JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 »
Maren Uthaug er forfattar, teikneserieskapar og bloggar.

Maren Uthaug er forfattar, teikneserieskapar og bloggar.

Foto: Thomas A

Sylv og svik

Dansk-norske Maren Uthaug har fått mykje åtgaum for to andre bøker som har kome på nynorsk dei siste åra. Den nye av året, Og sånn blei det, er debutboka frå 2013 og skal visstnok vere sjølvbiografisk. Som Risten/Kirsten i romanen har Uthaug ein blanda bakgrunn som mellom anna er samisk.

HildeVesaas
Abbas Khider har skrive ein oppvekstroman frå Irak.

Abbas Khider har skrive ein oppvekstroman frå Irak.

Foto: Peter Hassiepen | Munich

Flukt, fengsel og eksil

Abbas Khider skriv om eit Irak i splitting og splintar – og det gjer han med stor sans for samanheng.

IngvildBræin
Per Qvale er mag.art. i litteraturvitskap. Han har omsett 140 bøker og skodespel.

Per Qvale er mag.art. i litteraturvitskap. Han har omsett 140 bøker og skodespel.

Foto: Solum Bokvennen

Mellom Paradis og parodi

Pseudo-Demosthenes (eit samlenamn på forfattarane av skrifter av Demosthenes som ikkje kan vera av han likevel) sa ein stad noko slikt som at me treng kurtisaner for nyting, konkubiner for å dekka daglege behov og koner til å skaffa oss rettmessige born og til å vakta eignelutane våre.

Odd W.Surén
Bergsveinn Birgisson er nominert til Nordisk råds litteraturpris to gonger.

Bergsveinn Birgisson er nominert til Nordisk råds litteraturpris to gonger.

Foto: Helge Skodvin

Eit geografisk, mentalt og litterært utskjer

Romanen kan lesast som ein samfunns- og samtidskritikk: korleis den moderne verda verkar inn på den mentale og psykiske helsa vår.

DAG OGTID
Sondre Midthun har gjeve ut tre romanar sidan debuten i 2011.

Sondre Midthun har gjeve ut tre romanar sidan debuten i 2011.

Foto: Thomas Kleiven

Dystopi med ein vri

Vi er i eit Nordland litt fram i tid. Det er mangel på vatn, og ein må ty til sjøen og regnvatn for det mest naudsynte. Sola er sterk, ein må ha parasoll med seg ut, og landskapet er så tørrsvidd at regnskurene – som kjem sjeldan, men plutseleg – riv med seg jord og leire i bakken.

IngvildBræin
Juan Goytisolo døydde i Marrakech i 2017.

Juan Goytisolo døydde i Marrakech i 2017.

Foto: Wikipedia

Språkleg artisteri

Juan Goytisolo (1931­–2017) er ein spansk forfattar som det meste av livet levde utanfor Spania: frå 1950-talet i Frankrike, tidvis i USA, og frå 1997 i Marrakech i Marokko, der han også døydde og er gravlagd.

OddmundHagen
Geir Olav Jørgensen teiknar eit vakkert portrett av ein far, skriv Odd W. Surén.

Geir Olav Jørgensen teiknar eit vakkert portrett av ein far, skriv Odd W. Surén.

Foto: Hans Johan Brun / Cappelen Damm

Om tru og nåde

Kva og korleis er forteljinga om livet ditt? Kva definerer deg? Er det slikt som år ut og år inn er regelen, som kanskje berre nokre få ser, eller er det unnatak, som alle får auga på, og gjerne nemner? Desse spørsmåla stiller ikkje Geir Olav Jørgensen direkte i romanen Evangelium, men eg tykkjer dei ligg der, under, over og ved sida av dei han faktisk formulerer.

Odd W.Surén
Marieke Lucas Rijneveld fekk den internasjonale Booker-prisen i 2020.

Marieke Lucas Rijneveld fekk den internasjonale Booker-prisen i 2020.

Foto: Oskardebot / Wikipedia

Heilstøypt om omsorgssvikt

Når ein debutant fødd i 1991 vinn International Booker Price for 2020, er det truleg snakk om ein sensasjonelt god, høgst original og gjennomført tekst både språkleg og tematisk. Etter å ha lese Kveldens ubehag av nederlandske Marieke Lucas Rijnevald skjønner ein at dette var eit klokt val. Romanen kom på nederlandsk i 2018.

OddmundHagen
Stein Torleif Bjella er musikar og rimsmed. I 2017 debuterte han med ei diktsamling.

Stein Torleif Bjella er musikar og rimsmed. I 2017 debuterte han med ei diktsamling.

Foto: Baard Henriksen

Heilstøypt

Onkel Ivar Helgesson Aal og nevøen Jon Aslesson Aal er på ei vekes haustfiske. Tilårskomne og skrale Ivar vil at Jon skal ta over fiskevatnet Storsenn, og då lyt han lærast opp. Denne upraktiske musikar-lærar-nevøen må vite noko om systemet å setje garn etter, om naturbalansen, om å ikkje bli for grådig, om gytinga, om korleis lage rakfisk av fangsten, om korleis ro rett, og om kvifor aldri sjekke vêrmeldinga. Etter dagens fiskeøkter på Storsenn sit dei saman i Fiskehuset, ikkje alltid like takksame for kvarandre sitt selskap. Ivar er belærande, Jon nærtakande.

IngvildBræin
Forfattar Karl Ove Knausgård har skrive eit frittståande framhald av romanen som kom ut i fjor.

Forfattar Karl Ove Knausgård har skrive eit frittståande framhald av romanen som kom ut i fjor.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Lys i vatn, lys på himmelen

Då Tycho Brahe i si tid såg eit nytt lys på nattehimmelen, skreiv han ei avhandling med ein enormt lang tittel som ettertida har korta ned til «De nova stella», om den nye stjerna. Det han såg, var ikkje ei ny stjerne, men ei gamal som eksploderte, men misforståinga bar frukt, og slike eksplosjonar vart etter kvart kalla nova og med tida supernova. Mange av dei tunge grunnstoffa i verda vert berre til i slike hendingar.

Odd W.Surén
« 1 2 3 »
« 1 2 3 »
Maren Uthaug er forfattar, teikneserieskapar og bloggar.

Maren Uthaug er forfattar, teikneserieskapar og bloggar.

Foto: Thomas A

Sylv og svik

Dansk-norske Maren Uthaug har fått mykje åtgaum for to andre bøker som har kome på nynorsk dei siste åra. Den nye av året, Og sånn blei det, er debutboka frå 2013 og skal visstnok vere sjølvbiografisk. Som Risten/Kirsten i romanen har Uthaug ein blanda bakgrunn som mellom anna er samisk.

HildeVesaas
Abbas Khider har skrive ein oppvekstroman frå Irak.

Abbas Khider har skrive ein oppvekstroman frå Irak.

Foto: Peter Hassiepen | Munich

Flukt, fengsel og eksil

Abbas Khider skriv om eit Irak i splitting og splintar – og det gjer han med stor sans for samanheng.

IngvildBræin
Per Qvale er mag.art. i litteraturvitskap. Han har omsett 140 bøker og skodespel.

Per Qvale er mag.art. i litteraturvitskap. Han har omsett 140 bøker og skodespel.

Foto: Solum Bokvennen

Mellom Paradis og parodi

Pseudo-Demosthenes (eit samlenamn på forfattarane av skrifter av Demosthenes som ikkje kan vera av han likevel) sa ein stad noko slikt som at me treng kurtisaner for nyting, konkubiner for å dekka daglege behov og koner til å skaffa oss rettmessige born og til å vakta eignelutane våre.

Odd W.Surén
Bergsveinn Birgisson er nominert til Nordisk råds litteraturpris to gonger.

Bergsveinn Birgisson er nominert til Nordisk råds litteraturpris to gonger.

Foto: Helge Skodvin

Eit geografisk, mentalt og litterært utskjer

Romanen kan lesast som ein samfunns- og samtidskritikk: korleis den moderne verda verkar inn på den mentale og psykiske helsa vår.

DAG OGTID
Sondre Midthun har gjeve ut tre romanar sidan debuten i 2011.

Sondre Midthun har gjeve ut tre romanar sidan debuten i 2011.

Foto: Thomas Kleiven

Dystopi med ein vri

Vi er i eit Nordland litt fram i tid. Det er mangel på vatn, og ein må ty til sjøen og regnvatn for det mest naudsynte. Sola er sterk, ein må ha parasoll med seg ut, og landskapet er så tørrsvidd at regnskurene – som kjem sjeldan, men plutseleg – riv med seg jord og leire i bakken.

IngvildBræin
Juan Goytisolo døydde i Marrakech i 2017.

Juan Goytisolo døydde i Marrakech i 2017.

Foto: Wikipedia

Språkleg artisteri

Juan Goytisolo (1931­–2017) er ein spansk forfattar som det meste av livet levde utanfor Spania: frå 1950-talet i Frankrike, tidvis i USA, og frå 1997 i Marrakech i Marokko, der han også døydde og er gravlagd.

OddmundHagen
Geir Olav Jørgensen teiknar eit vakkert portrett av ein far, skriv Odd W. Surén.

Geir Olav Jørgensen teiknar eit vakkert portrett av ein far, skriv Odd W. Surén.

Foto: Hans Johan Brun / Cappelen Damm

Om tru og nåde

Kva og korleis er forteljinga om livet ditt? Kva definerer deg? Er det slikt som år ut og år inn er regelen, som kanskje berre nokre få ser, eller er det unnatak, som alle får auga på, og gjerne nemner? Desse spørsmåla stiller ikkje Geir Olav Jørgensen direkte i romanen Evangelium, men eg tykkjer dei ligg der, under, over og ved sida av dei han faktisk formulerer.

Odd W.Surén
Marieke Lucas Rijneveld fekk den internasjonale Booker-prisen i 2020.

Marieke Lucas Rijneveld fekk den internasjonale Booker-prisen i 2020.

Foto: Oskardebot / Wikipedia

Heilstøypt om omsorgssvikt

Når ein debutant fødd i 1991 vinn International Booker Price for 2020, er det truleg snakk om ein sensasjonelt god, høgst original og gjennomført tekst både språkleg og tematisk. Etter å ha lese Kveldens ubehag av nederlandske Marieke Lucas Rijnevald skjønner ein at dette var eit klokt val. Romanen kom på nederlandsk i 2018.

OddmundHagen
Stein Torleif Bjella er musikar og rimsmed. I 2017 debuterte han med ei diktsamling.

Stein Torleif Bjella er musikar og rimsmed. I 2017 debuterte han med ei diktsamling.

Foto: Baard Henriksen

Heilstøypt

Onkel Ivar Helgesson Aal og nevøen Jon Aslesson Aal er på ei vekes haustfiske. Tilårskomne og skrale Ivar vil at Jon skal ta over fiskevatnet Storsenn, og då lyt han lærast opp. Denne upraktiske musikar-lærar-nevøen må vite noko om systemet å setje garn etter, om naturbalansen, om å ikkje bli for grådig, om gytinga, om korleis lage rakfisk av fangsten, om korleis ro rett, og om kvifor aldri sjekke vêrmeldinga. Etter dagens fiskeøkter på Storsenn sit dei saman i Fiskehuset, ikkje alltid like takksame for kvarandre sitt selskap. Ivar er belærande, Jon nærtakande.

IngvildBræin
Forfattar Karl Ove Knausgård har skrive eit frittståande framhald av romanen som kom ut i fjor.

Forfattar Karl Ove Knausgård har skrive eit frittståande framhald av romanen som kom ut i fjor.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Lys i vatn, lys på himmelen

Då Tycho Brahe i si tid såg eit nytt lys på nattehimmelen, skreiv han ei avhandling med ein enormt lang tittel som ettertida har korta ned til «De nova stella», om den nye stjerna. Det han såg, var ikkje ei ny stjerne, men ei gamal som eksploderte, men misforståinga bar frukt, og slike eksplosjonar vart etter kvart kalla nova og med tida supernova. Mange av dei tunge grunnstoffa i verda vert berre til i slike hendingar.

Odd W.Surén
« 1 2 3 »