JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 »
Mannen med ljåen over inngangen til Chiesa del Purgatorio i Terracina i Italia.

Mannen med ljåen over inngangen til Chiesa del Purgatorio i Terracina i Italia.

Foto: Umberto Petrocelli

Kyrkjerom

Kyrkja i Sauherad er noko for seg sjølv, og det er den omtala og berømte demonveggen eg tenkjer på; han har over 2800 teikna demonar, men det er usikkert om dei er teikna eller rissa inn, men dei kan vere fylte med sot eller restar etter brent bein, dette er ikkje mine ord, men dei til den konservatoren som oppdaga demonveggen; og demonane er alt frå miniatyrar til store demonhovud, og nokre plassar på veggen sett saman av fleire små og det underlege er at alle andleta til demonane peiker mot presten og ikkje mot kyrkjelyden.

Ole RobertSunde

Teikning: Mirjam Clement

Vêret og tida

SCALLOWAY: På dei avsides øyane er folk like opptekne av vêret som me på det siviliserte fastlandet er av tida.

HåvardRem
Ferja kryssar Bressay-sundet på veg frå Maryfield på Bressay til hamna i Shetland-hovudstaden Lerwick. I staden for bru eller undersjøisk tunell er det ei ro-ro-ferje frå Noreg som syter for sambandet.

Ferja kryssar Bressay-sundet på veg frå Maryfield på Bressay til hamna i Shetland-hovudstaden Lerwick. I staden for bru eller undersjøisk tunell er det ei ro-ro-ferje frå Noreg som syter for sambandet.

Alle foto: Håvard Rem

Ro-ro til fiskeskjer

LERWICK: På avsides Shetland har dei ikkje våte draumar om undersjøisk tunell og bru. Dei er nøgde med fiber og ferjer – ro-ro-ferjer som vart til overs i Noreg.

HåvardRem
Ragnar Hovland fyller 70 år omtrent på denne tida.

Ragnar Hovland fyller 70 år omtrent på denne tida.

Alle foto: Hallgeir Opedal

Ein introvert ekshibisjonist

Ragnar Hovland fyller 70 år og har framleis to–tre bøker igjen å skrive. Om han berre kjem seg i gang.

HallgeirOpedal
Flemming Lauritzen, 16-åringen og 15 ivrige grønlandske sledehundar på veg attende til Ilulissat.

Flemming Lauritzen, 16-åringen og 15 ivrige grønlandske sledehundar på veg attende til Ilulissat.

Begge foto: Harald Dag Jølle

Konfirmasjonsgåva til far

Ho fekk valet mellom ei reise til europeiske mellomalderkatedralar med mor si eller ein tur til Grønland med far. Konfirmanten valde heldigvis det siste.

Harald DagJølle
Hovudgata i Barentsburg. Hotellet i bakgrunnen, administrasjonsbygningen til Trust Arktikugol til høgre.

Hovudgata i Barentsburg. Hotellet i bakgrunnen, administrasjonsbygningen til Trust Arktikugol til høgre.

Alle foto: Birger Amundsen

Fanga i Barentsburg

BARENTSBURG: Krigen i Ukraina endrar tilværet også på Svalbard, der ukrainarar og russarar jobbar saman i kolgruva.

DAG OGTID

Teikning: Mirjam Clement

Øybuspråka

KIRKWALL: Dikt møter ein overalt på Orknøyane. Dei fyrste kjem i den skotske lufthamna der eg ventar på flyet. Veggane i ventehallen i Inverness er dominerte av dikt.

HåvardRem

Fasade og fadese i Hollywood

Kva gjer eg her, undrar du kanskje? Korleis i alle dagar har eg, teiknaren i Dag og Tid, fått innpass på Oscar-utdelinga i Hollywood? Er eg vorten elskarinna til ein kjent skodespelar? Kanskje eg er ein kjent skodespelar?

May LinnClement
St. Boniface-kyrkja på Papay vart bygd på 700-talet. I bakgrunnen ser me nordenden av naboøya Westray.

St. Boniface-kyrkja på Papay vart bygd på 700-talet. I bakgrunnen ser me nordenden av naboøya Westray.

Den vesle øya med den store soga

PAPA WESTRAY: Øya er mindre enn Røst, men har lufthamn, ei kyrkje frå 700-talet og ein 6000 år gamal gard. Vegvisar er forfattaren Jim Hewitson. Han og Morag har budd her i 45 år.

HåvardRem
No døyr russarane «for moderlandet, for Putin», medan ukrainarane døyr berre for moderlandet sitt. For Ukraina. Ukrainarane har ingen tsar, skriv Andrej Kurkov. Foto frå gravferda til den ukrainske soldaten Denys Snihur, i Lviv. 25-åringen vart råka av ein russisk granat.

No døyr russarane «for moderlandet, for Putin», medan ukrainarane døyr berre for moderlandet sitt. For Ukraina. Ukrainarane har ingen tsar, skriv Andrej Kurkov. Foto frå gravferda til den ukrainske soldaten Denys Snihur, i Lviv. 25-åringen vart råka av ein russisk granat.

Foto: Zohra Bensemra / Reuters / NTB

Tvangsflytta liv

For eit par dagar sidan laga eg til ein festmiddag, for første gong etter at krigen tok til, i eit framandt husvære.

AndrejKurkov
« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 »
« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 »
Mannen med ljåen over inngangen til Chiesa del Purgatorio i Terracina i Italia.

Mannen med ljåen over inngangen til Chiesa del Purgatorio i Terracina i Italia.

Foto: Umberto Petrocelli

Kyrkjerom

Kyrkja i Sauherad er noko for seg sjølv, og det er den omtala og berømte demonveggen eg tenkjer på; han har over 2800 teikna demonar, men det er usikkert om dei er teikna eller rissa inn, men dei kan vere fylte med sot eller restar etter brent bein, dette er ikkje mine ord, men dei til den konservatoren som oppdaga demonveggen; og demonane er alt frå miniatyrar til store demonhovud, og nokre plassar på veggen sett saman av fleire små og det underlege er at alle andleta til demonane peiker mot presten og ikkje mot kyrkjelyden.

Ole RobertSunde

Teikning: Mirjam Clement

Vêret og tida

SCALLOWAY: På dei avsides øyane er folk like opptekne av vêret som me på det siviliserte fastlandet er av tida.

HåvardRem
Ferja kryssar Bressay-sundet på veg frå Maryfield på Bressay til hamna i Shetland-hovudstaden Lerwick. I staden for bru eller undersjøisk tunell er det ei ro-ro-ferje frå Noreg som syter for sambandet.

Ferja kryssar Bressay-sundet på veg frå Maryfield på Bressay til hamna i Shetland-hovudstaden Lerwick. I staden for bru eller undersjøisk tunell er det ei ro-ro-ferje frå Noreg som syter for sambandet.

Alle foto: Håvard Rem

Ro-ro til fiskeskjer

LERWICK: På avsides Shetland har dei ikkje våte draumar om undersjøisk tunell og bru. Dei er nøgde med fiber og ferjer – ro-ro-ferjer som vart til overs i Noreg.

HåvardRem
Ragnar Hovland fyller 70 år omtrent på denne tida.

Ragnar Hovland fyller 70 år omtrent på denne tida.

Alle foto: Hallgeir Opedal

Ein introvert ekshibisjonist

Ragnar Hovland fyller 70 år og har framleis to–tre bøker igjen å skrive. Om han berre kjem seg i gang.

HallgeirOpedal
Flemming Lauritzen, 16-åringen og 15 ivrige grønlandske sledehundar på veg attende til Ilulissat.

Flemming Lauritzen, 16-åringen og 15 ivrige grønlandske sledehundar på veg attende til Ilulissat.

Begge foto: Harald Dag Jølle

Konfirmasjonsgåva til far

Ho fekk valet mellom ei reise til europeiske mellomalderkatedralar med mor si eller ein tur til Grønland med far. Konfirmanten valde heldigvis det siste.

Harald DagJølle
Hovudgata i Barentsburg. Hotellet i bakgrunnen, administrasjonsbygningen til Trust Arktikugol til høgre.

Hovudgata i Barentsburg. Hotellet i bakgrunnen, administrasjonsbygningen til Trust Arktikugol til høgre.

Alle foto: Birger Amundsen

Fanga i Barentsburg

BARENTSBURG: Krigen i Ukraina endrar tilværet også på Svalbard, der ukrainarar og russarar jobbar saman i kolgruva.

DAG OGTID

Teikning: Mirjam Clement

Øybuspråka

KIRKWALL: Dikt møter ein overalt på Orknøyane. Dei fyrste kjem i den skotske lufthamna der eg ventar på flyet. Veggane i ventehallen i Inverness er dominerte av dikt.

HåvardRem

Fasade og fadese i Hollywood

Kva gjer eg her, undrar du kanskje? Korleis i alle dagar har eg, teiknaren i Dag og Tid, fått innpass på Oscar-utdelinga i Hollywood? Er eg vorten elskarinna til ein kjent skodespelar? Kanskje eg er ein kjent skodespelar?

May LinnClement
St. Boniface-kyrkja på Papay vart bygd på 700-talet. I bakgrunnen ser me nordenden av naboøya Westray.

St. Boniface-kyrkja på Papay vart bygd på 700-talet. I bakgrunnen ser me nordenden av naboøya Westray.

Den vesle øya med den store soga

PAPA WESTRAY: Øya er mindre enn Røst, men har lufthamn, ei kyrkje frå 700-talet og ein 6000 år gamal gard. Vegvisar er forfattaren Jim Hewitson. Han og Morag har budd her i 45 år.

HåvardRem
No døyr russarane «for moderlandet, for Putin», medan ukrainarane døyr berre for moderlandet sitt. For Ukraina. Ukrainarane har ingen tsar, skriv Andrej Kurkov. Foto frå gravferda til den ukrainske soldaten Denys Snihur, i Lviv. 25-åringen vart råka av ein russisk granat.

No døyr russarane «for moderlandet, for Putin», medan ukrainarane døyr berre for moderlandet sitt. For Ukraina. Ukrainarane har ingen tsar, skriv Andrej Kurkov. Foto frå gravferda til den ukrainske soldaten Denys Snihur, i Lviv. 25-åringen vart råka av ein russisk granat.

Foto: Zohra Bensemra / Reuters / NTB

Tvangsflytta liv

For eit par dagar sidan laga eg til ein festmiddag, for første gong etter at krigen tok til, i eit framandt husvære.

AndrejKurkov
« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 »