JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 6 »
Eit migrantredningsskip deler ut  vestar under ein redningsaksjon.

Eit migrantredningsskip deler ut vestar under ein redningsaksjon.

Foto: Darrin Zammit Lupi / Reuters / NTB

Libyas tragedie

Jeg leste med interesse professor Sørbøs artikkel om Libya i Dag og Tid nr. 38. Jeg er enig i en del av det Sørbø skriver, men ikke alt.

Ordskifte
President Al-Sisi inspiserer egyptiske styrkar i Suez 25. oktober. I den nye Gaza-krigen har Egypt ei nøkkelrolle som vakt ved den einaste grenseovergangen Israel ikkje kontrollerer.

President Al-Sisi inspiserer egyptiske styrkar i Suez 25. oktober. I den nye Gaza-krigen har Egypt ei nøkkelrolle som vakt ved den einaste grenseovergangen Israel ikkje kontrollerer.

Foto: Kontoret til presidenten i Egypt / NTB

Den egyptiske portvakta

Den arabiske stormakta Egypt held grensa stengd medan tusenvis av sivile blir drepne i Gaza. Det har mange årsaker.

Per Anders Todal
Israelske panservogner nær grensa mellom Israel og Gaza 12. oktober. Bakkeinvasjonen er så vidt i gang.

Israelske panservogner nær grensa mellom Israel og Gaza 12. oktober. Bakkeinvasjonen er så vidt i gang.

Foto: Ronen Zvulun / Reuters / NTB

Det gode mot det vonde

No når krigen er i gang, er det solidaritet i Israel, seier Gilead Sher, ein hard kritikar av Netanyahu-regjeringa.

Per Anders Todal
Statsminister Benjamin Netanyahu viser etterretningsbilete frå Gaza på eit møte med ambassadørar i Tel Aviv i 2021. Lenge såg det ut til at trusselen frå Hamas var til å leve med.

Statsminister Benjamin Netanyahu viser etterretningsbilete frå Gaza på eit møte med ambassadørar i Tel Aviv i 2021. Lenge såg det ut til at trusselen frå Hamas var til å leve med.

Foto: Sebastian Scheiner / AP / NTB

Den nyttige dødsfienden

I Gaza veks øydeleggingane dag for dag. Ifølgje palestinske kjelder har det israelske bombardementet teke kring 6000 liv til no. Etter terroråtaket på Israel 7. oktober lova statsminister Benjamin Netanyahu å knuse Hamas, og meiningsmålingar syner at ein klar majoritet av israelarane støttar ein invasjon av Gaza. Men samstundes kjem det òg hard kritikk mot regjeringa for å ha neglisjert trusselen frå Hamas. Det blir òg reist kritikk mot strategien til Netanyahu overfor islamistrørsla gjennom ei årrekkje. Netanyahu har vore statsminister i Israel i 13 av dei 14 siste åra, og kritikarane meiner han la til rette for at Hamas fekk byggje seg opp bak murane kring Gaza.

Per Anders Todal

Åtaket på Hongkongs skuleverk

Faget Liberal Studies vart obligatorisk i Hongkong i 2009. Det er eit samfunnsfag der kritisk tenking og individuelt engasjement står i sentrum. Formålet med faget er å skapa «informerte, rasjonelle og ansvarlege borgarar i lokale, nasjonale og globale fellesskap».

Ordskifte
Jabalia nord i Gaza 11. oktober. Israelske bombeåtak har så langt øydelagt over 1300 bygningar, ifølgje FN. Over 3000 menneske skal ha mista livet i Gaza sidan denne krigen tok til.

Jabalia nord i Gaza 11. oktober. Israelske bombeåtak har så langt øydelagt over 1300 bygningar, ifølgje FN. Over 3000 menneske skal ha mista livet i Gaza sidan denne krigen tok til.

Foto: Anas al-Shareef / Reuters / NTB

«Israelarane har byrja sjå alle palestinarar som potensielle terroristar»

Den gjensidige dehumaniseringa mellom israelarar og palestinarar har gått føre seg lenge, seier sosialpsykolog Daniel Bar-Tal.

Per Anders Todal
Israelske hjelpearbeidarar fjernar lik frå den øydelagde politistasjonen i Sderot 11. oktober. Hamas-åtaket på Israel skal ha kosta kring 1200 israelarar livet.

Israelske hjelpearbeidarar fjernar lik frå den øydelagde politistasjonen i Sderot 11. oktober. Hamas-åtaket på Israel skal ha kosta kring 1200 israelarar livet.

Foto: Violeta Santos Moura / Reuters / NTB

Auge for auge

Åtaket frå Gaza sist laurdag kosta truleg kring 1200 liv i Israel, og i massakrane på sivile viste Hamas eit nytt nivå av bestialitet. Dei tok òg meir enn 100 gislar med seg til Gaza. Den israelske hemnen er i gang, og allereie er øydeleggingane i Gaza store. Dette er berre byrjinga på ein krig som kjem til å koste både Hamas og den palestinske sivilbefolkninga svært dyrt. Men kan denne rørsla eigentleg overvinnast militært?

Per Anders Todal
Politibilar ved Mälarhöjdens idrottsplats i Stockholm, der ein mann vart skoten og drepen 27. september. Gjengvalden i Sverige har gått frå vondt til verre i haust.

Politibilar ved Mälarhöjdens idrottsplats i Stockholm, der ein mann vart skoten og drepen 27. september. Gjengvalden i Sverige har gått frå vondt til verre i haust.

Foto: Pontus Lundahl / TT / NTB

Ei brutal oppvakning

Krigen mellom gjengane i Sverige har gått frå vondt til verre. På berre to veker i september vart ni menneske skotne og drepne. I snitt skjer det no eit bombeåtak i landet annankvar dag, ifølgje svensk politi.

Per AndersTodal

Misvisande om amerikansk utanrikspolitikk

Dag og Tids journalist Morten A. Strøksnes’ utfall mot amerikansk utanrikspolitikk i avisa 25. august 2023 («Washingtons mann i Brussel») er så misvisande at det ikkje bør bli ståande uimotsagt.

Ordskifte

For veik, for veik er Huitfeldts boge

Med adresse til «Israel og grupper i Gaza» fordømde utariksminister Anniken Huitfeldt 11. mai alle åtak mot sivile og sivile dødsfall, inkludert born, vidare at alle aktørar måtte respektera internasjonal humanitærrett, medverka til de-eskalering og via politisk løysing hindra nye valdsutbrot.

Ordskifte
1 2 3 4 ... 6 »
1 2 3 4 ... 6 »
Eit migrantredningsskip deler ut  vestar under ein redningsaksjon.

Eit migrantredningsskip deler ut vestar under ein redningsaksjon.

Foto: Darrin Zammit Lupi / Reuters / NTB

Libyas tragedie

Jeg leste med interesse professor Sørbøs artikkel om Libya i Dag og Tid nr. 38. Jeg er enig i en del av det Sørbø skriver, men ikke alt.

Ordskifte
President Al-Sisi inspiserer egyptiske styrkar i Suez 25. oktober. I den nye Gaza-krigen har Egypt ei nøkkelrolle som vakt ved den einaste grenseovergangen Israel ikkje kontrollerer.

President Al-Sisi inspiserer egyptiske styrkar i Suez 25. oktober. I den nye Gaza-krigen har Egypt ei nøkkelrolle som vakt ved den einaste grenseovergangen Israel ikkje kontrollerer.

Foto: Kontoret til presidenten i Egypt / NTB

Den egyptiske portvakta

Den arabiske stormakta Egypt held grensa stengd medan tusenvis av sivile blir drepne i Gaza. Det har mange årsaker.

Per Anders Todal
Israelske panservogner nær grensa mellom Israel og Gaza 12. oktober. Bakkeinvasjonen er så vidt i gang.

Israelske panservogner nær grensa mellom Israel og Gaza 12. oktober. Bakkeinvasjonen er så vidt i gang.

Foto: Ronen Zvulun / Reuters / NTB

Det gode mot det vonde

No når krigen er i gang, er det solidaritet i Israel, seier Gilead Sher, ein hard kritikar av Netanyahu-regjeringa.

Per Anders Todal
Statsminister Benjamin Netanyahu viser etterretningsbilete frå Gaza på eit møte med ambassadørar i Tel Aviv i 2021. Lenge såg det ut til at trusselen frå Hamas var til å leve med.

Statsminister Benjamin Netanyahu viser etterretningsbilete frå Gaza på eit møte med ambassadørar i Tel Aviv i 2021. Lenge såg det ut til at trusselen frå Hamas var til å leve med.

Foto: Sebastian Scheiner / AP / NTB

Den nyttige dødsfienden

I Gaza veks øydeleggingane dag for dag. Ifølgje palestinske kjelder har det israelske bombardementet teke kring 6000 liv til no. Etter terroråtaket på Israel 7. oktober lova statsminister Benjamin Netanyahu å knuse Hamas, og meiningsmålingar syner at ein klar majoritet av israelarane støttar ein invasjon av Gaza. Men samstundes kjem det òg hard kritikk mot regjeringa for å ha neglisjert trusselen frå Hamas. Det blir òg reist kritikk mot strategien til Netanyahu overfor islamistrørsla gjennom ei årrekkje. Netanyahu har vore statsminister i Israel i 13 av dei 14 siste åra, og kritikarane meiner han la til rette for at Hamas fekk byggje seg opp bak murane kring Gaza.

Per Anders Todal

Åtaket på Hongkongs skuleverk

Faget Liberal Studies vart obligatorisk i Hongkong i 2009. Det er eit samfunnsfag der kritisk tenking og individuelt engasjement står i sentrum. Formålet med faget er å skapa «informerte, rasjonelle og ansvarlege borgarar i lokale, nasjonale og globale fellesskap».

Ordskifte
Jabalia nord i Gaza 11. oktober. Israelske bombeåtak har så langt øydelagt over 1300 bygningar, ifølgje FN. Over 3000 menneske skal ha mista livet i Gaza sidan denne krigen tok til.

Jabalia nord i Gaza 11. oktober. Israelske bombeåtak har så langt øydelagt over 1300 bygningar, ifølgje FN. Over 3000 menneske skal ha mista livet i Gaza sidan denne krigen tok til.

Foto: Anas al-Shareef / Reuters / NTB

«Israelarane har byrja sjå alle palestinarar som potensielle terroristar»

Den gjensidige dehumaniseringa mellom israelarar og palestinarar har gått føre seg lenge, seier sosialpsykolog Daniel Bar-Tal.

Per Anders Todal
Israelske hjelpearbeidarar fjernar lik frå den øydelagde politistasjonen i Sderot 11. oktober. Hamas-åtaket på Israel skal ha kosta kring 1200 israelarar livet.

Israelske hjelpearbeidarar fjernar lik frå den øydelagde politistasjonen i Sderot 11. oktober. Hamas-åtaket på Israel skal ha kosta kring 1200 israelarar livet.

Foto: Violeta Santos Moura / Reuters / NTB

Auge for auge

Åtaket frå Gaza sist laurdag kosta truleg kring 1200 liv i Israel, og i massakrane på sivile viste Hamas eit nytt nivå av bestialitet. Dei tok òg meir enn 100 gislar med seg til Gaza. Den israelske hemnen er i gang, og allereie er øydeleggingane i Gaza store. Dette er berre byrjinga på ein krig som kjem til å koste både Hamas og den palestinske sivilbefolkninga svært dyrt. Men kan denne rørsla eigentleg overvinnast militært?

Per Anders Todal
Politibilar ved Mälarhöjdens idrottsplats i Stockholm, der ein mann vart skoten og drepen 27. september. Gjengvalden i Sverige har gått frå vondt til verre i haust.

Politibilar ved Mälarhöjdens idrottsplats i Stockholm, der ein mann vart skoten og drepen 27. september. Gjengvalden i Sverige har gått frå vondt til verre i haust.

Foto: Pontus Lundahl / TT / NTB

Ei brutal oppvakning

Krigen mellom gjengane i Sverige har gått frå vondt til verre. På berre to veker i september vart ni menneske skotne og drepne. I snitt skjer det no eit bombeåtak i landet annankvar dag, ifølgje svensk politi.

Per AndersTodal

Misvisande om amerikansk utanrikspolitikk

Dag og Tids journalist Morten A. Strøksnes’ utfall mot amerikansk utanrikspolitikk i avisa 25. august 2023 («Washingtons mann i Brussel») er så misvisande at det ikkje bør bli ståande uimotsagt.

Ordskifte

For veik, for veik er Huitfeldts boge

Med adresse til «Israel og grupper i Gaza» fordømde utariksminister Anniken Huitfeldt 11. mai alle åtak mot sivile og sivile dødsfall, inkludert born, vidare at alle aktørar måtte respektera internasjonal humanitærrett, medverka til de-eskalering og via politisk løysing hindra nye valdsutbrot.

Ordskifte
1 2 3 4 ... 6 »