JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 »
Før eg fekk sukk for meg, var det både sukker og syltetøy på vaffelen.

Før eg fekk sukk for meg, var det både sukker og syltetøy på vaffelen.

Alle foto: Dagfinn Nordbø

Med vaffelen på rette staden

Eg har høyrt det sagt at det å gå søndagstur er det norskaste som finst. Kan hende er det sant. Utlendingar stiller seg iblant uforståande til at nordmenn går ut av huset for å sprade rundt til fots utan eit spesifikt mål, men vi har jo ofte eit mål.

DagfinnNordbø
Katten er blant sjusovarane i dyreriket, med inntil 20 timar søvn i døgnet.

Katten er blant sjusovarane i dyreriket, med inntil 20 timar søvn i døgnet.

Foto: Umberto / Wikimedia Commons

Døgnvill

Det er den tida på året, siste helga i oktober skulle vi skru klokka ein time fram – eller var det andre vegen?

ArveNilsen
Svein Ivar Vinnes, skipper og eigar av bokbåten, no Det flytande litteraturhuset, MS «Epos», ynskjer born på Sandane velkomne om bord.

Svein Ivar Vinnes, skipper og eigar av bokbåten, no Det flytande litteraturhuset, MS «Epos», ynskjer born på Sandane velkomne om bord.

Alle foto: Håvard Rem

Bokbåt på siste ferd

SANDANE: Onsdag legg bokbåten til kai for siste gong. I 65 år har han fare i fjordane som eit flytande bibliotek. No er det slutt. Noreg har ikkje lenger råd til slikt.

HåvardRem
Å velja eit svart tak ville vore lett. For lett. Berre dei mest uredde av oss kler oss i grønt, skriv May Linn Clement.

Å velja eit svart tak ville vore lett. For lett. Berre dei mest uredde av oss kler oss i grønt, skriv May Linn Clement.

FOTO: Eric Clement

Det grøne takskiftet

Det heile byrja i juni. Me skulle skifta eit rote bord i mønet, og me sette opp stillas for å koma til. Då eg klatra opp, fann eg at også rennebordet, altså bordet takrenna er festa i, var rote. For å få dette bordet av måtte takrenna demonterast. Det var ikkje berre lett, då plata som fører vatnet ned i renna, og som dessutan hadde byrja å rusta, var montert på undersida av ståltaket. Difor måtte det 30 år gamle ståltaket, som òg hadde byrja å rusta, skruast opp.

May LinnClement
Tunet på Grevrusten over Vågåvatnet. Stovehuset med skifertak. Til høgre stabbur og til venstre kårstova. Bak låven (øvst) og fjøset.

Tunet på Grevrusten over Vågåvatnet. Stovehuset med skifertak. Til høgre stabbur og til venstre kårstova. Bak låven (øvst) og fjøset.

Alle foto minus to: Erik Solheim.

Hus etter 150 års strev er berga i Vågå

På 44 år har Knut Arild Teigum fått skikk på tolv hus i tunet og to på setra åt Grevrusten, ein einbølt gard i skogen på nordsida av Vågåvatnet.

ErikSolheim
Ferja er snart klar til å kryssa over frå Lote nord i fjorden til Anda på sørsida.

Ferja er snart klar til å kryssa over frå Lote nord i fjorden til Anda på sørsida.

Alle foto: Håvard Rem

Fjorden er den norske elva

EIDSFJORDEN: Etter harde kampar vart eidarane ein del av Noreg, men ikkje heilt – sjukehus, opera og vikingskipmuseum har dei bygd utan statleg innblanding. 

HåvardRem
Utsikt frå steineiketrea på Torre Guinigi mot klokketårnet Torre delle Ore. I mellomalderen hadde Lucca fleire hundre slike ættetårn.

Utsikt frå steineiketrea på Torre Guinigi mot klokketårnet Torre delle Ore. I mellomalderen hadde Lucca fleire hundre slike ættetårn.

Alle foto: Sjur Haga Bringeland

Ættefeidar

LUCCA: Denne mellomalderbyen må ha sett ut som eit Manhattan
i miniatyr. Han hadde skogar av tårn, men i dag står berre to att.

SjurHaga Bringeland
Sør i Våtedalen

Sør i Våtedalen

Alle foto: Håvard Rem

Den tronge porten til Nordfjord

VÅTEDALEN: Om ein sørfrå vel vegen vestanfor breen, kjem ein til Nordfjord gjennom ein stølsdal som seint fekk heilårsveg.

HåvardRem
Introduksjonshallen i Louisiana.

Introduksjonshallen i Louisiana.

Foto: Håvard Rem

Når slekta kallar

KØBENHAVN: I går opna Louisiana kunstmuseum hovudutstillinga si for vinteren. Pressevisinga slutta med at ein dansk kunstkritikar spurde kuratoren: «Må ikke denne udstilling gå videre til Norge?»

HåvardRem
«Ida» frå 1958 er Danmarks eldste treferje og går mellom Falster og Bogø. Og sjå kor dannebrog flagrar i vinden!

«Ida» frå 1958 er Danmarks eldste treferje og går mellom Falster og Bogø. Og sjå kor dannebrog flagrar i vinden!

Alle foto: Hallgeir Opedal

Ein syklist kryssar sitt spor

Sommaren 1219 sigla danskekongen Valdemar Seier inn Austersjøen med kurs for Estland. Om bord var erkebiskop Anders Sunesen, for dette var eit heilagt korstog som skulle frelse dei estiske heidningane frå evig fortaping ved å gjere dei kjende med den miskunnsame og einaste sanne Gud.

HallgeirOpedal
« 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 »
« 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 »
Før eg fekk sukk for meg, var det både sukker og syltetøy på vaffelen.

Før eg fekk sukk for meg, var det både sukker og syltetøy på vaffelen.

Alle foto: Dagfinn Nordbø

Med vaffelen på rette staden

Eg har høyrt det sagt at det å gå søndagstur er det norskaste som finst. Kan hende er det sant. Utlendingar stiller seg iblant uforståande til at nordmenn går ut av huset for å sprade rundt til fots utan eit spesifikt mål, men vi har jo ofte eit mål.

DagfinnNordbø
Katten er blant sjusovarane i dyreriket, med inntil 20 timar søvn i døgnet.

Katten er blant sjusovarane i dyreriket, med inntil 20 timar søvn i døgnet.

Foto: Umberto / Wikimedia Commons

Døgnvill

Det er den tida på året, siste helga i oktober skulle vi skru klokka ein time fram – eller var det andre vegen?

ArveNilsen
Svein Ivar Vinnes, skipper og eigar av bokbåten, no Det flytande litteraturhuset, MS «Epos», ynskjer born på Sandane velkomne om bord.

Svein Ivar Vinnes, skipper og eigar av bokbåten, no Det flytande litteraturhuset, MS «Epos», ynskjer born på Sandane velkomne om bord.

Alle foto: Håvard Rem

Bokbåt på siste ferd

SANDANE: Onsdag legg bokbåten til kai for siste gong. I 65 år har han fare i fjordane som eit flytande bibliotek. No er det slutt. Noreg har ikkje lenger råd til slikt.

HåvardRem
Å velja eit svart tak ville vore lett. For lett. Berre dei mest uredde av oss kler oss i grønt, skriv May Linn Clement.

Å velja eit svart tak ville vore lett. For lett. Berre dei mest uredde av oss kler oss i grønt, skriv May Linn Clement.

FOTO: Eric Clement

Det grøne takskiftet

Det heile byrja i juni. Me skulle skifta eit rote bord i mønet, og me sette opp stillas for å koma til. Då eg klatra opp, fann eg at også rennebordet, altså bordet takrenna er festa i, var rote. For å få dette bordet av måtte takrenna demonterast. Det var ikkje berre lett, då plata som fører vatnet ned i renna, og som dessutan hadde byrja å rusta, var montert på undersida av ståltaket. Difor måtte det 30 år gamle ståltaket, som òg hadde byrja å rusta, skruast opp.

May LinnClement
Tunet på Grevrusten over Vågåvatnet. Stovehuset med skifertak. Til høgre stabbur og til venstre kårstova. Bak låven (øvst) og fjøset.

Tunet på Grevrusten over Vågåvatnet. Stovehuset med skifertak. Til høgre stabbur og til venstre kårstova. Bak låven (øvst) og fjøset.

Alle foto minus to: Erik Solheim.

Hus etter 150 års strev er berga i Vågå

På 44 år har Knut Arild Teigum fått skikk på tolv hus i tunet og to på setra åt Grevrusten, ein einbølt gard i skogen på nordsida av Vågåvatnet.

ErikSolheim
Ferja er snart klar til å kryssa over frå Lote nord i fjorden til Anda på sørsida.

Ferja er snart klar til å kryssa over frå Lote nord i fjorden til Anda på sørsida.

Alle foto: Håvard Rem

Fjorden er den norske elva

EIDSFJORDEN: Etter harde kampar vart eidarane ein del av Noreg, men ikkje heilt – sjukehus, opera og vikingskipmuseum har dei bygd utan statleg innblanding. 

HåvardRem
Utsikt frå steineiketrea på Torre Guinigi mot klokketårnet Torre delle Ore. I mellomalderen hadde Lucca fleire hundre slike ættetårn.

Utsikt frå steineiketrea på Torre Guinigi mot klokketårnet Torre delle Ore. I mellomalderen hadde Lucca fleire hundre slike ættetårn.

Alle foto: Sjur Haga Bringeland

Ættefeidar

LUCCA: Denne mellomalderbyen må ha sett ut som eit Manhattan
i miniatyr. Han hadde skogar av tårn, men i dag står berre to att.

SjurHaga Bringeland
Sør i Våtedalen

Sør i Våtedalen

Alle foto: Håvard Rem

Den tronge porten til Nordfjord

VÅTEDALEN: Om ein sørfrå vel vegen vestanfor breen, kjem ein til Nordfjord gjennom ein stølsdal som seint fekk heilårsveg.

HåvardRem
Introduksjonshallen i Louisiana.

Introduksjonshallen i Louisiana.

Foto: Håvard Rem

Når slekta kallar

KØBENHAVN: I går opna Louisiana kunstmuseum hovudutstillinga si for vinteren. Pressevisinga slutta med at ein dansk kunstkritikar spurde kuratoren: «Må ikke denne udstilling gå videre til Norge?»

HåvardRem
«Ida» frå 1958 er Danmarks eldste treferje og går mellom Falster og Bogø. Og sjå kor dannebrog flagrar i vinden!

«Ida» frå 1958 er Danmarks eldste treferje og går mellom Falster og Bogø. Og sjå kor dannebrog flagrar i vinden!

Alle foto: Hallgeir Opedal

Ein syklist kryssar sitt spor

Sommaren 1219 sigla danskekongen Valdemar Seier inn Austersjøen med kurs for Estland. Om bord var erkebiskop Anders Sunesen, for dette var eit heilagt korstog som skulle frelse dei estiske heidningane frå evig fortaping ved å gjere dei kjende med den miskunnsame og einaste sanne Gud.

HallgeirOpedal
« 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 »