JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 6 ... 7 »
Kunstverk av arkeologen Gunnar Creutz til ei utstilling om den om lag tre tusen år gamle «Hallonflickan» i Falköping. Verket syner korleis kraniet blir grave fram ved torvbryting i Rogestorpamossen 20. mai 1943.

Kunstverk av arkeologen Gunnar Creutz til ei utstilling om den om lag tre tusen år gamle «Hallonflickan» i Falköping. Verket syner korleis kraniet blir grave fram ved torvbryting i Rogestorpamossen 20. mai 1943.

Energiåret 2022

Straumprisen vert høg minst fram til 2026. Noreg har vedteke å ikkje leita etter gass i nye område. I Irland brenn dei torv. Og i Tyskland har feiarane stadig meir å gjera, samstundes som regjeringa vil importera CO2-intensiv LNG.

JonHustad

Alle lektorar er ikkje like for Lånekassen

Studiestøtta skal aukast. Men det er enno skeivskapar i støtteordningane for ulike utdanningsløp. Somme lærarstudentar får ikkje sletta lån etter enda utdanning.

RonnySpaans
Kjell Inge Røkke har mykje å gle seg over. Biletet er frå eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Bodø/Glimt på Aker Stadion, og Molde vann. No  flyttar Røkke til Sveits og kuttar skatterekninga si monaleg.

Kjell Inge Røkke har mykje å gle seg over. Biletet er frå eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Bodø/Glimt på Aker Stadion, og Molde vann. No flyttar Røkke til Sveits og kuttar skatterekninga si monaleg.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Pengeflyktningar

Det er nokså lønsamt for både pensjonistar og rike å flytta frå Noreg. Om det er eit problem, kjem an på augo som ser.

JonHustad

Gratis å permittere tilsette

I Noreg gjev lova ein enkel og klar regel for arbeidsgjevarar som vil permittere tilsette: Dei må halde fram med å betale ut løn dei første 15 dagane av permitteringa. Lov om lønsplikt under permittering er meint å gje ein viss tryggleik for arbeidstakarar. Det bør ikkje vere for enkelt for arbeidsgjevarane å ty til permittering. Men det finst eitt unnatak frå denne lova, og det gjeld fiskeforedlingsbedrifter. Unnataket har bokstaveleg tala naturlege årsaker: Ein industri som er avhengig av leveransar frå fiske, er spesielt utsett for svingingar i råstofftilgangen. Vêr og vind og sviktande fiske er vanskeleg å føresjå, det er store sesongvariasjonar, og mangel på råstoff kan føre til at arbeidsfolk i landanlegga blir gåande gjerandslause. I denne industrien har difor staten teke ansvar for å betale ut dagpengar til dei som blir permitterte, frå dag ein.

Per AndersTodal
Produksjonshallen ved SalMar-anlegget på Frøya, 2010. Det er landanlegga til oppdrettsnæringa som no er råka av permitteringar.

Produksjonshallen ved SalMar-anlegget på Frøya, 2010. Det er landanlegga til oppdrettsnæringa som no er råka av permitteringar.

Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hanskane er av i laksekampen

Grunnrenteskatten på oppdrett skal berre gjelde vinstane frå sjøen. Men det er landanlegga som har blitt kampsona.

Per AndersTodal
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum lèt ikkje til å tru blindt på eigne tal: «De høye inflasjonstallene som har kommet for juli og august, etter at budsjettanslagene ble utarbeidet, indikerer at KPI-veksten kan bli høyere enn lagt til grunn i denne meldingen.»

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum lèt ikkje til å tru blindt på eigne tal: «De høye inflasjonstallene som har kommet for juli og august, etter at budsjettanslagene ble utarbeidet, indikerer at KPI-veksten kan bli høyere enn lagt til grunn i denne meldingen.»

Foto: Hanna Johre / NTB

Igjen vinn staten Noreg

Etter nokre litt dårlege år då vi tok meir pengar ut av Oljefondet enn vi sette inn, renn det pengar inn att. Men at Statkraft ikkje kan betala meir i utbyte, er ei gåte.

JonHustad
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (t.v.) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under presentasjonen av ny grunnrenteskatt på Blaafarveværket 28. september i år.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (t.v.) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under presentasjonen av ny grunnrenteskatt på Blaafarveværket 28. september i år.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Grunnrentelandet

Det går føre seg eit ordskifte om grunnrente i Noreg, men fyrst ei avklaring av kva grunnrente er for noko. Kvifor vi i Noreg kallar grunnrenta grunnrente, er noko usikkert. I grannelanda våre heiter det ikkje grunnrente, men ressursrente, som er eit godt omgrep, om enn ei nokså dårleg omsetting av omgrepet den engelske økonomen David Ricardo utmynta, economic rent. Men sidan omgrepet er så innarbeidd i Noreg, kallar vi grunnrenta nett grunnrente.

JonHustad
Eit oppdrettsanlegg til havs i Frohavet på trøndelagskysten.

Eit oppdrettsanlegg til havs i Frohavet på trøndelagskysten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ho fekk viljen sin

Samfunnet har all grunn til gle seg over at regjeringa vil ha grunnrenteskatt på oppdrett, meiner Karen Helene Ulltveit-Moe.

Per AndersTodal
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og direktør for pengepolitikk Ole Christian Bech-Moen på ein pressekonferanse i juni der dei gjorde greie for komiteens renteavgjerd. Likevel sette ikkje Noregs Bank opp renta før 22. september 2021, og då med 0,25 prosent. No har Noregs Bank fått hastverk.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og direktør for pengepolitikk Ole Christian Bech-Moen på ein pressekonferanse i juni der dei gjorde greie for komiteens renteavgjerd. Likevel sette ikkje Noregs Bank opp renta før 22. september 2021, og då med 0,25 prosent. No har Noregs Bank fått hastverk.

Foto: Heiko Junge / NTB

Året då alt vart dyrare

Det er ikkje enkelt å treffa med rentereduksjonar og -hevingar. Sentralbankane har det med å gå for langt.

JonHustad
I 1849, i ein freistnad på å få ned matvareprisane, oppheva det britiske parlamentet navigasjonslova, som hadde lagt ned forbod mot at andre enn britiske skip frakta varer til Storbritannia. Opphevinga vart ein suksess. Prisane gjekk ned. Det siste året har prisane på internasjonal skipsfrakt vorte mangedobla.

I 1849, i ein freistnad på å få ned matvareprisane, oppheva det britiske parlamentet navigasjonslova, som hadde lagt ned forbod mot at andre enn britiske skip frakta varer til Storbritannia. Opphevinga vart ein suksess. Prisane gjekk ned. Det siste året har prisane på internasjonal skipsfrakt vorte mangedobla.

Måleri av Thomas Whitcombe

Inflasjonen er attende

Den amerikanske banken Goldman Sachs (GS) vert ofte sitert i desse spaltene. Det er kan henda trøyttande, men det er ikkje til å koma forbi at sidan banken har verdas best betalte og velrenommerte analytikarar, vert rapportane deira om ikkje lesne som ein fasit om framtida, så med høg interesse i sentralbankar og finansdepartement verda over. I starten av veka kom GS med ein rapport om kva som skjer i Europa om Russland kuttar ut all gasseksport til EU.

JonHustad
« 1 2 3 4 5 6 ... 7 »
« 1 2 3 4 5 6 ... 7 »
Kunstverk av arkeologen Gunnar Creutz til ei utstilling om den om lag tre tusen år gamle «Hallonflickan» i Falköping. Verket syner korleis kraniet blir grave fram ved torvbryting i Rogestorpamossen 20. mai 1943.

Kunstverk av arkeologen Gunnar Creutz til ei utstilling om den om lag tre tusen år gamle «Hallonflickan» i Falköping. Verket syner korleis kraniet blir grave fram ved torvbryting i Rogestorpamossen 20. mai 1943.

Energiåret 2022

Straumprisen vert høg minst fram til 2026. Noreg har vedteke å ikkje leita etter gass i nye område. I Irland brenn dei torv. Og i Tyskland har feiarane stadig meir å gjera, samstundes som regjeringa vil importera CO2-intensiv LNG.

JonHustad

Alle lektorar er ikkje like for Lånekassen

Studiestøtta skal aukast. Men det er enno skeivskapar i støtteordningane for ulike utdanningsløp. Somme lærarstudentar får ikkje sletta lån etter enda utdanning.

RonnySpaans
Kjell Inge Røkke har mykje å gle seg over. Biletet er frå eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Bodø/Glimt på Aker Stadion, og Molde vann. No  flyttar Røkke til Sveits og kuttar skatterekninga si monaleg.

Kjell Inge Røkke har mykje å gle seg over. Biletet er frå eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Bodø/Glimt på Aker Stadion, og Molde vann. No flyttar Røkke til Sveits og kuttar skatterekninga si monaleg.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Pengeflyktningar

Det er nokså lønsamt for både pensjonistar og rike å flytta frå Noreg. Om det er eit problem, kjem an på augo som ser.

JonHustad

Gratis å permittere tilsette

I Noreg gjev lova ein enkel og klar regel for arbeidsgjevarar som vil permittere tilsette: Dei må halde fram med å betale ut løn dei første 15 dagane av permitteringa. Lov om lønsplikt under permittering er meint å gje ein viss tryggleik for arbeidstakarar. Det bør ikkje vere for enkelt for arbeidsgjevarane å ty til permittering. Men det finst eitt unnatak frå denne lova, og det gjeld fiskeforedlingsbedrifter. Unnataket har bokstaveleg tala naturlege årsaker: Ein industri som er avhengig av leveransar frå fiske, er spesielt utsett for svingingar i råstofftilgangen. Vêr og vind og sviktande fiske er vanskeleg å føresjå, det er store sesongvariasjonar, og mangel på råstoff kan føre til at arbeidsfolk i landanlegga blir gåande gjerandslause. I denne industrien har difor staten teke ansvar for å betale ut dagpengar til dei som blir permitterte, frå dag ein.

Per AndersTodal
Produksjonshallen ved SalMar-anlegget på Frøya, 2010. Det er landanlegga til oppdrettsnæringa som no er råka av permitteringar.

Produksjonshallen ved SalMar-anlegget på Frøya, 2010. Det er landanlegga til oppdrettsnæringa som no er råka av permitteringar.

Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hanskane er av i laksekampen

Grunnrenteskatten på oppdrett skal berre gjelde vinstane frå sjøen. Men det er landanlegga som har blitt kampsona.

Per AndersTodal
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum lèt ikkje til å tru blindt på eigne tal: «De høye inflasjonstallene som har kommet for juli og august, etter at budsjettanslagene ble utarbeidet, indikerer at KPI-veksten kan bli høyere enn lagt til grunn i denne meldingen.»

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum lèt ikkje til å tru blindt på eigne tal: «De høye inflasjonstallene som har kommet for juli og august, etter at budsjettanslagene ble utarbeidet, indikerer at KPI-veksten kan bli høyere enn lagt til grunn i denne meldingen.»

Foto: Hanna Johre / NTB

Igjen vinn staten Noreg

Etter nokre litt dårlege år då vi tok meir pengar ut av Oljefondet enn vi sette inn, renn det pengar inn att. Men at Statkraft ikkje kan betala meir i utbyte, er ei gåte.

JonHustad
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (t.v.) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under presentasjonen av ny grunnrenteskatt på Blaafarveværket 28. september i år.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (t.v.) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under presentasjonen av ny grunnrenteskatt på Blaafarveværket 28. september i år.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Grunnrentelandet

Det går føre seg eit ordskifte om grunnrente i Noreg, men fyrst ei avklaring av kva grunnrente er for noko. Kvifor vi i Noreg kallar grunnrenta grunnrente, er noko usikkert. I grannelanda våre heiter det ikkje grunnrente, men ressursrente, som er eit godt omgrep, om enn ei nokså dårleg omsetting av omgrepet den engelske økonomen David Ricardo utmynta, economic rent. Men sidan omgrepet er så innarbeidd i Noreg, kallar vi grunnrenta nett grunnrente.

JonHustad
Eit oppdrettsanlegg til havs i Frohavet på trøndelagskysten.

Eit oppdrettsanlegg til havs i Frohavet på trøndelagskysten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ho fekk viljen sin

Samfunnet har all grunn til gle seg over at regjeringa vil ha grunnrenteskatt på oppdrett, meiner Karen Helene Ulltveit-Moe.

Per AndersTodal
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og direktør for pengepolitikk Ole Christian Bech-Moen på ein pressekonferanse i juni der dei gjorde greie for komiteens renteavgjerd. Likevel sette ikkje Noregs Bank opp renta før 22. september 2021, og då med 0,25 prosent. No har Noregs Bank fått hastverk.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og direktør for pengepolitikk Ole Christian Bech-Moen på ein pressekonferanse i juni der dei gjorde greie for komiteens renteavgjerd. Likevel sette ikkje Noregs Bank opp renta før 22. september 2021, og då med 0,25 prosent. No har Noregs Bank fått hastverk.

Foto: Heiko Junge / NTB

Året då alt vart dyrare

Det er ikkje enkelt å treffa med rentereduksjonar og -hevingar. Sentralbankane har det med å gå for langt.

JonHustad
I 1849, i ein freistnad på å få ned matvareprisane, oppheva det britiske parlamentet navigasjonslova, som hadde lagt ned forbod mot at andre enn britiske skip frakta varer til Storbritannia. Opphevinga vart ein suksess. Prisane gjekk ned. Det siste året har prisane på internasjonal skipsfrakt vorte mangedobla.

I 1849, i ein freistnad på å få ned matvareprisane, oppheva det britiske parlamentet navigasjonslova, som hadde lagt ned forbod mot at andre enn britiske skip frakta varer til Storbritannia. Opphevinga vart ein suksess. Prisane gjekk ned. Det siste året har prisane på internasjonal skipsfrakt vorte mangedobla.

Måleri av Thomas Whitcombe

Inflasjonen er attende

Den amerikanske banken Goldman Sachs (GS) vert ofte sitert i desse spaltene. Det er kan henda trøyttande, men det er ikkje til å koma forbi at sidan banken har verdas best betalte og velrenommerte analytikarar, vert rapportane deira om ikkje lesne som ein fasit om framtida, så med høg interesse i sentralbankar og finansdepartement verda over. I starten av veka kom GS med ein rapport om kva som skjer i Europa om Russland kuttar ut all gasseksport til EU.

JonHustad
« 1 2 3 4 5 6 ... 7 »