre noko av historia bak. For ho blir samstundes ei høgst naudsynleg påminning om kva det såkalla amerikanske demokratiet har utretta av vald, øydelegging og manipulasjon kring om på kloden, i namnet til verdspolitiet. Og med lisens til å drepe. Dess lenger heimanfrå dess betre. Og ofte: dess styggare.

Jan H.Landro
Frå venstre: Henriette Marø, Anneke von der Lippe, Eindride Eidsvold, Ingjerd Egeberg og Kjersti Tveterås.

Frå venstre: Henriette Marø, Anneke von der Lippe, Eindride Eidsvold, Ingjerd Egeberg og Kjersti Tveterås.

Foto: Erika Hebbert

Kulturkrasj inni ein kval

Den japanske multikunstnaren Toshiki Okada er eit brennheitt namn på den moderne fløya av europeisk teater. Han skriv og regisserer fabulerande, med ein eigenarta kontrastbruk av tekst i høve til rørsle.

BentKvalvik
Stykket er nyskrive av Ingrid Jørgensen Dragland. Elisabeth Matheson debuterer som regissør.

Stykket er nyskrive av Ingrid Jørgensen Dragland. Elisabeth Matheson debuterer som regissør.

Foto: Det Norske Teatret

Vakre og morosame kvardagsbilete

Regi: Elisabeth Matheson
Scenografi, kostyme- og videodesign: Bård Lie Thorbjørnsen
Komponist: Marthe Belsvik Stavrum

BentKvalvik
Ameli Isungset Agbota og Sissel Ingri Tank-Nielsen.

Ameli Isungset Agbota og Sissel Ingri Tank-Nielsen.

Foto: Sebastian Dalseide

Poetisk og fint debutarbeid

Dette stykket er dramatikardebuten til den sterkt prislønte poeten, aktivisten og samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali, som den siste tida har hatt sitt eige Antonsen-drama. Ho kjem langt, langt betre ut av debuten enn Antonsen gjorde med si barframsyning. Så bra er dette stykket, at det er grunn til å sjå fram til meir frå denne forfattaren.

Jan H.Landro
Carmen Boveda på cello, Kamilla Grønli Harvig og Kristi-Helene J. Engeberg, som spelar hovudrolla.

Carmen Boveda på cello, Kamilla Grønli Harvig og Kristi-Helene J. Engeberg, som spelar hovudrolla.

Foto: Sebastian Dalseide

Råsterkt teater

Omsett av Monica Aasprong
Regi og scenografi: Annika Silkeberg
Lyd og videodesign: Fredrik Arsæus Nauckhoff

Jan H.Landro
Framsyninga byr på gode rolleprestasjonar, skriv Bent Kvalvik.

Framsyninga byr på gode rolleprestasjonar, skriv Bent Kvalvik.

Foto: Lars Opstad

Korleis er det med oss?

Familierelasjonar er visst enno det mest aktuelle temaet på teateret. Ein tenker gjerne at det var Ibsen som fann på det, men heller ikkje han saug det frå eige bryst. Dei nyare angloamerikanske klassikarane har like fullt spunne vidare på Ibsen-formelen. Stykket The Humans har vunne fire Tony-prisar. Det er nyleg filmatisert. No har det hatt nordisk premiere på Centralteatret.

BentKvalvik
For første gong er musikalen om Matilda sett opp på ei norsk scene.

For første gong er musikalen om Matilda sett opp på ei norsk scene.

Foto: Scenekvelder

Musikal i det makabre Roald Dahl-landet

Omsett av Atle Halstensen
Regi: Ewan Jones
Scenografi og videodesign: Petr Hlousek
Kunstnerisk og musikalsk
ansvarleg: Atle Halstensen

BentKvalvik
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 »