JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 10 11 12 13 14 »
Gnocchi med trøffel, servert på restaurant.

Gnocchi med trøffel, servert på restaurant.

Foto: Colleen Barry / AP / NTB

Ein dag i Biot

Mange som lever av å skrive, har òg hatt ein ordentleg jobb. Somme av oss har vore ein tur innom reklamebransjen, og eg er ikkje noko unntak. Det er ein bransje som er stinn av pengar, der du lærer ein heil del. Ingen andre bransjar investerer så mykje pengar i hovuda til dei tilsette som reklamebransjen. Men – poenget er å kome seg ut derfrå i tide.

DagfinnNordbø
Andrej Dynko er fri etter 13 døger i Okrestina-fengselet.

Andrej Dynko er fri etter 13 døger i Okrestina-fengselet.

Foto: Nasja Niva

Ein kort tur til helvete

Dei fører meg gjennom ein betongkorridor: grått golv, veggar som nedst er måla med glinsande blank ekkel turkis farge. Meir kan eg ikkje sjå. Dei fører meg ikkje, dei snarare dreg meg bortover.

DAG OGTID
«Mit Haab staar til Havet», står det på sokkelen til den eirgrøne statua av Erik av Pommern. Han innførte Øresundstollen for å beskytte sjøfarande mot piratar, men var sjølv sjørøvar på Gotland. Det er ei anna soge.

«Mit Haab staar til Havet», står det på sokkelen til den eirgrøne statua av Erik av Pommern. Han innførte Øresundstollen for å beskytte sjøfarande mot piratar, men var sjølv sjørøvar på Gotland. Det er ei anna soge.

Eitkvart er rote i det danske riket

Mor mi har ei brevveninne i Danmark. Dei byrja å skrive til kvarandre tidleg på 50-talet. Med ujamne mellomrom ligg det brev frå Lotte i postkassen heime, og dette brevet gneg mor nokre dagar. Eg anar ikkje kva dei har å fortelje kvarandre etter 70 år, og det er nok derfor mor treng desse tenkedagane, men noko finn ho alltid på, og så set ho seg til med pennen for å svare: «Kjære Lotte».

HallgeirOpedal
Etter at tyrkiske rakettar øydela huset, tør dei ikkje vere ei natt til i Zirgan. Men dei er usikre på kor dei skal flykte.

Etter at tyrkiske rakettar øydela huset, tør dei ikkje vere ei natt til i Zirgan. Men dei er usikre på kor dei skal flykte.

Alle foto: Erling Folkvord

– Koffertane står alltid klare

– Tyrkiske soldatar og leigesoldatar jaga oss frå landsbyen vår i Afrin. Etterpå har jihadistkrigarar og folk frå andre delar av Syria flytta inn i husa våre.

ErlingFolkvord
Nederlendarane likar pommes frites med majones attåt.

Nederlendarane likar pommes frites med majones attåt.

Foto: Ole Madland

Om bord i ein flytande hollendar

Den som skal reise til Amsterdam, bør planleggje godt i førevegen. Som eit av dei populære turistmåla på kontinentet er det kamp om sengeplassar av alle slag. I åra 2012–2015 steig talet på årleg besøkande frå 12 til 17 millionar. Det er ganske friskt for ein by med berre litt større befolkning enn Oslo.

DagfinnNordbø
Reiseruta som Hallgeir Opedal skal følgje om alt går det som det skal, noko det sjeldan gjer.  Illustrasjon: Mirjam Clement

Reiseruta som Hallgeir Opedal skal følgje om alt går det som det skal, noko det sjeldan gjer. Illustrasjon: Mirjam Clement

På sykkel gjennom bacon-monarkiet

Med eit rykk vakna eg. Var det for seint? I ørska plirte eg ut vindauget, og nei då, eg rakk det: Der under bretta det grøndisige og lappeteppeflate Danmark seg ut. Det var knapt ei sky på himmelen. Eg tok biletet. Snart etter dunka hjula hardt i bakken.

HallgeirOpedal

Velvære i vatn

Vanlegvis er heimen open for publikum, men han er no, som ein del av Ibsenmuseet, stengd for ombygging.

May LinnClement
Canopus er det mest kjende motivet i Hadrians villa. Hageanlegget, som symboliserer Nilen, har i dag gått over sine breidder etter styrtregnet.

Canopus er det mest kjende motivet i Hadrians villa. Hageanlegget, som symboliserer Nilen, har i dag gått over sine breidder etter styrtregnet.

Alle foto: Sjur Haga Bringeland

Ei draumeverd i stein

TIVOLI: Hadrians villa var ein geografisk temapark der kunst, arkitektur og landskap frå heile Romarriket blei attskapt.

SjurHaga Bringeland

Ein vinter med afghanarar

PORSANGER: Flyktningkrisa i 2015 fekk store ringverknader jamvel på småe stader i Noreg. Det eg veit om Afghanistan, lærte eg i Finnmark.

ErlendSkjetne
Å sveve fritt i 50 sekunder er såre enkelt – så lenge du har éin mann på kvar side som held deg stabil. Problemet oppstår først når du er åleine ...

Å sveve fritt i 50 sekunder er såre enkelt – så lenge du har éin mann på kvar side som held deg stabil. Problemet oppstår først når du er åleine ...

Foto: Tønsberg Fallskjermklubb

Redd som i livredd

I Dag og Tid 6. august i år fortalde Siri Helle om den første soloseglturen sin: «Ein skikkeleg redd liten eventyrar reiser på sin fyrste solosegltur.» Her fekk eg æra av å opptre i ei lita birolle i eigenskap av ein person ho ser på som «maksimalt modig». Altså i motsetnad til forfattaren sjølv, som etter eiga vurdering berre kvalifiserer til «middels modig».

Stein P.Aasheim
« 1 ... 10 11 12 13 14 »
« 1 ... 10 11 12 13 14 »
Gnocchi med trøffel, servert på restaurant.

Gnocchi med trøffel, servert på restaurant.

Foto: Colleen Barry / AP / NTB

Ein dag i Biot

Mange som lever av å skrive, har òg hatt ein ordentleg jobb. Somme av oss har vore ein tur innom reklamebransjen, og eg er ikkje noko unntak. Det er ein bransje som er stinn av pengar, der du lærer ein heil del. Ingen andre bransjar investerer så mykje pengar i hovuda til dei tilsette som reklamebransjen. Men – poenget er å kome seg ut derfrå i tide.

DagfinnNordbø
Andrej Dynko er fri etter 13 døger i Okrestina-fengselet.

Andrej Dynko er fri etter 13 døger i Okrestina-fengselet.

Foto: Nasja Niva

Ein kort tur til helvete

Dei fører meg gjennom ein betongkorridor: grått golv, veggar som nedst er måla med glinsande blank ekkel turkis farge. Meir kan eg ikkje sjå. Dei fører meg ikkje, dei snarare dreg meg bortover.

DAG OGTID
«Mit Haab staar til Havet», står det på sokkelen til den eirgrøne statua av Erik av Pommern. Han innførte Øresundstollen for å beskytte sjøfarande mot piratar, men var sjølv sjørøvar på Gotland. Det er ei anna soge.

«Mit Haab staar til Havet», står det på sokkelen til den eirgrøne statua av Erik av Pommern. Han innførte Øresundstollen for å beskytte sjøfarande mot piratar, men var sjølv sjørøvar på Gotland. Det er ei anna soge.

Eitkvart er rote i det danske riket

Mor mi har ei brevveninne i Danmark. Dei byrja å skrive til kvarandre tidleg på 50-talet. Med ujamne mellomrom ligg det brev frå Lotte i postkassen heime, og dette brevet gneg mor nokre dagar. Eg anar ikkje kva dei har å fortelje kvarandre etter 70 år, og det er nok derfor mor treng desse tenkedagane, men noko finn ho alltid på, og så set ho seg til med pennen for å svare: «Kjære Lotte».

HallgeirOpedal
Etter at tyrkiske rakettar øydela huset, tør dei ikkje vere ei natt til i Zirgan. Men dei er usikre på kor dei skal flykte.

Etter at tyrkiske rakettar øydela huset, tør dei ikkje vere ei natt til i Zirgan. Men dei er usikre på kor dei skal flykte.

Alle foto: Erling Folkvord

– Koffertane står alltid klare

– Tyrkiske soldatar og leigesoldatar jaga oss frå landsbyen vår i Afrin. Etterpå har jihadistkrigarar og folk frå andre delar av Syria flytta inn i husa våre.

ErlingFolkvord
Nederlendarane likar pommes frites med majones attåt.

Nederlendarane likar pommes frites med majones attåt.

Foto: Ole Madland

Om bord i ein flytande hollendar

Den som skal reise til Amsterdam, bør planleggje godt i førevegen. Som eit av dei populære turistmåla på kontinentet er det kamp om sengeplassar av alle slag. I åra 2012–2015 steig talet på årleg besøkande frå 12 til 17 millionar. Det er ganske friskt for ein by med berre litt større befolkning enn Oslo.

DagfinnNordbø
Reiseruta som Hallgeir Opedal skal følgje om alt går det som det skal, noko det sjeldan gjer.  Illustrasjon: Mirjam Clement

Reiseruta som Hallgeir Opedal skal følgje om alt går det som det skal, noko det sjeldan gjer. Illustrasjon: Mirjam Clement

På sykkel gjennom bacon-monarkiet

Med eit rykk vakna eg. Var det for seint? I ørska plirte eg ut vindauget, og nei då, eg rakk det: Der under bretta det grøndisige og lappeteppeflate Danmark seg ut. Det var knapt ei sky på himmelen. Eg tok biletet. Snart etter dunka hjula hardt i bakken.

HallgeirOpedal

Velvære i vatn

Vanlegvis er heimen open for publikum, men han er no, som ein del av Ibsenmuseet, stengd for ombygging.

May LinnClement
Canopus er det mest kjende motivet i Hadrians villa. Hageanlegget, som symboliserer Nilen, har i dag gått over sine breidder etter styrtregnet.

Canopus er det mest kjende motivet i Hadrians villa. Hageanlegget, som symboliserer Nilen, har i dag gått over sine breidder etter styrtregnet.

Alle foto: Sjur Haga Bringeland

Ei draumeverd i stein

TIVOLI: Hadrians villa var ein geografisk temapark der kunst, arkitektur og landskap frå heile Romarriket blei attskapt.

SjurHaga Bringeland

Ein vinter med afghanarar

PORSANGER: Flyktningkrisa i 2015 fekk store ringverknader jamvel på småe stader i Noreg. Det eg veit om Afghanistan, lærte eg i Finnmark.

ErlendSkjetne
Å sveve fritt i 50 sekunder er såre enkelt – så lenge du har éin mann på kvar side som held deg stabil. Problemet oppstår først når du er åleine ...

Å sveve fritt i 50 sekunder er såre enkelt – så lenge du har éin mann på kvar side som held deg stabil. Problemet oppstår først når du er åleine ...

Foto: Tønsberg Fallskjermklubb

Redd som i livredd

I Dag og Tid 6. august i år fortalde Siri Helle om den første soloseglturen sin: «Ein skikkeleg redd liten eventyrar reiser på sin fyrste solosegltur.» Her fekk eg æra av å opptre i ei lita birolle i eigenskap av ein person ho ser på som «maksimalt modig». Altså i motsetnad til forfattaren sjølv, som etter eiga vurdering berre kvalifiserer til «middels modig».

Stein P.Aasheim
« 1 ... 10 11 12 13 14 »