JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 6 7 »
Mario Draghi, tidlegare direktør for ESB: Her er mannen som tilsynelatande berga eurosona i 2012, då han sa at han ville gjera det som gjerast kunne for å halda euroområdet saman.

Mario Draghi, tidlegare direktør for ESB: Her er mannen som tilsynelatande berga eurosona i 2012, då han sa at han ville gjera det som gjerast kunne for å halda euroområdet saman.

Foto: Abir Sultan / Pool via Reuters / NTB

Annus horribilis

Det finst vel etter kvart ikkje ein einaste fagøkonom som meiner at euroen var ein god idé. Spørsmålet er kor dårleg ideen var. På mange vis illusterer dette kor vonlaust dei heile vart, men lat oss taka utgangspunkt i avkasting på bankinvesteringar.

JonHustad
Jens Stoltenberg var ein ivrig oljemann. Her, i 2008, står han saman med dåverande Statoil-sjef Helge Lund i Brasil, der Equinor har investert stort og lønsamt. 

Jens Stoltenberg var ein ivrig oljemann. Her, i 2008, står han saman med dåverande Statoil-sjef Helge Lund i Brasil, der Equinor har investert stort og lønsamt. 

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Få er bra, mange er dårleg

Equinor er 50 år. Særs få menneske har skapt utrulege verdiar for oss alle. Vi bør slutta å lytta til desse som seier dei vil skapa arbeidsplassar.

JonHustad
Kva skulle skje etter finanskrisa i 2007–2008? Då skulle aksjekursane gå ned, det gjorde dei, men berre i nokre månader. Wall Street og New York Stock Exchange (NYSE) hadde ein stri høst i 2008.

Kva skulle skje etter finanskrisa i 2007–2008? Då skulle aksjekursane gå ned, det gjorde dei, men berre i nokre månader. Wall Street og New York Stock Exchange (NYSE) hadde ein stri høst i 2008.

Foto: Tore Meek / NTB

Punsjbollen er borte

Sentralbankane vil ha attende pengane. Det lover ikkje godt for aksjemarknadene eller for rentefoten.

JonHustad
Jurij, ein ukrainsk bonde, går med skotsikker vest og hjelm når han jobbar i åkeren, midt under Russlands invasjon av Ukraina, i Zaporizjzjia-regionen 26. april 2022.

Jurij, ein ukrainsk bonde, går med skotsikker vest og hjelm når han jobbar i åkeren, midt under Russlands invasjon av Ukraina, i Zaporizjzjia-regionen 26. april 2022.

Foto: Ueslei Marcelino / Reuters / NTB

– Høge mat­prisar, pass på!

Matprisane er rekordhøge. Internasjonale organisasjonar som FN og Det internasjonale pengefondet åtvarar om at det kan føre til sosial uro i utsette land. Dersom det skjer, vil det ikkje vere første gongen.

Magnus FurreGjerde
Eva Joly jobbar i dag ved advokatkontoret Baro Alto. I februar vart det klart at ho kjem til å verte tilsett i 20 prosent stilling ved Universitetet i Stavanger.

Eva Joly jobbar i dag ved advokatkontoret Baro Alto. I februar vart det klart at ho kjem til å verte tilsett i 20 prosent stilling ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Peder Skjelten

Døropnaren

I 30 år har Eva Joly kjempa mot økonomisk kriminalitet og korrupsjon verda over. No skal ho grave i historia om Alexander Kielland-ulukka for Universitetet i Stavanger.

DAG OGTID
FANGA: Sjølv om den nye Nord Stream 2-gassleidningen gjennom Austersjøen truleg aldri blir teken i bruk, er Europa likevel avhengig av russisk gass.

FANGA: Sjølv om den nye Nord Stream 2-gassleidningen gjennom Austersjøen truleg aldri blir teken i bruk, er Europa likevel avhengig av russisk gass.

Foto: Dmitrij Lovetskij / AP / NTB

Då alt vart dyrare

Prisen på vindturbinar, solceller og kraftnett går rett opp. Også den grøne vendinga treng fossilt brennstoff. Men det er dei fattige som får den største rekninga.

JonHustad
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache la fram renteavgjerda og Pengepolitisk rapport 1/22 i Noregs Bank 24. mars.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache la fram renteavgjerda og Pengepolitisk rapport 1/22 i Noregs Bank 24. mars.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Renta skal opp

Det er lenge sidan rentevåpenet fungerte i Noreg. Men no må renta opp, for å kjøla ned økonomien, meiner sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.

JonHustad
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringa samla seg på Klækken hotell utanfor Hønefoss måndag denne veka.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringa samla seg på Klækken hotell utanfor Hønefoss måndag denne veka.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Stram, strammare, Vedum

Det siste staten kan gjera i år eller neste år, er å nytta meir pengar. Spørsmålet er om Trygve Slagsvold Vedum maktar å forklara kvifor.

JonHustad
Utanriksminister Sergej Lavrovs videotale på nedrustingskonferansen i Genève 1. mars 2022 var ikkje nett nokon publikumsfavoritt.

Utanriksminister Sergej Lavrovs videotale på nedrustingskonferansen i Genève 1. mars 2022 var ikkje nett nokon publikumsfavoritt.

Foto: Fabrice Coffrini / Reuters / NTB

Finanskrigen

Globalisering og handel skulle gjera verda tryggare. Det gjekk ikkje heilt slik. No har Russland fått ei finansiell atombombe i hovudet.

JonHustad
Jared Bibler.

Jared Bibler.

Foto: Dominic Buettner/Zuerich

Ei korrupt verd

Amerikanaren Jared Bibler var sjefetterforskar på Island etter bankkrisa. No har han skrive ei nattsvart bok om både den islandske og den internasjonale finansmarknaden.

JonHustad
« 1 2 3 4 5 6 7 »
« 1 2 3 4 5 6 7 »
Mario Draghi, tidlegare direktør for ESB: Her er mannen som tilsynelatande berga eurosona i 2012, då han sa at han ville gjera det som gjerast kunne for å halda euroområdet saman.

Mario Draghi, tidlegare direktør for ESB: Her er mannen som tilsynelatande berga eurosona i 2012, då han sa at han ville gjera det som gjerast kunne for å halda euroområdet saman.

Foto: Abir Sultan / Pool via Reuters / NTB

Annus horribilis

Det finst vel etter kvart ikkje ein einaste fagøkonom som meiner at euroen var ein god idé. Spørsmålet er kor dårleg ideen var. På mange vis illusterer dette kor vonlaust dei heile vart, men lat oss taka utgangspunkt i avkasting på bankinvesteringar.

JonHustad
Jens Stoltenberg var ein ivrig oljemann. Her, i 2008, står han saman med dåverande Statoil-sjef Helge Lund i Brasil, der Equinor har investert stort og lønsamt. 

Jens Stoltenberg var ein ivrig oljemann. Her, i 2008, står han saman med dåverande Statoil-sjef Helge Lund i Brasil, der Equinor har investert stort og lønsamt. 

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Få er bra, mange er dårleg

Equinor er 50 år. Særs få menneske har skapt utrulege verdiar for oss alle. Vi bør slutta å lytta til desse som seier dei vil skapa arbeidsplassar.

JonHustad
Kva skulle skje etter finanskrisa i 2007–2008? Då skulle aksjekursane gå ned, det gjorde dei, men berre i nokre månader. Wall Street og New York Stock Exchange (NYSE) hadde ein stri høst i 2008.

Kva skulle skje etter finanskrisa i 2007–2008? Då skulle aksjekursane gå ned, det gjorde dei, men berre i nokre månader. Wall Street og New York Stock Exchange (NYSE) hadde ein stri høst i 2008.

Foto: Tore Meek / NTB

Punsjbollen er borte

Sentralbankane vil ha attende pengane. Det lover ikkje godt for aksjemarknadene eller for rentefoten.

JonHustad
Jurij, ein ukrainsk bonde, går med skotsikker vest og hjelm når han jobbar i åkeren, midt under Russlands invasjon av Ukraina, i Zaporizjzjia-regionen 26. april 2022.

Jurij, ein ukrainsk bonde, går med skotsikker vest og hjelm når han jobbar i åkeren, midt under Russlands invasjon av Ukraina, i Zaporizjzjia-regionen 26. april 2022.

Foto: Ueslei Marcelino / Reuters / NTB

– Høge mat­prisar, pass på!

Matprisane er rekordhøge. Internasjonale organisasjonar som FN og Det internasjonale pengefondet åtvarar om at det kan føre til sosial uro i utsette land. Dersom det skjer, vil det ikkje vere første gongen.

Magnus FurreGjerde
Eva Joly jobbar i dag ved advokatkontoret Baro Alto. I februar vart det klart at ho kjem til å verte tilsett i 20 prosent stilling ved Universitetet i Stavanger.

Eva Joly jobbar i dag ved advokatkontoret Baro Alto. I februar vart det klart at ho kjem til å verte tilsett i 20 prosent stilling ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Peder Skjelten

Døropnaren

I 30 år har Eva Joly kjempa mot økonomisk kriminalitet og korrupsjon verda over. No skal ho grave i historia om Alexander Kielland-ulukka for Universitetet i Stavanger.

DAG OGTID
FANGA: Sjølv om den nye Nord Stream 2-gassleidningen gjennom Austersjøen truleg aldri blir teken i bruk, er Europa likevel avhengig av russisk gass.

FANGA: Sjølv om den nye Nord Stream 2-gassleidningen gjennom Austersjøen truleg aldri blir teken i bruk, er Europa likevel avhengig av russisk gass.

Foto: Dmitrij Lovetskij / AP / NTB

Då alt vart dyrare

Prisen på vindturbinar, solceller og kraftnett går rett opp. Også den grøne vendinga treng fossilt brennstoff. Men det er dei fattige som får den største rekninga.

JonHustad
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache la fram renteavgjerda og Pengepolitisk rapport 1/22 i Noregs Bank 24. mars.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache la fram renteavgjerda og Pengepolitisk rapport 1/22 i Noregs Bank 24. mars.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Renta skal opp

Det er lenge sidan rentevåpenet fungerte i Noreg. Men no må renta opp, for å kjøla ned økonomien, meiner sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.

JonHustad
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringa samla seg på Klækken hotell utanfor Hønefoss måndag denne veka.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringa samla seg på Klækken hotell utanfor Hønefoss måndag denne veka.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Stram, strammare, Vedum

Det siste staten kan gjera i år eller neste år, er å nytta meir pengar. Spørsmålet er om Trygve Slagsvold Vedum maktar å forklara kvifor.

JonHustad
Utanriksminister Sergej Lavrovs videotale på nedrustingskonferansen i Genève 1. mars 2022 var ikkje nett nokon publikumsfavoritt.

Utanriksminister Sergej Lavrovs videotale på nedrustingskonferansen i Genève 1. mars 2022 var ikkje nett nokon publikumsfavoritt.

Foto: Fabrice Coffrini / Reuters / NTB

Finanskrigen

Globalisering og handel skulle gjera verda tryggare. Det gjekk ikkje heilt slik. No har Russland fått ei finansiell atombombe i hovudet.

JonHustad
Jared Bibler.

Jared Bibler.

Foto: Dominic Buettner/Zuerich

Ei korrupt verd

Amerikanaren Jared Bibler var sjefetterforskar på Island etter bankkrisa. No har han skrive ei nattsvart bok om både den islandske og den internasjonale finansmarknaden.

JonHustad
« 1 2 3 4 5 6 7 »