JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 »
René Herse, 1952: Her er sykkelen mor mi skulle ha hatt. Vekt under 9 kilo, særs lette låggir, breie dekk, heildekkande skjermer, lykter og bagasjebrett framme og bak.

René Herse, 1952: Her er sykkelen mor mi skulle ha hatt. Vekt under 9 kilo, særs lette låggir, breie dekk, heildekkande skjermer, lykter og bagasjebrett framme og bak.

Ei syklisk soge

Alt blir betre og meir raffinert i framtida enn det er i dag. Men ikkje syklar. Ved å granske teknologihistoria bak trampjerna våre, kan vi sjå kvifor menneskesamfunn stundom må ta to tråkk tilbake for å ta eitt tråkk fram.

JohanBrox
Fyrste mjølka er levert til Tine. Mjølkebilsjåfør Leif Gunnar Ure og stølsdrengen Anders Møn Mjelde poserer for fotografen for å dokumentera storhendinga.

Fyrste mjølka er levert til Tine. Mjølkebilsjåfør Leif Gunnar Ure og stølsdrengen Anders Møn Mjelde poserer for fotografen for å dokumentera storhendinga.

Foto: Svein Gjerdåker

Mjølke­leverandøren

Etter sju år med ysting på Dag og Tid-stølen skal vi no levera mjølk til meieriet. Osten har ikkje slått til dei siste åra og er for syrleg. Eg skjønar ikkje kvifor og må få hjelp av ein eller annan ystekjennar til neste år.

SveinGjerdåker
Krykkjer og tørrfiskhovud i Berlevåg.

Krykkjer og tørrfiskhovud i Berlevåg.

Alle foto: Erlend Skjetne

Krykkjeriket

Langs vegen frå Varangerbotn til Tana er bjørkeskogen snaueten, svart, dyster. I all hovudsak er syndaren ein art som heiter fjellbjørkemålar, men den brune haustmålaren kan til ein viss grad vera medansvarleg. Fjellbjørkemålaren kan formeire seg sterkt og byrja masseåtak.

ErlendSkjetne
Det ser blodig ut, og det er det òg å slakte ein hane. Takk for no, gode du.

Det ser blodig ut, og det er det òg å slakte ein hane. Takk for no, gode du.

Alle foto: Siri Helle

Ein indre hanekamp

Det har lege i korta lenge. Ja, heilt sidan hønemor la seg på egg i mai, eigentleg, og tre veker seinare klekte ut seks sprell levande kyllingar, har det vore for godt til å vere sant at dei alle saman skulle vere høner. Ingen hanar var nærast statistisk umogleg.

SiriHelle
Billie Holiday i platestudio i New York i 1957/58.

Billie Holiday i platestudio i New York i 1957/58.

Foto: Don Hunstein / NTB

Då Hammond høyrde Holiday

MANHATTAN: Ein novemberkveld i 1933 drog ein ung John Hammond frå rikmannsheimen sin ved Central Park til ein nattklubb i Harlem der tenåringen Billie Holiday song.

HåvardRem
Flyttebussen, som i mange tiår førte vardøværingar vekk, er parkert for godt på fastlandssida av Vardøtunnelen. Kunstverk ved gatekunstnaren Pøbel.

Flyttebussen, som i mange tiår førte vardøværingar vekk, er parkert for godt på fastlandssida av Vardøtunnelen. Kunstverk ved gatekunstnaren Pøbel.

Alle foto: Erlend Skjetne

Med utsyn austover

Varangerfjorden vidar seg ut. Langt der framme går himmel og hav i eitt. Barentshavet strekkjer seg heilt til Novaja Semlja, Frans Josefs land og Svalbard, vestgrensa går gjennom Bjørnøya ned til Nordkapp. Den delen som ligg nærast Finnmark, blir kalla Austhavet.

ErlendSkjetne
Rein på ei strand ved Varangerfjorden.

Rein på ei strand ved Varangerfjorden.

Foto: Erlend Skjetne

Annleisfjorden

Ikkje mange norske fjordar går frå aust mot vest. Men så er Varangerfjorden heller ingen klassisk norsk fjord.

ErlendSkjetne
Sjukehusmat utan smak.

Sjukehusmat utan smak.

Alle foto: Dagfinn Nordbø

Mat som medisin

Maten skal vere medisinen din, og medisinen skal vere maten din, har nokon sagt. Difor vert eg opprørt kvar gong eg les om stoda på mange sjukeheimar her i landet. Sist var det ei historie om at dei stakkars gamlingane hadde eit kostøre på 50 kroner dagen. Kva får ein for 50 kroner? Jo, middelmåtig brød med sveitt eller iskald gulost, og dei temmeleg tragiske sakene som iblant blir avbilda i media, såkalla fårikål som er berre nokre slintrer i brun saus, til dømes.

DagfinnNordbø
«Nepo» veit at han har sitt livs sjanse til å bli verdsmeister.

«Nepo» veit at han har sitt livs sjanse til å bli verdsmeister.

Foto: Maria Emelianova/Chess.com

Er det godt nok å vera best?

I den femte VM-kampen sidan 2013 møter verdsmeister Magnus Carlsen ein motivert barndomsven og sparringpartnar som har ein russisk superdatamaskin i ryggen.

AtleGrønn
Utsyn frå Hoven mot Jostedalsbreen. Til venstre i biletet ser ein Lobukta og Lovatnet, til høgre Oldebukta og Oldevatnet.

Utsyn frå Hoven mot Jostedalsbreen. Til venstre i biletet ser ein Lobukta og Lovatnet, til høgre Oldebukta og Oldevatnet.

Alle foto: Håvard Rem

Frå bre til brosme

HOVEN: Eg står ytst på eit stup, tusen meter over fjorden. I dagsljos var det merkeleg, men no, i mørkeret, er det trolsk.

HåvardRem
« 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 »
« 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 »
René Herse, 1952: Her er sykkelen mor mi skulle ha hatt. Vekt under 9 kilo, særs lette låggir, breie dekk, heildekkande skjermer, lykter og bagasjebrett framme og bak.

René Herse, 1952: Her er sykkelen mor mi skulle ha hatt. Vekt under 9 kilo, særs lette låggir, breie dekk, heildekkande skjermer, lykter og bagasjebrett framme og bak.

Ei syklisk soge

Alt blir betre og meir raffinert i framtida enn det er i dag. Men ikkje syklar. Ved å granske teknologihistoria bak trampjerna våre, kan vi sjå kvifor menneskesamfunn stundom må ta to tråkk tilbake for å ta eitt tråkk fram.

JohanBrox
Fyrste mjølka er levert til Tine. Mjølkebilsjåfør Leif Gunnar Ure og stølsdrengen Anders Møn Mjelde poserer for fotografen for å dokumentera storhendinga.

Fyrste mjølka er levert til Tine. Mjølkebilsjåfør Leif Gunnar Ure og stølsdrengen Anders Møn Mjelde poserer for fotografen for å dokumentera storhendinga.

Foto: Svein Gjerdåker

Mjølke­leverandøren

Etter sju år med ysting på Dag og Tid-stølen skal vi no levera mjølk til meieriet. Osten har ikkje slått til dei siste åra og er for syrleg. Eg skjønar ikkje kvifor og må få hjelp av ein eller annan ystekjennar til neste år.

SveinGjerdåker
Krykkjer og tørrfiskhovud i Berlevåg.

Krykkjer og tørrfiskhovud i Berlevåg.

Alle foto: Erlend Skjetne

Krykkjeriket

Langs vegen frå Varangerbotn til Tana er bjørkeskogen snaueten, svart, dyster. I all hovudsak er syndaren ein art som heiter fjellbjørkemålar, men den brune haustmålaren kan til ein viss grad vera medansvarleg. Fjellbjørkemålaren kan formeire seg sterkt og byrja masseåtak.

ErlendSkjetne
Det ser blodig ut, og det er det òg å slakte ein hane. Takk for no, gode du.

Det ser blodig ut, og det er det òg å slakte ein hane. Takk for no, gode du.

Alle foto: Siri Helle

Ein indre hanekamp

Det har lege i korta lenge. Ja, heilt sidan hønemor la seg på egg i mai, eigentleg, og tre veker seinare klekte ut seks sprell levande kyllingar, har det vore for godt til å vere sant at dei alle saman skulle vere høner. Ingen hanar var nærast statistisk umogleg.

SiriHelle
Billie Holiday i platestudio i New York i 1957/58.

Billie Holiday i platestudio i New York i 1957/58.

Foto: Don Hunstein / NTB

Då Hammond høyrde Holiday

MANHATTAN: Ein novemberkveld i 1933 drog ein ung John Hammond frå rikmannsheimen sin ved Central Park til ein nattklubb i Harlem der tenåringen Billie Holiday song.

HåvardRem
Flyttebussen, som i mange tiår førte vardøværingar vekk, er parkert for godt på fastlandssida av Vardøtunnelen. Kunstverk ved gatekunstnaren Pøbel.

Flyttebussen, som i mange tiår førte vardøværingar vekk, er parkert for godt på fastlandssida av Vardøtunnelen. Kunstverk ved gatekunstnaren Pøbel.

Alle foto: Erlend Skjetne

Med utsyn austover

Varangerfjorden vidar seg ut. Langt der framme går himmel og hav i eitt. Barentshavet strekkjer seg heilt til Novaja Semlja, Frans Josefs land og Svalbard, vestgrensa går gjennom Bjørnøya ned til Nordkapp. Den delen som ligg nærast Finnmark, blir kalla Austhavet.

ErlendSkjetne
Rein på ei strand ved Varangerfjorden.

Rein på ei strand ved Varangerfjorden.

Foto: Erlend Skjetne

Annleisfjorden

Ikkje mange norske fjordar går frå aust mot vest. Men så er Varangerfjorden heller ingen klassisk norsk fjord.

ErlendSkjetne
Sjukehusmat utan smak.

Sjukehusmat utan smak.

Alle foto: Dagfinn Nordbø

Mat som medisin

Maten skal vere medisinen din, og medisinen skal vere maten din, har nokon sagt. Difor vert eg opprørt kvar gong eg les om stoda på mange sjukeheimar her i landet. Sist var det ei historie om at dei stakkars gamlingane hadde eit kostøre på 50 kroner dagen. Kva får ein for 50 kroner? Jo, middelmåtig brød med sveitt eller iskald gulost, og dei temmeleg tragiske sakene som iblant blir avbilda i media, såkalla fårikål som er berre nokre slintrer i brun saus, til dømes.

DagfinnNordbø
«Nepo» veit at han har sitt livs sjanse til å bli verdsmeister.

«Nepo» veit at han har sitt livs sjanse til å bli verdsmeister.

Foto: Maria Emelianova/Chess.com

Er det godt nok å vera best?

I den femte VM-kampen sidan 2013 møter verdsmeister Magnus Carlsen ein motivert barndomsven og sparringpartnar som har ein russisk superdatamaskin i ryggen.

AtleGrønn
Utsyn frå Hoven mot Jostedalsbreen. Til venstre i biletet ser ein Lobukta og Lovatnet, til høgre Oldebukta og Oldevatnet.

Utsyn frå Hoven mot Jostedalsbreen. Til venstre i biletet ser ein Lobukta og Lovatnet, til høgre Oldebukta og Oldevatnet.

Alle foto: Håvard Rem

Frå bre til brosme

HOVEN: Eg står ytst på eit stup, tusen meter over fjorden. I dagsljos var det merkeleg, men no, i mørkeret, er det trolsk.

HåvardRem
« 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 »