JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 ... 6 »
Året 1952 var eit vendepunkt i Finlands historie. Krigserstatninga til Sovjetunionen var nedbetalt, dei olympiske sommarleikane blei arrangerte i Helsinki, og den 17 år gamle Armi Kuusela frå Norra Österbotten blei verdas første miss Universe.

Året 1952 var eit vendepunkt i Finlands historie. Krigserstatninga til Sovjetunionen var nedbetalt, dei olympiske sommarleikane blei arrangerte i Helsinki, og den 17 år gamle Armi Kuusela frå Norra Österbotten blei verdas første miss Universe.

Turku i toppfart

I staden for eit kongehus blei Finland velsigna med Carl Gustaf Mannerheim og universets vakraste kvinne.

HallgeirOpedal
Målet for reisa er Leppävirta, men eg skal gjennom mykje finsk historie og melankoli før eg kjem fram.

Målet for reisa er Leppävirta, men eg skal gjennom mykje finsk historie og melankoli før eg kjem fram.

Illustrasjon: Nerliens Kjemisk-Tekniske Aktieselskap

Verdas lukkelegaste land

Det er stummande mørkt, men brått blir det lys, og der – i lugardøra – står ei lita, tettbygd kvinne med ramnsvart hår, og ho er alt anna enn venleg.

HallgeirOpedal
Eg skulle brukt berre lårkjøt, men godt blei det likevel. Brun på alle sider i rikeleg smør og olje.

Eg skulle brukt berre lårkjøt, men godt blei det likevel. Brun på alle sider i rikeleg smør og olje.

Alle foto: Dagfinn Nordbø

Coq au Riesling

Alle vi matfrikar, kokebokfanatikarar og ovetarar får iblant den uimotståelege trongen til å kaste oss ut i større prosjekt. Eit av dei meir tidkrevjande heiter coq au vin, der ein gjerne leitar fram Andreas Viestads segnomsuste og omfattande oppskrift som føreskriv to heile dagars marinering, og attpå til bruk av hane, som jo er eit kvitkjøtprodukt ein sjølvsagt ikkje finn i butikken på hjørnet; ei heilt vanleg høne er jamvel vorten vanskeleg nok å oppdrive, ho òg.

DagfinnNordbø
Fiks ferdig salat.

Fiks ferdig salat.

Alle foto: Dagfinn Nordbø

Carpaccio og Salade Nordboise

I høg sommarvarme står vi helst ikkje og sveittar over steikepanner og dampande gryter. Sjølv bur eg i eit hus frå 1890, bygd under boomen i Kristiania. I løpet av ti år auka befolkninga i hovudstaden med 100.000, og byggeboomen kulminerte i eit heidundrande krakk i 1899.

DagfinnNordbø
Himmelen kjem, som mange veit, også i vegetarversjon.

Himmelen kjem, som mange veit, også i vegetarversjon.

Alle foto: Dagfinn Nordbø

Melanzane alla parmigiana

Eg var faktisk i Spania då eg smakte denne klassiske italienske retten for fyrste gong, og du milde moses som eg blei frelst. Eg åt ikkje noko anna som hovudrett ei heil veke til ende, det var umogleg å bli lei.

DagfinnNordbø
Nathan and the Zydeco Cha Chas opnar ballet i Lafayette. Rhythm & blues med trekkspel og vaskebrett

Nathan and the Zydeco Cha Chas opnar ballet i Lafayette. Rhythm & blues med trekkspel og vaskebrett

Alle foto: Asbjørn Øverås

Allons à Lafayette

Covid-19-bølgja hadde byrja å leggje seg, og vi trong nye reisemål etter fleire uvanlege og inspirerande turar til Vest-Afrika og eit skilsetjande opphald i Haiti. I framleis franskspråkleg ånd passa det godt med Festival International de Louisiane, i hjartet av cajunland, dette området som tok imot dei flyktande franskspråklege akadiarane frå Canada. Nokre månader etter stod vi der, i Lafayette.

DAG OGTID
Kan du laga reinsdyrkarbonadar, er du garantert å bli godt gift.

Kan du laga reinsdyrkarbonadar, er du garantert å bli godt gift.

Alle foto: Dagfinn Nordbø

Naturens kjøken

Den fyrste norske kokeboka eg kjøpte, var Frå Lom til Lyon, som Arne Brimi gav ut i 1987. Eg lærte ting av den boka, og den seinare Frå naturens kjøken, som eg har hatt stor glede og nytte av fram til denne dag. Brimis 100 prosent idiotsikre metode for alltid å få til perfekt biff, har eg lært bort til barn, slekt, vener og tilfeldig forbipasserande – og dei takkar meg alle med jamne mellomrom: Brun 200-grams biffar og krydr på den sida som er steikt. Lat dei kvile like lenge som steiketida. Inn i omnen på 200 gradar i sju­–åtte minutt. Kvile like lenge. Voilà!

DagfinnNordbø
Vytautas Landsbergis, som fyller 90 år i haust, leidde Litauen ut av Sovjetsamveldet i 1990, som den fyrste utbrytarrepublikken.

Vytautas Landsbergis, som fyller 90 år i haust, leidde Litauen ut av Sovjetsamveldet i 1990, som den fyrste utbrytarrepublikken.

Foto: Håvard Rem

– Her varte andre verdskrigen til 1990

VILNIUS: I KGB-museet vert eg kjend med 50 års kommunistisk okkupasjon. Så møter eg litauaren som leidde landet ut av Sovjetsamveldet.

HåvardRem
Brett saltet til side.

Brett saltet til side.

Foto: Dagfinn Nordbø

Kongen av fiskar

Ved ein inkurie blei to bilettekstar bytte om i førre Matmonsen. Dermed stod det bilete av ein glinsande raud fjordaure over teksten «Kveita, kongen av fiskar». Havguden Neptun har difor ringt meg opp, grytidlig om morgonen, streng i røysta, i eins ærend for å få meg til klare opp i denne pinlege saka. Ikkje for det, slett ikkje noko gale med fjordaure, men det er kveita som trass alt er kongen. Om det må det aldri herske nokon som helst tvil.

DagfinnNordbø

Teikning: Mirjam Clement

Vêret og tida

SCALLOWAY: På dei avsides øyane er folk like opptekne av vêret som me på det siviliserte fastlandet er av tida.

HåvardRem
« 1 2 3 4 5 ... 6 »
« 1 2 3 4 5 ... 6 »
Året 1952 var eit vendepunkt i Finlands historie. Krigserstatninga til Sovjetunionen var nedbetalt, dei olympiske sommarleikane blei arrangerte i Helsinki, og den 17 år gamle Armi Kuusela frå Norra Österbotten blei verdas første miss Universe.

Året 1952 var eit vendepunkt i Finlands historie. Krigserstatninga til Sovjetunionen var nedbetalt, dei olympiske sommarleikane blei arrangerte i Helsinki, og den 17 år gamle Armi Kuusela frå Norra Österbotten blei verdas første miss Universe.

Turku i toppfart

I staden for eit kongehus blei Finland velsigna med Carl Gustaf Mannerheim og universets vakraste kvinne.

HallgeirOpedal
Målet for reisa er Leppävirta, men eg skal gjennom mykje finsk historie og melankoli før eg kjem fram.

Målet for reisa er Leppävirta, men eg skal gjennom mykje finsk historie og melankoli før eg kjem fram.

Illustrasjon: Nerliens Kjemisk-Tekniske Aktieselskap

Verdas lukkelegaste land

Det er stummande mørkt, men brått blir det lys, og der – i lugardøra – står ei lita, tettbygd kvinne med ramnsvart hår, og ho er alt anna enn venleg.

HallgeirOpedal
Eg skulle brukt berre lårkjøt, men godt blei det likevel. Brun på alle sider i rikeleg smør og olje.

Eg skulle brukt berre lårkjøt, men godt blei det likevel. Brun på alle sider i rikeleg smør og olje.

Alle foto: Dagfinn Nordbø

Coq au Riesling

Alle vi matfrikar, kokebokfanatikarar og ovetarar får iblant den uimotståelege trongen til å kaste oss ut i større prosjekt. Eit av dei meir tidkrevjande heiter coq au vin, der ein gjerne leitar fram Andreas Viestads segnomsuste og omfattande oppskrift som føreskriv to heile dagars marinering, og attpå til bruk av hane, som jo er eit kvitkjøtprodukt ein sjølvsagt ikkje finn i butikken på hjørnet; ei heilt vanleg høne er jamvel vorten vanskeleg nok å oppdrive, ho òg.

DagfinnNordbø
Fiks ferdig salat.

Fiks ferdig salat.

Alle foto: Dagfinn Nordbø

Carpaccio og Salade Nordboise

I høg sommarvarme står vi helst ikkje og sveittar over steikepanner og dampande gryter. Sjølv bur eg i eit hus frå 1890, bygd under boomen i Kristiania. I løpet av ti år auka befolkninga i hovudstaden med 100.000, og byggeboomen kulminerte i eit heidundrande krakk i 1899.

DagfinnNordbø
Himmelen kjem, som mange veit, også i vegetarversjon.

Himmelen kjem, som mange veit, også i vegetarversjon.

Alle foto: Dagfinn Nordbø

Melanzane alla parmigiana

Eg var faktisk i Spania då eg smakte denne klassiske italienske retten for fyrste gong, og du milde moses som eg blei frelst. Eg åt ikkje noko anna som hovudrett ei heil veke til ende, det var umogleg å bli lei.

DagfinnNordbø
Nathan and the Zydeco Cha Chas opnar ballet i Lafayette. Rhythm & blues med trekkspel og vaskebrett

Nathan and the Zydeco Cha Chas opnar ballet i Lafayette. Rhythm & blues med trekkspel og vaskebrett

Alle foto: Asbjørn Øverås

Allons à Lafayette

Covid-19-bølgja hadde byrja å leggje seg, og vi trong nye reisemål etter fleire uvanlege og inspirerande turar til Vest-Afrika og eit skilsetjande opphald i Haiti. I framleis franskspråkleg ånd passa det godt med Festival International de Louisiane, i hjartet av cajunland, dette området som tok imot dei flyktande franskspråklege akadiarane frå Canada. Nokre månader etter stod vi der, i Lafayette.

DAG OGTID
Kan du laga reinsdyrkarbonadar, er du garantert å bli godt gift.

Kan du laga reinsdyrkarbonadar, er du garantert å bli godt gift.

Alle foto: Dagfinn Nordbø

Naturens kjøken

Den fyrste norske kokeboka eg kjøpte, var Frå Lom til Lyon, som Arne Brimi gav ut i 1987. Eg lærte ting av den boka, og den seinare Frå naturens kjøken, som eg har hatt stor glede og nytte av fram til denne dag. Brimis 100 prosent idiotsikre metode for alltid å få til perfekt biff, har eg lært bort til barn, slekt, vener og tilfeldig forbipasserande – og dei takkar meg alle med jamne mellomrom: Brun 200-grams biffar og krydr på den sida som er steikt. Lat dei kvile like lenge som steiketida. Inn i omnen på 200 gradar i sju­–åtte minutt. Kvile like lenge. Voilà!

DagfinnNordbø
Vytautas Landsbergis, som fyller 90 år i haust, leidde Litauen ut av Sovjetsamveldet i 1990, som den fyrste utbrytarrepublikken.

Vytautas Landsbergis, som fyller 90 år i haust, leidde Litauen ut av Sovjetsamveldet i 1990, som den fyrste utbrytarrepublikken.

Foto: Håvard Rem

– Her varte andre verdskrigen til 1990

VILNIUS: I KGB-museet vert eg kjend med 50 års kommunistisk okkupasjon. Så møter eg litauaren som leidde landet ut av Sovjetsamveldet.

HåvardRem
Brett saltet til side.

Brett saltet til side.

Foto: Dagfinn Nordbø

Kongen av fiskar

Ved ein inkurie blei to bilettekstar bytte om i førre Matmonsen. Dermed stod det bilete av ein glinsande raud fjordaure over teksten «Kveita, kongen av fiskar». Havguden Neptun har difor ringt meg opp, grytidlig om morgonen, streng i røysta, i eins ærend for å få meg til klare opp i denne pinlege saka. Ikkje for det, slett ikkje noko gale med fjordaure, men det er kveita som trass alt er kongen. Om det må det aldri herske nokon som helst tvil.

DagfinnNordbø

Teikning: Mirjam Clement

Vêret og tida

SCALLOWAY: På dei avsides øyane er folk like opptekne av vêret som me på det siviliserte fastlandet er av tida.

HåvardRem
« 1 2 3 4 5 ... 6 »