JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 »
Eit av slaga under den finske borgarkrigen stod på kyrkjegarden Kalevankangas i Tampere. Fleire gravsteinar har merke etter kuler. Etter krigen oppretta dei kvite ein fangeleir her, og ein av fangane var den 15 år gamle Jussi Hietanen. Han laga monumentet som blei reist i 1941.

Eit av slaga under den finske borgarkrigen stod på kyrkjegarden Kalevankangas i Tampere. Fleire gravsteinar har merke etter kuler. Etter krigen oppretta dei kvite ein fangeleir her, og ein av fangane var den 15 år gamle Jussi Hietanen. Han laga monumentet som blei reist i 1941.

Foto: Hallgeir Opedal

Det egentliga Finland

Arja og eg tek toget til Tampere for å forstå oss på den mest kjensleladde og ubegripelege hendinga i finsk historie. Og sanneleg seier eg dykk – Sanna Marin legg ut eit nytt bilete på Instagram.

HallgeirOpedal
Året 1952 var eit vendepunkt i Finlands historie. Krigserstatninga til Sovjetunionen var nedbetalt, dei olympiske sommarleikane blei arrangerte i Helsinki, og den 17 år gamle Armi Kuusela frå Norra Österbotten blei verdas første miss Universe.

Året 1952 var eit vendepunkt i Finlands historie. Krigserstatninga til Sovjetunionen var nedbetalt, dei olympiske sommarleikane blei arrangerte i Helsinki, og den 17 år gamle Armi Kuusela frå Norra Österbotten blei verdas første miss Universe.

Turku i toppfart

I staden for eit kongehus blei Finland velsigna med Carl Gustaf Mannerheim og universets vakraste kvinne.

HallgeirOpedal
Målet for reisa er Leppävirta, men eg skal gjennom mykje finsk historie og melankoli før eg kjem fram.

Målet for reisa er Leppävirta, men eg skal gjennom mykje finsk historie og melankoli før eg kjem fram.

Illustrasjon: Nerliens Kjemisk-Tekniske Aktieselskap

Verdas lukkelegaste land

Det er stummande mørkt, men brått blir det lys, og der – i lugardøra – står ei lita, tettbygd kvinne med ramnsvart hår, og ho er alt anna enn venleg.

HallgeirOpedal
Frå venstre: Helene Astrid Hillestad Brennhovd, Matilde Skare og Hanne Karoline Skrede frå Ulsok i Hemsedal har vore på dialektleir på Torsetstølan og er aktive i Hallingdal Målungdom. Bak ser ein elva Hemsil, som har gjeve dalen namn.

Frå venstre: Helene Astrid Hillestad Brennhovd, Matilde Skare og Hanne Karoline Skrede frå Ulsok i Hemsedal har vore på dialektleir på Torsetstølan og er aktive i Hallingdal Målungdom. Bak ser ein elva Hemsil, som har gjeve dalen namn.

Alle foto: Håvard Rem

– Å, om me var del av Vestlandet

BJØBERG: I snart 200 år har høgfjellsgarden øvst i Hemsedal gjeve ly til farande i fjellet. Ivar Aasen og Fridtjof Nansen tok inn her. Men hovudnæringa til bjøbergingane er sau og rein.

HåvardRem
Lundefugl med fangst av sildelarvar i 2019. Når sildelarvene er så lite utvikla, mettar dei ikkje nok til at fugleungane kan vekse seg sterke.

Lundefugl med fangst av sildelarvar i 2019. Når sildelarvene er så lite utvikla, mettar dei ikkje nok til at fugleungane kan vekse seg sterke.

Foto: Tycho Anker-Nilssen

Når himmelen blir stille

Det er ei vakker verd eg reiser gjennom – natur kan knapt kjennast friskare og reinare enn farvatna sørvest for Røstlandet. Om eg ikkje visste betre, ville eg ikkje ant at noko var gale. Men noko er alvorleg gale.

Per AndersTodal
Fylgjer ein Lærdalselva, opnar det seg dalar, men sett frå fjorden står fjella som ein vegg.

Fylgjer ein Lærdalselva, opnar det seg dalar, men sett frå fjorden står fjella som ein vegg.

Alle foto: Håvard Rem

Fjellveggen reiser seg

LÆRDAL: Sett frå fjorden står fjella som ein tusen meter høg vegg. Korleis kom ein seg over vinterstid? Vanlege folk kom seg ikkje over. Og kva tid reiste veggen seg?

HåvardRem
Einar Morken, leiar i Lesja historielag, syner staden på Lesjaverk der Lesjeskogsvatnet har det austre utlaupet sitt, Gudbrandsdalslågen.

Einar Morken, leiar i Lesja historielag, syner staden på Lesjaverk der Lesjeskogsvatnet har det austre utlaupet sitt, Gudbrandsdalslågen.

Alle foto: Håvard Rem

Der Langfjella rivnar

LESJA: Mangt har eg sett i livet, men i heile Langfjella, med tusen tjern og vatn, ja, i heile landet, finst berre ein einaste bifurkasjonssjø: Lesjaskogsvatnet.

HåvardRem
Vinteren 2020 drog Dag og Tid til Moskva for å undersøkje skuldingane om at Trump var ein russisk marionett. I 2022 følgjer vi opp med å reise til Las Vegas for å sjå korleis Ukraina-krigen ser ut frå Trump International, eit 62-etasjes hotell i Paradise i Nevada.

Vinteren 2020 drog Dag og Tid til Moskva for å undersøkje skuldingane om at Trump var ein russisk marionett. I 2022 følgjer vi opp med å reise til Las Vegas for å sjå korleis Ukraina-krigen ser ut frå Trump International, eit 62-etasjes hotell i Paradise i Nevada.

Putin i Paradise

Då den nye krigen gav den europeiske draumen eit brått og uventa comeback, fekk eg trong til å fare til Las Vegas. Eg ville ut av Europa. Eg ville over havet og gjennom ørkenen og opp i høgda over Vegas-stripa, for å få sjå frå fugleperspektiv ned på eit kunstig Europa i miniatyr. Caesars Palace og Colosseum, Eiffeltårnet og venetianske gondolar, Spansketrappa og Fountain of the Gods. I Vegas var Europa alltid berre ein nusseleg, antikvarisk idé. Hit gav det meining å reise no når «Europa» såg ut til å få ein slags renessanse, no når valden hadde gitt ideen fylde att. Slik hadde det seg at eg ein dag i slutten av mai sjekka inn på Trump International Las Vegas, den vertikale gullbarren på 2000 Fashion Show Drive, i bydelen Paradise.

Ida LødemelTvedt
Magdalena Wozniak og Jakub Wojdyga frå Warszawa i Polen driv heilårsfjellstove på Hjerkinn.

Magdalena Wozniak og Jakub Wojdyga frå Warszawa i Polen driv heilårsfjellstove på Hjerkinn.

Alle foto: Håvard Rem

Du er fjellstova mi

HJERKINN: Dovrefjell er symbol på norsk semje, men for å samla landet har statsforvaltinga i tusen år sytt for varmestover i fjellheimen. På Hjerkinn er eg einaste gjesten, og vertskapet er polsk.

HåvardRem
Vidar Ertzeid framfor Olavsundet ved Ny-Hellesund. Om ein skal tru soga, opna sundet seg for Heilag-Olav då han kappsegla med Harald Hardråde.

Vidar Ertzeid framfor Olavsundet ved Ny-Hellesund. Om ein skal tru soga, opna sundet seg for Heilag-Olav då han kappsegla med Harald Hardråde.

Alle foto: Jesper Hommefoss Johnsen

Ei skilsmisseferd

SØGNE/SONGDALEN: – Vi meiner det er skjedd ein urett, seier dei som vil ut av Kristiansand. Dei to tidlegare sørlandskommunane skal røyste over forholdet til den nye storkommunen.

Jesper HommefossJohnsen
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 »
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 »
Eit av slaga under den finske borgarkrigen stod på kyrkjegarden Kalevankangas i Tampere. Fleire gravsteinar har merke etter kuler. Etter krigen oppretta dei kvite ein fangeleir her, og ein av fangane var den 15 år gamle Jussi Hietanen. Han laga monumentet som blei reist i 1941.

Eit av slaga under den finske borgarkrigen stod på kyrkjegarden Kalevankangas i Tampere. Fleire gravsteinar har merke etter kuler. Etter krigen oppretta dei kvite ein fangeleir her, og ein av fangane var den 15 år gamle Jussi Hietanen. Han laga monumentet som blei reist i 1941.

Foto: Hallgeir Opedal

Det egentliga Finland

Arja og eg tek toget til Tampere for å forstå oss på den mest kjensleladde og ubegripelege hendinga i finsk historie. Og sanneleg seier eg dykk – Sanna Marin legg ut eit nytt bilete på Instagram.

HallgeirOpedal
Året 1952 var eit vendepunkt i Finlands historie. Krigserstatninga til Sovjetunionen var nedbetalt, dei olympiske sommarleikane blei arrangerte i Helsinki, og den 17 år gamle Armi Kuusela frå Norra Österbotten blei verdas første miss Universe.

Året 1952 var eit vendepunkt i Finlands historie. Krigserstatninga til Sovjetunionen var nedbetalt, dei olympiske sommarleikane blei arrangerte i Helsinki, og den 17 år gamle Armi Kuusela frå Norra Österbotten blei verdas første miss Universe.

Turku i toppfart

I staden for eit kongehus blei Finland velsigna med Carl Gustaf Mannerheim og universets vakraste kvinne.

HallgeirOpedal
Målet for reisa er Leppävirta, men eg skal gjennom mykje finsk historie og melankoli før eg kjem fram.

Målet for reisa er Leppävirta, men eg skal gjennom mykje finsk historie og melankoli før eg kjem fram.

Illustrasjon: Nerliens Kjemisk-Tekniske Aktieselskap

Verdas lukkelegaste land

Det er stummande mørkt, men brått blir det lys, og der – i lugardøra – står ei lita, tettbygd kvinne med ramnsvart hår, og ho er alt anna enn venleg.

HallgeirOpedal
Frå venstre: Helene Astrid Hillestad Brennhovd, Matilde Skare og Hanne Karoline Skrede frå Ulsok i Hemsedal har vore på dialektleir på Torsetstølan og er aktive i Hallingdal Målungdom. Bak ser ein elva Hemsil, som har gjeve dalen namn.

Frå venstre: Helene Astrid Hillestad Brennhovd, Matilde Skare og Hanne Karoline Skrede frå Ulsok i Hemsedal har vore på dialektleir på Torsetstølan og er aktive i Hallingdal Målungdom. Bak ser ein elva Hemsil, som har gjeve dalen namn.

Alle foto: Håvard Rem

– Å, om me var del av Vestlandet

BJØBERG: I snart 200 år har høgfjellsgarden øvst i Hemsedal gjeve ly til farande i fjellet. Ivar Aasen og Fridtjof Nansen tok inn her. Men hovudnæringa til bjøbergingane er sau og rein.

HåvardRem
Lundefugl med fangst av sildelarvar i 2019. Når sildelarvene er så lite utvikla, mettar dei ikkje nok til at fugleungane kan vekse seg sterke.

Lundefugl med fangst av sildelarvar i 2019. Når sildelarvene er så lite utvikla, mettar dei ikkje nok til at fugleungane kan vekse seg sterke.

Foto: Tycho Anker-Nilssen

Når himmelen blir stille

Det er ei vakker verd eg reiser gjennom – natur kan knapt kjennast friskare og reinare enn farvatna sørvest for Røstlandet. Om eg ikkje visste betre, ville eg ikkje ant at noko var gale. Men noko er alvorleg gale.

Per AndersTodal
Fylgjer ein Lærdalselva, opnar det seg dalar, men sett frå fjorden står fjella som ein vegg.

Fylgjer ein Lærdalselva, opnar det seg dalar, men sett frå fjorden står fjella som ein vegg.

Alle foto: Håvard Rem

Fjellveggen reiser seg

LÆRDAL: Sett frå fjorden står fjella som ein tusen meter høg vegg. Korleis kom ein seg over vinterstid? Vanlege folk kom seg ikkje over. Og kva tid reiste veggen seg?

HåvardRem
Einar Morken, leiar i Lesja historielag, syner staden på Lesjaverk der Lesjeskogsvatnet har det austre utlaupet sitt, Gudbrandsdalslågen.

Einar Morken, leiar i Lesja historielag, syner staden på Lesjaverk der Lesjeskogsvatnet har det austre utlaupet sitt, Gudbrandsdalslågen.

Alle foto: Håvard Rem

Der Langfjella rivnar

LESJA: Mangt har eg sett i livet, men i heile Langfjella, med tusen tjern og vatn, ja, i heile landet, finst berre ein einaste bifurkasjonssjø: Lesjaskogsvatnet.

HåvardRem
Vinteren 2020 drog Dag og Tid til Moskva for å undersøkje skuldingane om at Trump var ein russisk marionett. I 2022 følgjer vi opp med å reise til Las Vegas for å sjå korleis Ukraina-krigen ser ut frå Trump International, eit 62-etasjes hotell i Paradise i Nevada.

Vinteren 2020 drog Dag og Tid til Moskva for å undersøkje skuldingane om at Trump var ein russisk marionett. I 2022 følgjer vi opp med å reise til Las Vegas for å sjå korleis Ukraina-krigen ser ut frå Trump International, eit 62-etasjes hotell i Paradise i Nevada.

Putin i Paradise

Då den nye krigen gav den europeiske draumen eit brått og uventa comeback, fekk eg trong til å fare til Las Vegas. Eg ville ut av Europa. Eg ville over havet og gjennom ørkenen og opp i høgda over Vegas-stripa, for å få sjå frå fugleperspektiv ned på eit kunstig Europa i miniatyr. Caesars Palace og Colosseum, Eiffeltårnet og venetianske gondolar, Spansketrappa og Fountain of the Gods. I Vegas var Europa alltid berre ein nusseleg, antikvarisk idé. Hit gav det meining å reise no når «Europa» såg ut til å få ein slags renessanse, no når valden hadde gitt ideen fylde att. Slik hadde det seg at eg ein dag i slutten av mai sjekka inn på Trump International Las Vegas, den vertikale gullbarren på 2000 Fashion Show Drive, i bydelen Paradise.

Ida LødemelTvedt
Magdalena Wozniak og Jakub Wojdyga frå Warszawa i Polen driv heilårsfjellstove på Hjerkinn.

Magdalena Wozniak og Jakub Wojdyga frå Warszawa i Polen driv heilårsfjellstove på Hjerkinn.

Alle foto: Håvard Rem

Du er fjellstova mi

HJERKINN: Dovrefjell er symbol på norsk semje, men for å samla landet har statsforvaltinga i tusen år sytt for varmestover i fjellheimen. På Hjerkinn er eg einaste gjesten, og vertskapet er polsk.

HåvardRem
Vidar Ertzeid framfor Olavsundet ved Ny-Hellesund. Om ein skal tru soga, opna sundet seg for Heilag-Olav då han kappsegla med Harald Hardråde.

Vidar Ertzeid framfor Olavsundet ved Ny-Hellesund. Om ein skal tru soga, opna sundet seg for Heilag-Olav då han kappsegla med Harald Hardråde.

Alle foto: Jesper Hommefoss Johnsen

Ei skilsmisseferd

SØGNE/SONGDALEN: – Vi meiner det er skjedd ein urett, seier dei som vil ut av Kristiansand. Dei to tidlegare sørlandskommunane skal røyste over forholdet til den nye storkommunen.

Jesper HommefossJohnsen
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 »