JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 »
Det tok litt tid før den store grønlandskvalen dukka opp. Men me nytta tida godt og fann mykje narkval. Her merker Christian Lydersen ein av dei med ein GPS-sendar.

Det tok litt tid før den store grønlandskvalen dukka opp. Men me nytta tida godt og fann mykje narkval. Her merker Christian Lydersen ein av dei med ein GPS-sendar.

Foto: Harald Dag Jølle

Dramaet på Nordaust-Grønland

Me er på 79 grader nord, heilt inne i fjøresteinane på kysten av Aust-Grønland. Eg sit i ei open helikopterdør. Det einaste som skil meg frå det arktiske vatnet under oss, er Christian Lydersen – som heng ut av helikopteret med eit kjempestort lufttrykksvåpen og siktar på ein 100 tonn tung grønlandskval.

Harald DagJølle
Rudkøping ligg i Utkant-Danmark og er trua av fråflytting, og mange hus forfell – noko dette biletet ikkje er eit godt døme på.    Alle foto: Hallgeir Opedal

Rudkøping ligg i Utkant-Danmark og er trua av fråflytting, og mange hus forfell – noko dette biletet ikkje er eit godt døme på. Alle foto: Hallgeir Opedal

Du skal ikkje tru at du er noko

Veka før eg reiste til Danmark, var eg som snarast innom Kaffistova i Oslo, der eg tilfeldig trefte på ein tidlegare forlagsredaktør i Aschehoug. Ja, eg kan no like gjerne fortelje kven: gladguten Trygve Åslund frå Hunndalen.

HallgeirOpedal
Wittgenstein spelte klarinett.

Wittgenstein spelte klarinett.

I riket til Wittgenstein

Eg kjem ut av flyet på Sogndal lufthamn, det er mørkt, og det blæs og ausregnar. Rett ved flytrappa står ein eldre kar i refleksvest og følgjer oss passasjerar vidare, og eg seier:

DagfinnNordbø
– Under nedstenginga har eg øvd meg på fingerspel for å halda demonane unna, fortel Tønes på Deichmanske bibliotek i Oslo etter at han har halde konsert i hovudstaden med songar han spelte inn før pandemien nådde Noreg.

– Under nedstenginga har eg øvd meg på fingerspel for å halda demonane unna, fortel Tønes på Deichmanske bibliotek i Oslo etter at han har halde konsert i hovudstaden med songar han spelte inn før pandemien nådde Noreg.

Alle foto: Håvard Rem

Med bygde­sketsjar til hovudstaden

Etter lang tids venting kan folk i Oslo endeleg stå i Tønes-kø att, og le seg skakke av ein ny sketsj han skreiv for to år sidan.

HåvardRem
Landbruket i Danmark er mekanisert og modernisert, og fleire tusen bønder er gått konkurs. Inne på viddene av gras og korn ligg dei  moderne driftsbygningane, som ser mest ut som fabrikkar.     Alle foto: Hallgeir Opedal

Landbruket i Danmark er mekanisert og modernisert, og fleire tusen bønder er gått konkurs. Inne på viddene av gras og korn ligg dei moderne driftsbygningane, som ser mest ut som fabrikkar. Alle foto: Hallgeir Opedal

Motvind og medvind

Etter ei rekke nasjonale nederlag måtte Danmark definere seg på ny. Og slik blei dei ein nasjon tufta på smør og flesk.

HallgeirOpedal

Hjelp, eg er på luksus­ferie!

Eg må fortelja om eit mareritt eg hadde for litt sidan. I draumen hadde eg nettopp fått rommet mitt på Britannia Hotell i Trondheim. Det fyrste eg gjorde, var å røska lakenet av senga. Der fann eg det eg frykta mest: ein heilt vanleg, sliten skumgummimadrass. Madrassen kunne umogeleg ha vore handsydd i Sverige og kosta 60.000 kroner eller meir, slik madrassane på Britannia skal gjera.

May LinnClement
Slik ser han altså ut, Koelbjerg-manden. Men kor i alle dagar har dei gjort av resten av Danmarks eldste skjelett?

Slik ser han altså ut, Koelbjerg-manden. Men kor i alle dagar har dei gjort av resten av Danmarks eldste skjelett?

Alle foto: Hallgeir Opedal

Skjelettet som skifta kjønn

Etter fem dagar i Danmark har eg byrja å knote bokmål for å gjere meg forstått. Eg veit ikkje om eg kan like det.

HallgeirOpedal
Danmark som nasjon blei grunnlagd i Jelling, heiter det seg, og for å streke under den historiske tyngda steinane har, er eit motiv frå den store Jellingsteinen prenta i danske pass – ein krossfesta Kristus.

Danmark som nasjon blei grunnlagd i Jelling, heiter det seg, og for å streke under den historiske tyngda steinane har, er eit motiv frå den store Jellingsteinen prenta i danske pass – ein krossfesta Kristus.

Alle foto: Hallgeir Opedal

Hogd i stein

Danmark er verdas eldste monarki. Det starta med heidningen Gorm den gamle og heldt fram med Harald Blåtann. Ja, han med kristninga og mobiltelefonteknologien.

HallgeirOpedal
Luca Signorellis freskomåleri med Antikrists preike i Cappella Nuova i domkyrkja. Nedst til venstre skodar kunstnaren mot oss.

Luca Signorellis freskomåleri med Antikrists preike i Cappella Nuova i domkyrkja. Nedst til venstre skodar kunstnaren mot oss.

Foto: Sjur Haga Bringeland

Antikrists ugjerningar

ORVIETO: I domkyrkja skapte Signorelli si fengjande framstilling av ein falsk profet med Satan sjølv som sufflør.

SjurHaga Bringeland
Utsikta frå Danmarks høgste punkt er formidabel. Ja, ein kan mest sjå heile landet og vel så det.

Utsikta frå Danmarks høgste punkt er formidabel. Ja, ein kan mest sjå heile landet og vel så det.

Gode tankar

Då eg vakna på det lyse rommet i andre etasje på Hundested Kro og Hotell denne torsdagsmorgonen, hadde eg fått ein idé. Det er ikkje kvar dag at gode idear kjem slik ut av ingenting, og desse flyktige tankefloga stryk snøgt forbi, før dei løyser seg opp i gløymsla, og derfor skreiv eg han straks ned på framsida av magasinet Mit Nordsjælland. Ingenting er så forargeleg som vage minnespor etter ein tanke som glapp, spesielt når det er ein god tanke.

HallgeirOpedal
« 1 ... 9 10 11 12 13 14 »
« 1 ... 9 10 11 12 13 14 »
Det tok litt tid før den store grønlandskvalen dukka opp. Men me nytta tida godt og fann mykje narkval. Her merker Christian Lydersen ein av dei med ein GPS-sendar.

Det tok litt tid før den store grønlandskvalen dukka opp. Men me nytta tida godt og fann mykje narkval. Her merker Christian Lydersen ein av dei med ein GPS-sendar.

Foto: Harald Dag Jølle

Dramaet på Nordaust-Grønland

Me er på 79 grader nord, heilt inne i fjøresteinane på kysten av Aust-Grønland. Eg sit i ei open helikopterdør. Det einaste som skil meg frå det arktiske vatnet under oss, er Christian Lydersen – som heng ut av helikopteret med eit kjempestort lufttrykksvåpen og siktar på ein 100 tonn tung grønlandskval.

Harald DagJølle
Rudkøping ligg i Utkant-Danmark og er trua av fråflytting, og mange hus forfell – noko dette biletet ikkje er eit godt døme på.    Alle foto: Hallgeir Opedal

Rudkøping ligg i Utkant-Danmark og er trua av fråflytting, og mange hus forfell – noko dette biletet ikkje er eit godt døme på. Alle foto: Hallgeir Opedal

Du skal ikkje tru at du er noko

Veka før eg reiste til Danmark, var eg som snarast innom Kaffistova i Oslo, der eg tilfeldig trefte på ein tidlegare forlagsredaktør i Aschehoug. Ja, eg kan no like gjerne fortelje kven: gladguten Trygve Åslund frå Hunndalen.

HallgeirOpedal
Wittgenstein spelte klarinett.

Wittgenstein spelte klarinett.

I riket til Wittgenstein

Eg kjem ut av flyet på Sogndal lufthamn, det er mørkt, og det blæs og ausregnar. Rett ved flytrappa står ein eldre kar i refleksvest og følgjer oss passasjerar vidare, og eg seier:

DagfinnNordbø
– Under nedstenginga har eg øvd meg på fingerspel for å halda demonane unna, fortel Tønes på Deichmanske bibliotek i Oslo etter at han har halde konsert i hovudstaden med songar han spelte inn før pandemien nådde Noreg.

– Under nedstenginga har eg øvd meg på fingerspel for å halda demonane unna, fortel Tønes på Deichmanske bibliotek i Oslo etter at han har halde konsert i hovudstaden med songar han spelte inn før pandemien nådde Noreg.

Alle foto: Håvard Rem

Med bygde­sketsjar til hovudstaden

Etter lang tids venting kan folk i Oslo endeleg stå i Tønes-kø att, og le seg skakke av ein ny sketsj han skreiv for to år sidan.

HåvardRem
Landbruket i Danmark er mekanisert og modernisert, og fleire tusen bønder er gått konkurs. Inne på viddene av gras og korn ligg dei  moderne driftsbygningane, som ser mest ut som fabrikkar.     Alle foto: Hallgeir Opedal

Landbruket i Danmark er mekanisert og modernisert, og fleire tusen bønder er gått konkurs. Inne på viddene av gras og korn ligg dei moderne driftsbygningane, som ser mest ut som fabrikkar. Alle foto: Hallgeir Opedal

Motvind og medvind

Etter ei rekke nasjonale nederlag måtte Danmark definere seg på ny. Og slik blei dei ein nasjon tufta på smør og flesk.

HallgeirOpedal

Hjelp, eg er på luksus­ferie!

Eg må fortelja om eit mareritt eg hadde for litt sidan. I draumen hadde eg nettopp fått rommet mitt på Britannia Hotell i Trondheim. Det fyrste eg gjorde, var å røska lakenet av senga. Der fann eg det eg frykta mest: ein heilt vanleg, sliten skumgummimadrass. Madrassen kunne umogeleg ha vore handsydd i Sverige og kosta 60.000 kroner eller meir, slik madrassane på Britannia skal gjera.

May LinnClement
Slik ser han altså ut, Koelbjerg-manden. Men kor i alle dagar har dei gjort av resten av Danmarks eldste skjelett?

Slik ser han altså ut, Koelbjerg-manden. Men kor i alle dagar har dei gjort av resten av Danmarks eldste skjelett?

Alle foto: Hallgeir Opedal

Skjelettet som skifta kjønn

Etter fem dagar i Danmark har eg byrja å knote bokmål for å gjere meg forstått. Eg veit ikkje om eg kan like det.

HallgeirOpedal
Danmark som nasjon blei grunnlagd i Jelling, heiter det seg, og for å streke under den historiske tyngda steinane har, er eit motiv frå den store Jellingsteinen prenta i danske pass – ein krossfesta Kristus.

Danmark som nasjon blei grunnlagd i Jelling, heiter det seg, og for å streke under den historiske tyngda steinane har, er eit motiv frå den store Jellingsteinen prenta i danske pass – ein krossfesta Kristus.

Alle foto: Hallgeir Opedal

Hogd i stein

Danmark er verdas eldste monarki. Det starta med heidningen Gorm den gamle og heldt fram med Harald Blåtann. Ja, han med kristninga og mobiltelefonteknologien.

HallgeirOpedal
Luca Signorellis freskomåleri med Antikrists preike i Cappella Nuova i domkyrkja. Nedst til venstre skodar kunstnaren mot oss.

Luca Signorellis freskomåleri med Antikrists preike i Cappella Nuova i domkyrkja. Nedst til venstre skodar kunstnaren mot oss.

Foto: Sjur Haga Bringeland

Antikrists ugjerningar

ORVIETO: I domkyrkja skapte Signorelli si fengjande framstilling av ein falsk profet med Satan sjølv som sufflør.

SjurHaga Bringeland
Utsikta frå Danmarks høgste punkt er formidabel. Ja, ein kan mest sjå heile landet og vel så det.

Utsikta frå Danmarks høgste punkt er formidabel. Ja, ein kan mest sjå heile landet og vel så det.

Gode tankar

Då eg vakna på det lyse rommet i andre etasje på Hundested Kro og Hotell denne torsdagsmorgonen, hadde eg fått ein idé. Det er ikkje kvar dag at gode idear kjem slik ut av ingenting, og desse flyktige tankefloga stryk snøgt forbi, før dei løyser seg opp i gløymsla, og derfor skreiv eg han straks ned på framsida av magasinet Mit Nordsjælland. Ingenting er så forargeleg som vage minnespor etter ein tanke som glapp, spesielt når det er ein god tanke.

HallgeirOpedal
« 1 ... 9 10 11 12 13 14 »