JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Takk for at du vil dele artikkelen

Den du deler artikkelen med, kan lese og eventuelt lytte til heile artikkelen.
Det gjer vi for at fleire skal oppdage DAG OG TID.

Namnet ditt vert synleg for alle du deler artikkelen med.

Kunnskap

Sveittetokter i tukthuset

Kvar veke les vi inn utvalde artiklar, som abonnentane våre kan lytte til.
Lytt til artikkelen
2381
20170915
2381
20170915

Unge menneske skal opp anten dei vil eller ikkje. Dei veks og vert høgare i bokstavleg meining, men det er ikkje nok: Omverda vil lyfta dei på andre måtar òg, difor har me slike undersame verksemder som oppdraging, oppseding, oppfostring og opplæring. Men kva med tukting? Høyrer det heime her?

Tukt og oppdraging er mykje det same, i alle fall etymologisk sett. Ordet tukt kjem av ei germansk rot som tyder ‘trekkja’. Jamvel om tukt kan verka nedbrytande, er målet å «trekkja nokon opp»: læra dei opp i gode seder. Difor heiter det òg opptukting, ikkje nedtukting. Men det å trekkja og draga kan vera so mangt. Me kan til dømes «trekkja inn i salongen» og sjå fuglane «trekkja sørover». Då brukar me trekkja om det å flytta eller reisa, og den same tanken ligg bak ordet tokt, som i røynda er same ordet som tukt. Dei kjem av same rota (‘trekkja’), men medan tokt viser til reising (t.d. røvartokt) og noko som varer ei viss tid (t.d. gråtetokt), har tukt fått tydingane ‘oppseding, rettleiing; refs; disiplin; sømeleg framferd’ og so bortetter. Tokt og tukt er elles i ætt med ord som tog og tøya.

Dei som tøyer strikken for langt, kan radt få tukt, og det er sjeldan moro. For jamvel om tukt kan ha den endeframme tydinga ‘oppseding’, nyttar me det oftast om ei streng form for oppseding der det gjeld å tøyma seg sjølv og lyda tuktaren. Ordlag som «ho tek ikkje tukt» provar at tukting er ei innfløkt verksemd. Kanskje det hjelper å senda ungen på tukthus? Målet med tukthusa var opphavleg å lyfta – ikkje straffa – dei som hadde falle utanfor, som fyllefantar og tiggarar. Den sanne menneskenaturen deira skulle hjelpast fram og få høve til å utfalda seg, ikkje tuktast sund.

Men det skulle ikkje bikka over i tuktløyse eller – endå verre – utukt. U-en i utukt fungerer som ei innsnevrande nekting: Medan tukt viser til god framferd i det heile, viser utukt til dårleg framferd i kjønnslivet. Utukt er dimed ei tenleg nemning for den som lyt seia noko om slike aktivitetar, men som ikkje vil skildra dei direkte. Det å selja sex har til dømes vore omtala som «ervervsmessig utukt». Porno var «utuktige skrifter». I dei eldre bibelomsetjingane heiter det at «den Herren elskar, tuktar han» (Hebr 12,6). Men det er då visseleg ei kopling mellom elsk og utukt òg?

Kristin Fridtun

Kristin Fridtun er filolog og forfattar. E-post: kristin.fridtun@gmail.com

Digital tilgang til DAG OG TID – heilt utan binding

Prøv ein månad for kr 49.
Deretter kr 199 per månad. Stopp når du vil.

Unge menneske skal opp anten dei vil eller ikkje. Dei veks og vert høgare i bokstavleg meining, men det er ikkje nok: Omverda vil lyfta dei på andre måtar òg, difor har me slike undersame verksemder som oppdraging, oppseding, oppfostring og opplæring. Men kva med tukting? Høyrer det heime her?

Tukt og oppdraging er mykje det same, i alle fall etymologisk sett. Ordet tukt kjem av ei germansk rot som tyder ‘trekkja’. Jamvel om tukt kan verka nedbrytande, er målet å «trekkja nokon opp»: læra dei opp i gode seder. Difor heiter det òg opptukting, ikkje nedtukting. Men det å trekkja og draga kan vera so mangt. Me kan til dømes «trekkja inn i salongen» og sjå fuglane «trekkja sørover». Då brukar me trekkja om det å flytta eller reisa, og den same tanken ligg bak ordet tokt, som i røynda er same ordet som tukt. Dei kjem av same rota (‘trekkja’), men medan tokt viser til reising (t.d. røvartokt) og noko som varer ei viss tid (t.d. gråtetokt), har tukt fått tydingane ‘oppseding, rettleiing; refs; disiplin; sømeleg framferd’ og so bortetter. Tokt og tukt er elles i ætt med ord som tog og tøya.

Dei som tøyer strikken for langt, kan radt få tukt, og det er sjeldan moro. For jamvel om tukt kan ha den endeframme tydinga ‘oppseding’, nyttar me det oftast om ei streng form for oppseding der det gjeld å tøyma seg sjølv og lyda tuktaren. Ordlag som «ho tek ikkje tukt» provar at tukting er ei innfløkt verksemd. Kanskje det hjelper å senda ungen på tukthus? Målet med tukthusa var opphavleg å lyfta – ikkje straffa – dei som hadde falle utanfor, som fyllefantar og tiggarar. Den sanne menneskenaturen deira skulle hjelpast fram og få høve til å utfalda seg, ikkje tuktast sund.

Men det skulle ikkje bikka over i tuktløyse eller – endå verre – utukt. U-en i utukt fungerer som ei innsnevrande nekting: Medan tukt viser til god framferd i det heile, viser utukt til dårleg framferd i kjønnslivet. Utukt er dimed ei tenleg nemning for den som lyt seia noko om slike aktivitetar, men som ikkje vil skildra dei direkte. Det å selja sex har til dømes vore omtala som «ervervsmessig utukt». Porno var «utuktige skrifter». I dei eldre bibelomsetjingane heiter det at «den Herren elskar, tuktar han» (Hebr 12,6). Men det er då visseleg ei kopling mellom elsk og utukt òg?

Kristin Fridtun

Kristin Fridtun er filolog og forfattar. E-post: kristin.fridtun@gmail.com

Emneknaggar

les DAG OG TID.
Vil du òg prøve?

Her kan du prøve vekeavisa DAG OG TID gratis i tre veker.
Prøveperioden stoppar av seg sjølv.

Komplett

Papiravisa
Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Digital

Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Komplett

Papiravisa
Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Digital

Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis