JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 6 »
Østers i hopetal. Desse kan ein òg ta med seg heim att, opna og ferdige.

Østers i hopetal. Desse kan ein òg ta med seg heim att, opna og ferdige.

Alle foto: Dagfinn Nordbø

Provencalsk vinter

Godt skal det bli endeleg å reise friare. Når mange land no opnar opp, kan eg igjen prøve å late som eg er eit menneske, som før. For min del må nok turen til Frankrike vente eit bel, fordi franskmennene er nokre stabukkar med låg vaksinedekning. (Eg trur kvar einaste franskmann startar dagen med å gi fingeren til styresmaktene. Så står dei opp av senga.)

DagfinnNordbø
Luccas domkyrkje, San Martino, blei reist i romansk stil kring 1200. Berre vestfronten, som me ser her, har bevart det opphavlege preget.

Luccas domkyrkje, San Martino, blei reist i romansk stil kring 1200. Berre vestfronten, som me ser her, har bevart det opphavlege preget.

Foto: Sjur Haga Bringeland

Luccas andlet

Den som skal inn i domkyrkja i Lucca, San Martino, må forbi ein labyrint. På mellomalderlatin står her skrive: «Dette er labyrinten som Daidalos frå Kreta lét byggja, den ingen som gjekk inn i, fann vegen ut av, utanom Teseus med hjelp av Ariadnes tråd.»

SjurHaga Bringeland
Leonard Cohen (t.v.) og John Hammond bak scenen under Newport Folk Festival på Rhode Island i juli 1967, eit halvt år før Cohen albumdebuterte. Med ryggen til står visekunstnaren Judy Collins, som nett hadde gjort songskrivaren Cohen kjend.

Leonard Cohen (t.v.) og John Hammond bak scenen under Newport Folk Festival på Rhode Island i juli 1967, eit halvt år før Cohen albumdebuterte. Med ryggen til står visekunstnaren Judy Collins, som nett hadde gjort songskrivaren Cohen kjend.

Foto: David Gahr / Getty Images

Gråt og lått i New York

MANHATTAN: På Gerald Schoenfeld Theater i Midtown, hundre meter frå Times Square, har ein musikal om 11. september gått i fem år.

HåvardRem
Ramen med soyamarinerte egg.

Ramen med soyamarinerte egg.

Alle foto: Dagfinn Nordbø

Juleramen

Så vart det jul og nyttår i Noreg likevel. Eg som skulle til kunstnarbustad i Berlin i to veker, sitje på halvskitne kneiper med interessante og rare folk eg aldri hadde møtt før, ete saftige snitslar eg kunne skryte av i ei smal nynorsk kulturavis – slik blei det ikkje.

DagfinnNordbø
I Vadsø fekk festivalmusikarane mat og drykk om bord i eit seglskip.

I Vadsø fekk festivalmusikarane mat og drykk om bord i eit seglskip.

Foto: Dagfinn Nordbø

Festivalmat

I tidlegare tider var dei fleste festivalar til ære for gudar og helgenar. I dag er det eit langt meir mangfaldig omgrep. I Noreg vert det kvart år arrangert om lag tusen festivalar med smått og stort.

DagfinnNordbø
Krykkjer og tørrfiskhovud i Berlevåg.

Krykkjer og tørrfiskhovud i Berlevåg.

Alle foto: Erlend Skjetne

Krykkjeriket

Langs vegen frå Varangerbotn til Tana er bjørkeskogen snaueten, svart, dyster. I all hovudsak er syndaren ein art som heiter fjellbjørkemålar, men den brune haustmålaren kan til ein viss grad vera medansvarleg. Fjellbjørkemålaren kan formeire seg sterkt og byrja masseåtak.

ErlendSkjetne
Utsyn frå Hoven mot Jostedalsbreen. Til venstre i biletet ser ein Lobukta og Lovatnet, til høgre Oldebukta og Oldevatnet.

Utsyn frå Hoven mot Jostedalsbreen. Til venstre i biletet ser ein Lobukta og Lovatnet, til høgre Oldebukta og Oldevatnet.

Alle foto: Håvard Rem

Frå bre til brosme

HOVEN: Eg står ytst på eit stup, tusen meter over fjorden. I dagsljos var det merkeleg, men no, i mørkeret, er det trolsk.

HåvardRem
Ferja er snart klar til å kryssa over frå Lote nord i fjorden til Anda på sørsida.

Ferja er snart klar til å kryssa over frå Lote nord i fjorden til Anda på sørsida.

Alle foto: Håvard Rem

Fjorden er den norske elva

EIDSFJORDEN: Etter harde kampar vart eidarane ein del av Noreg, men ikkje heilt – sjukehus, opera og vikingskipmuseum har dei bygd utan statleg innblanding. 

HåvardRem
Utsikt frå steineiketrea på Torre Guinigi mot klokketårnet Torre delle Ore. I mellomalderen hadde Lucca fleire hundre slike ættetårn.

Utsikt frå steineiketrea på Torre Guinigi mot klokketårnet Torre delle Ore. I mellomalderen hadde Lucca fleire hundre slike ættetårn.

Alle foto: Sjur Haga Bringeland

Ættefeidar

LUCCA: Denne mellomalderbyen må ha sett ut som eit Manhattan
i miniatyr. Han hadde skogar av tårn, men i dag står berre to att.

SjurHaga Bringeland
Sør i Våtedalen

Sør i Våtedalen

Alle foto: Håvard Rem

Den tronge porten til Nordfjord

VÅTEDALEN: Om ein sørfrå vel vegen vestanfor breen, kjem ein til Nordfjord gjennom ein stølsdal som seint fekk heilårsveg.

HåvardRem
« 1 2 3 4 5 6 »
« 1 2 3 4 5 6 »
Østers i hopetal. Desse kan ein òg ta med seg heim att, opna og ferdige.

Østers i hopetal. Desse kan ein òg ta med seg heim att, opna og ferdige.

Alle foto: Dagfinn Nordbø

Provencalsk vinter

Godt skal det bli endeleg å reise friare. Når mange land no opnar opp, kan eg igjen prøve å late som eg er eit menneske, som før. For min del må nok turen til Frankrike vente eit bel, fordi franskmennene er nokre stabukkar med låg vaksinedekning. (Eg trur kvar einaste franskmann startar dagen med å gi fingeren til styresmaktene. Så står dei opp av senga.)

DagfinnNordbø
Luccas domkyrkje, San Martino, blei reist i romansk stil kring 1200. Berre vestfronten, som me ser her, har bevart det opphavlege preget.

Luccas domkyrkje, San Martino, blei reist i romansk stil kring 1200. Berre vestfronten, som me ser her, har bevart det opphavlege preget.

Foto: Sjur Haga Bringeland

Luccas andlet

Den som skal inn i domkyrkja i Lucca, San Martino, må forbi ein labyrint. På mellomalderlatin står her skrive: «Dette er labyrinten som Daidalos frå Kreta lét byggja, den ingen som gjekk inn i, fann vegen ut av, utanom Teseus med hjelp av Ariadnes tråd.»

SjurHaga Bringeland
Leonard Cohen (t.v.) og John Hammond bak scenen under Newport Folk Festival på Rhode Island i juli 1967, eit halvt år før Cohen albumdebuterte. Med ryggen til står visekunstnaren Judy Collins, som nett hadde gjort songskrivaren Cohen kjend.

Leonard Cohen (t.v.) og John Hammond bak scenen under Newport Folk Festival på Rhode Island i juli 1967, eit halvt år før Cohen albumdebuterte. Med ryggen til står visekunstnaren Judy Collins, som nett hadde gjort songskrivaren Cohen kjend.

Foto: David Gahr / Getty Images

Gråt og lått i New York

MANHATTAN: På Gerald Schoenfeld Theater i Midtown, hundre meter frå Times Square, har ein musikal om 11. september gått i fem år.

HåvardRem
Ramen med soyamarinerte egg.

Ramen med soyamarinerte egg.

Alle foto: Dagfinn Nordbø

Juleramen

Så vart det jul og nyttår i Noreg likevel. Eg som skulle til kunstnarbustad i Berlin i to veker, sitje på halvskitne kneiper med interessante og rare folk eg aldri hadde møtt før, ete saftige snitslar eg kunne skryte av i ei smal nynorsk kulturavis – slik blei det ikkje.

DagfinnNordbø
I Vadsø fekk festivalmusikarane mat og drykk om bord i eit seglskip.

I Vadsø fekk festivalmusikarane mat og drykk om bord i eit seglskip.

Foto: Dagfinn Nordbø

Festivalmat

I tidlegare tider var dei fleste festivalar til ære for gudar og helgenar. I dag er det eit langt meir mangfaldig omgrep. I Noreg vert det kvart år arrangert om lag tusen festivalar med smått og stort.

DagfinnNordbø
Krykkjer og tørrfiskhovud i Berlevåg.

Krykkjer og tørrfiskhovud i Berlevåg.

Alle foto: Erlend Skjetne

Krykkjeriket

Langs vegen frå Varangerbotn til Tana er bjørkeskogen snaueten, svart, dyster. I all hovudsak er syndaren ein art som heiter fjellbjørkemålar, men den brune haustmålaren kan til ein viss grad vera medansvarleg. Fjellbjørkemålaren kan formeire seg sterkt og byrja masseåtak.

ErlendSkjetne
Utsyn frå Hoven mot Jostedalsbreen. Til venstre i biletet ser ein Lobukta og Lovatnet, til høgre Oldebukta og Oldevatnet.

Utsyn frå Hoven mot Jostedalsbreen. Til venstre i biletet ser ein Lobukta og Lovatnet, til høgre Oldebukta og Oldevatnet.

Alle foto: Håvard Rem

Frå bre til brosme

HOVEN: Eg står ytst på eit stup, tusen meter over fjorden. I dagsljos var det merkeleg, men no, i mørkeret, er det trolsk.

HåvardRem
Ferja er snart klar til å kryssa over frå Lote nord i fjorden til Anda på sørsida.

Ferja er snart klar til å kryssa over frå Lote nord i fjorden til Anda på sørsida.

Alle foto: Håvard Rem

Fjorden er den norske elva

EIDSFJORDEN: Etter harde kampar vart eidarane ein del av Noreg, men ikkje heilt – sjukehus, opera og vikingskipmuseum har dei bygd utan statleg innblanding. 

HåvardRem
Utsikt frå steineiketrea på Torre Guinigi mot klokketårnet Torre delle Ore. I mellomalderen hadde Lucca fleire hundre slike ættetårn.

Utsikt frå steineiketrea på Torre Guinigi mot klokketårnet Torre delle Ore. I mellomalderen hadde Lucca fleire hundre slike ættetårn.

Alle foto: Sjur Haga Bringeland

Ættefeidar

LUCCA: Denne mellomalderbyen må ha sett ut som eit Manhattan
i miniatyr. Han hadde skogar av tårn, men i dag står berre to att.

SjurHaga Bringeland
Sør i Våtedalen

Sør i Våtedalen

Alle foto: Håvard Rem

Den tronge porten til Nordfjord

VÅTEDALEN: Om ein sørfrå vel vegen vestanfor breen, kjem ein til Nordfjord gjennom ein stølsdal som seint fekk heilårsveg.

HåvardRem
« 1 2 3 4 5 6 »