JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ønskjer du å delta i debatten? Då kan du sende innlegget ditt til ordskifte@dagogtid.no

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 20 »

Kvifor vil så få verte lærar?

20230901

I teksten «Gleda over lærargjerninga» i førre utgåve av Dag og Tid syner Bjørn Nicolaysen lesarane den lukka ein lærar kan oppleve i møtet med elevar på veg mot innsikt og forståing. Når ein les teksten, byrjar ein å undre seg over kvifor så få søker seg til læraryrket. Nicolaysen hevdar: «Lukkeleg er den som kan skape kveik for læring.» Ja, kvifor søker så få den utdanninga der ein kan finne denne lukka?

Feil om lungeflyteprøver

20230901

I intervjuet med Tore Renberg i førre utgåve av Dag og Tid kom vi diverre i skade for å gjere ein feil. Det rette er at om ein ved lungeflyteprøven legg ein bit av lunga til eit dødt spedbarn i vatn, vil eitt av to skje: Han vil søkke eller flyte. Flyt lungebiten, tilseier det at barnet har døydd etter fødselen. Går lungebiten til botnar, tyder det at barnet var dødt i mors liv og kan altså ikkje ha blitt myrda av mor si.

Utfordringane våre

20230825

Jon Hustad reiste 23. juni problemstillinga om kvifor det nå vert kjempa for å auka produksjonen av elektrisk energi i Noreg så sterkt. Han nemner planar som kan fordobla forbruket i Noreg. Vi er frå før ein storprodusent og storforbrukar av elektrisitet. Sjølv om det grøne skiftet tilseier at elektrisitet får nye bruksområde, trengst nå kritisk ettertanke.

Reelle problem og fransk innvandring

20230825

Øivind Østberg godtek ikkje innvandringstala som eg har lagt fram frå det franske statistiske sentralbyrået (INSEE). Tala ligg ope tilgjengeleg på nettet, eg har ikkje dikta dei opp. Østberg diktar derimot fritt vidare.

Digitaliseringa av den norske kulturarven må ikkje reverserast

20230825

Samarbeidsnemnda for norrøn filologi ser med stor uro på det planlagde kuttet i det nasjonale digitale Nettbiblioteket (nb.no). I media ser me at det er meininga å stryka 100.000 av 240.000 titlar. Vert dette gjennomført, vil det vera eit alvorleg atterslag for forsking og anna arbeid med tekster på norsk. Då Nettbiblioteket kom, var det eit uvurderleg framsteg. Brått kunne ein med nokre tastetrykk finna fram til mesteparten av titlane som var skrivne om eit visst emne på norsk, eller verta klar over at lite eller ingen ting var skrive om temaet.

Kven skal la oljeressursane ligge?

20230825

Øystein Sjølie stiller seg i eit lesarinnlegg i Dag og Tid førre veke kritisk til at eg i min kommentar kalla det uansvarleg å opne for meir oljeaktivitet i Barentshavet. Han dreg eit for så vidt interessant resonnement knytt til at olje og gass faktisk blir brukt til nyttige føremål.

Magisk tenking om fred?

20230818

Noreg kunne ha vore ein fredsmeklar i Ukraina, påstår Ketil Bø i Dag og Tid 14. juli. I staden har me valt ein «konfronterande politikk» og leverer våpen som «spreier død og øydelegging», heiter det.

Vi treng framleis olje og gass

20230818

Astrid Sverresdotter Dypvik skreiv om naturkatastrofar og klimaendringar i Dag og Tid sist veke. Spalta hennar blir diverre prega av en einsidigskap som er vanleg i dette sakskomplekset.

Skogbrann

20230818

I kommentaren «I ekstreme tider» førre veke stod det ved ein feil at ein fjerdedel av Canadas skogareal har brunne ned. Det rette talet er 4 prosent.

Om ordentleg og ikkje ordentleg politikk i nord

20230818

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim etterlyste i avisa 14. juli ein ordentleg politikk for å utvikla Nord-Noreg. Han drog fram nordområdepolitikken som det fremste dømet på ein ikkje-ordentleg politikk. Eg meiner at han tok feil i omtalen av nordområdepolitikken, og at det også er erfaringar frå regionalpolitikken i nord dei siste femti åra som er ordentlege og vel verde å ta med seg.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 20 »