JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ønskjer du å delta i debatten? Då kan du sende innlegget ditt til ordskifte@dagogtid.no

« 1 ... 16 17 18 19 20 »

Retting

20230505

I essayet «Om det norske og det samiske» skriv eg: «I Sør-Varanger, der eg kjem frå, har kvensk historisk sett vore reindriftsspråket.» Det skulle sjølvsagt vere «eit av reindriftsspråka».

Svar til kritikarar

20230505

Sist helg stod det fleire debattinnlegg på trykk i Dag og Tid som polemiserer mot mitt essay om «Det norske og det samiske». Det lengste er skrive av Astri Andersen og Kirsti Strøm Bull (AAKSB). Dei skriv at dei skal sjå nærare på nokre av påstandane, men «må la mange ligge fordi de er for omfattende».

Dag og Tids line

20230505

I eit krast innlegg i Dag og Tid førre veke ymtar Ánde Somby om «mørke celler», at «noko er illeluktande», og at Dag og Tid i serien «Om det norske og det samiske» kjem med ei dritpakke til det samiske samfunnet. Til slutt stiller han spørsmålet om Dag og Tid må sjåast på som eit samefiendtleg medium.

Systemtvang

20230505

I leiarartikkelen 28. april skriv Svein Gjerdåker at vi treng eit levedyktig og godt landbruk. Men har Gjerdåker følgt med? Dei fleste bygder er i dag utarma, sidan gardane er nedlagde. 200.000 bruk i drift i 1950 er redusert til rundt 35.000. I 1953 fekk bøndene forhandlingsrett med staten for prisar og tilskott. Målet var å løfte bondeinntekta til nivå med ein lønsarbeidar.

Produktivitet

20230505

I Dag og Tid 28. april har Per Anders Todal ein artikkel: «Framtida er ikkje det ho ein gong var», med undertittel: «Når kjem dei eigentleg, dei store vinstane frå datarevolusjonen?»

Dei siste dødsdømde

20230505

Førre veke fekk vi det siste programmet om dei som vart dødsdømde her i landet etter siste verdskrig. Programmet var på mange vis interessant, men etter mitt syn ubalansert.

Retting

20230505

Beau Is Afraid har ikkje aldersgrense seks år, slik det vart hevda i Brit Aksnes’ filmmelding sist veke. Feilen oppstod då det vart opplyst om dette i pressevisingsoversikta frå kinoen, men eit enkelt søk ville vist at den rette aldersgrensa var 15 år. Denne grensa er sett av distributøren etter retningsliner frå Medietilsynet, som fører tilsyn med at aldersgrensa er sett riktig. Filmmeldaren og Dag og Tid orsakar.

Det evige Russland?

20230505

Kaj Skagen har i Dag og Tid nr. 16 ein interessant gjennomgang av ulike framlegg til oppdeling av det russiske imperiet. Han har nok langt på veg rett i å karakterisera desse tankane som ein leik på internett. Men det er likevel verdt å hugse at då dei to andre imperia i utkanten av Europa; Austerrike-Ungarn og Det osmanske riket, fall frå einannan etter den fyrste verdskrigen, klarte bolsjevikane å konsolidera det russiske imperiet under nytt namn.

Vennskap og vitenskap

20230428

Jeg har registrert Strøksnes sitt tilsvar ved navn «Genetisk essensialisme?» i Dag og Tid 21. april mot mitt innlegg «Om samisk genforskning» 14. april i Dag og Tid.

Dritpakke frå Dag og Tid?

20230428

Det er ei stund til jul. Dag og Tid har likevel pakka ein drittpakke til det samiske samfunnet. Med journalisten Morten Strøksnes som julenisse har det samiske demokratiet (Sametinget), samiske næringar (reindrifta) og den delen av det samiske samfunnet som gjev seg til kjenne som samar (sameaktivistar), fått sine pass påskrivne over tre episodar.

« 1 ... 16 17 18 19 20 »