JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 »

Eit slag for avisteiknarane

Endeleg er eg ferdig. Eg har nett teke eit bad, ligg i senga på hotellrommet og pustar letta ut. I nesten to månadar har eg gått og kverna på kva eg skulle seia på scena i dag.

May LinnClement

Observasjonar på ein campingplass

Ein sundag i sommar tek eg utfordringa hennar. Eg har ikkje overnatta på ein campingplass før, men denne helga freista eg å gjera som ei aukande mengd andre nordmenn: å dra på camping.

May LinnClement
Kor e alle haleheltar hen?

Kor e alle haleheltar hen?

Foto: May Linn Clement

Eit midtsommarnatts-

flymareritt

Finst det noko verre enn ein kansellert flytur og dårleg reisealternativ frå flyselskapet? Ja, haugevis. Men eit godt flymareritt kan òg vera god butikk.

May LinnClement

Collage: May Linn Clement

På breidda laus

Køyremønsteret mitt har endra seg. For berre nokre år sidan kunne eg køyra gjennom Storebø, kommunesenteret i Austevoll, utan å vika. Eg visste det var plass til to bilar, om det ikkje kom ein buss, lastebil eller annan tungtransport mot meg. Då stoppa eg i eit møtefelt.

May LinnClement
Politikarar med store musklar er uvanleg. Jan Bøhler skil seg ut.

Politikarar med store musklar er uvanleg. Jan Bøhler skil seg ut.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Menneske bak musklane

Før i tida var det enklare å lese musklar, dei spegla kva du dreiv med. Ein som jobba på åkeren kvar dag, hadde meir musklar enn ein som gjorde rekneskap. No seier musklane mindre om yrket ditt, men til dels kan dei enno seie noko om kva slags typar vi er.

Maren

Dyrtids tale

Det er snart lunsjtider, og eg er så spent. I dag tidleg, med ein gong gutane var gått til skulen, gjorde eg noko eg aldri før har gjort.

May LinnClement

På skjermoffensiven

Eg skal i butikken, og køyrer inn på parkeringsplassen, trykkjer av motoren og går ut av bilen og mot inngangen.

May LinnClement

Men klesvasken min får du aldri

Grunnen til at eg ikkje har gjort det før, er at eg har hatt ein for omstendeleg idé om kor eg skal montera snora. Eg har vore inne på tanken om å støypa pålar i jorda, å festa trinser til ein vegg, å byggja eit turkestativ – altfor omfattande prosjekt til at det har vorte noko av.

May LinnClement

Ein topphoggen komikar spirer

Louis C.K. er kjend for å vera ein dryg komikar som vitsar om mørke tema i ein sjølvutleverande stil.

May LinnClement

Cuplivet

Eg ser meg sjølv utanfrå, her eg står i ei raud regnkåpe langs sidelinja på bane 11 med ein halvmeter mellom føtene, knekk i knea, framoverlent og hyttande med nevane, som om eg kan fjernstyra dei sju tiåringane som spring rundt på bana framføre meg.

May LinnClement
1 2 »
1 2 »

Eit slag for avisteiknarane

Endeleg er eg ferdig. Eg har nett teke eit bad, ligg i senga på hotellrommet og pustar letta ut. I nesten to månadar har eg gått og kverna på kva eg skulle seia på scena i dag.

May LinnClement

Observasjonar på ein campingplass

Ein sundag i sommar tek eg utfordringa hennar. Eg har ikkje overnatta på ein campingplass før, men denne helga freista eg å gjera som ei aukande mengd andre nordmenn: å dra på camping.

May LinnClement
Kor e alle haleheltar hen?

Kor e alle haleheltar hen?

Foto: May Linn Clement

Eit midtsommarnatts-

flymareritt

Finst det noko verre enn ein kansellert flytur og dårleg reisealternativ frå flyselskapet? Ja, haugevis. Men eit godt flymareritt kan òg vera god butikk.

May LinnClement

Collage: May Linn Clement

På breidda laus

Køyremønsteret mitt har endra seg. For berre nokre år sidan kunne eg køyra gjennom Storebø, kommunesenteret i Austevoll, utan å vika. Eg visste det var plass til to bilar, om det ikkje kom ein buss, lastebil eller annan tungtransport mot meg. Då stoppa eg i eit møtefelt.

May LinnClement
Politikarar med store musklar er uvanleg. Jan Bøhler skil seg ut.

Politikarar med store musklar er uvanleg. Jan Bøhler skil seg ut.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Menneske bak musklane

Før i tida var det enklare å lese musklar, dei spegla kva du dreiv med. Ein som jobba på åkeren kvar dag, hadde meir musklar enn ein som gjorde rekneskap. No seier musklane mindre om yrket ditt, men til dels kan dei enno seie noko om kva slags typar vi er.

Maren

Dyrtids tale

Det er snart lunsjtider, og eg er så spent. I dag tidleg, med ein gong gutane var gått til skulen, gjorde eg noko eg aldri før har gjort.

May LinnClement

På skjermoffensiven

Eg skal i butikken, og køyrer inn på parkeringsplassen, trykkjer av motoren og går ut av bilen og mot inngangen.

May LinnClement

Men klesvasken min får du aldri

Grunnen til at eg ikkje har gjort det før, er at eg har hatt ein for omstendeleg idé om kor eg skal montera snora. Eg har vore inne på tanken om å støypa pålar i jorda, å festa trinser til ein vegg, å byggja eit turkestativ – altfor omfattande prosjekt til at det har vorte noko av.

May LinnClement

Ein topphoggen komikar spirer

Louis C.K. er kjend for å vera ein dryg komikar som vitsar om mørke tema i ein sjølvutleverande stil.

May LinnClement

Cuplivet

Eg ser meg sjølv utanfrå, her eg står i ei raud regnkåpe langs sidelinja på bane 11 med ein halvmeter mellom føtene, knekk i knea, framoverlent og hyttande med nevane, som om eg kan fjernstyra dei sju tiåringane som spring rundt på bana framføre meg.

May LinnClement
1 2 »