JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 10 »
Einar Stenseng er forfattar, vokalist, musikar og låtskrivar, busett i Oslo.

Einar Stenseng er forfattar, vokalist, musikar og låtskrivar, busett i Oslo.

Foto: Ingrid Pop

Ei eigenrådig elv

Eg har aldri forstått korleis lesarar orkar å tråkle seg gjennom draumar i bøker. Dei blir gjerne skildra over lange strekk og skal ideelt sett representere eit dobbelt lag for hovudpersonen. Dei skal vel «kaste lys» over situasjonen, frå ein ubevisst ståstad. Kvar gong eg finn at eg står med begge beina i ein litterær draum, begynner eg å flakke med blikket og skummar gjennom.

IngvildBræin
Maren Barlien er nordtrønder busett i Oslo. Ho har gått på forfattarstudiet i Bø og arbeider som omsetjar og organist.

Maren Barlien er nordtrønder busett i Oslo. Ho har gått på forfattarstudiet i Bø og arbeider som omsetjar og organist.

Foto: Ole Ekker

Mellom is og eld

Ei reise er til og frå i same rørsle, noko anna skulle ha tatt seg ut. Men ein tenkjer ikkje alltid så nøye over det, reisa er definert ved målet. I den fine debutromanen Einbreid bru av Maren Barlien vert lesaren derimot merksam på at hovudpersonen Astrid først og fremst har reist bort frå eitkvart, og at målet ikkje er det eigentlege poenget når ho kjem til Island for å arbeida for den gamle mannen Gudmundur på hestegarden hans. Til familien i Noreg har ho sagt at ho skal til Island for å studera musikk.

Odd W.Surén
Lars Trygve Solli er filosof og bur i Sverige.

Lars Trygve Solli er filosof og bur i Sverige.

Foto: Ekström & Garay

Då Noreg kunne blitt fritt frå Danmark

Lars T. Solli er ein norsk filosof som har slått seg til i Sverige. I denne svenskspråklege romanen går vi inn i ei turbulent tid i Nordens historie. Måten soga er fortald på, er forfriskande uvanleg: 31 små kapittel fører oss gjennom snapshotaktige scenar over 150 sider. Somtid dialogar, somtid konfrontasjonar, somtid tankereferat og somtid novelleliknande småsoger. Undervegs kan ein stogge og tenkje seg om, og gjerne også grave litt i historiske verk.

BjørnKvalsvik Nicolaysen
Lina Breidablik er fødd i Balestrand og bur i Oslo.

Lina Breidablik er fødd i Balestrand og bur i Oslo.

Foto: Daniel Vikum

Ein fest

Om ein skuleelev fekk i oppgåve å greie ut om kva ein roman var, ville eleven mest sannsynleg ikkje trekke fram Lina Breidabliks Heime aleine som kroneksempel. Like fullt er boka ein roman. Det er ein roman som hoppar ikring som ein hare i skogen. Det er ein utruleg likande hare.

IngvildBræin
Ida Gilbert debuterte med ein boksingel i 2020. No debuterer ho som romanforfattar.

Ida Gilbert debuterte med ein boksingel i 2020. No debuterer ho som romanforfattar.

Foto: Heidi Furre

Spenstig satire

Ulven har alltid hatt ein plass i litteraturen, for det meste som noko truande og farleg for folk og fe, ei mytisk og demonisk urkraft i naturen, men også skildra som eit vakkert og staseleg dyr, beskytta innanfor såkalla ulvesoner; utanfor ulvesonene står bønder i kø for å skyte dei. Samtidig skaper ulven sterke motsetningar mellom bygd og by, og det er i denne betente konflikten at romandebutanten Ida Gilbert bidrar med ein frigjerande humor som er likeleg fordelt mellom naturvern og bondenæring, ispedd ein god porsjon sjølvironi.

OddmundHagen
Jonny Halberg er ein prislønt forfattar som òg har skrive filmmanus og er litteraturkritikar.

Jonny Halberg er ein prislønt forfattar som òg har skrive filmmanus og er litteraturkritikar.

Foto: Ann Kristin Aas

Det er ikkje openbert

Jonny Halberg tar oss med på ei reise i død, sorg, løyndomar og familiedynamikk, men òg i ypparleg språkføring og forteljarkunst.

IngvildBræin
Helene Guåker har gjeve ut tre romanar for vaksne og fleire ungdomsbøker sidan debuten i 2010.

Helene Guåker har gjeve ut tre romanar for vaksne og fleire ungdomsbøker sidan debuten i 2010.

Foto: Niklas Lello

Fulltreffar i bomstasjonen

I ei bygd i innlandet møtest dei unge Lodve og Sissel. Han er vaktmeister, ho går lærarskulen, dei flyttar saman. Dei lever lukkeleg og ukomplisert, til Sissel ein dag begynner å flakke med blikket. Lodve mistar kjærast og jobb og flyttar til Midtvangen, der han bemannar bomstasjonen som utgjer grensa mot fjellet og hyttegrenda.

IngvildBræin
Eskil Skjeldal har skrive fleire sakprosabøker og debuterte med ein roman i 2021.

Eskil Skjeldal har skrive fleire sakprosabøker og debuterte med ein roman i 2021.

Foto: Vegard Giskehaug

Med døden som fylgje

Med Byrået held Eskil Skjeldal fram langs det tematiske sporet frå romandebuten i 2021. Også i Fars hage, mors hus, utforska forfattaren menneskesinnet og forholdet mellom individet og flokken.

DAG OGTID
Julie Otsuka voks opp i California med japanskætta foreldre og byr no i New York.

Julie Otsuka voks opp i California med japanskætta foreldre og byr no i New York.

Foto: Jean Luc Bertini

Oppløysing av individet

Minnet er den uhandgripelege etterdønningen av røynda, og nokre gonger av illusjonar. Somme minne kan formidlast gjennom språket, andre er av ein slik art at språket til vanleg ikkje kan gripa dei. Då kan ein freista å finna opp eit nytt språk, eller ein ny måte å nytta det på. Dette siste tykkjer eg amerikanske Julie Otsuka får til, i ei bok som imponerer i smått og stort.

Odd W.Surén
Ia Genberg debuterte som forfattar i 2016. Ti år etter fekk ho Augustprisen for romanen som no er komen ut på norsk.

Ia Genberg debuterte som forfattar i 2016. Ti år etter fekk ho Augustprisen for romanen som no er komen ut på norsk.

Foto: Sara Mackey

Mange liv i eitt

Detaljene er ei bok som er like sterk og tydeleg som eit manifest, men utan programfesta dogme. På stillferdig vis syner romanen korleis relasjonane utgjer livet vårt. Gjennom viktige menneskemøte blir vi omskapte og attskapte på nytt og på nytt gjennom heile livet.

HildeVesaas
1 2 3 4 ... 10 »
1 2 3 4 ... 10 »
Einar Stenseng er forfattar, vokalist, musikar og låtskrivar, busett i Oslo.

Einar Stenseng er forfattar, vokalist, musikar og låtskrivar, busett i Oslo.

Foto: Ingrid Pop

Ei eigenrådig elv

Eg har aldri forstått korleis lesarar orkar å tråkle seg gjennom draumar i bøker. Dei blir gjerne skildra over lange strekk og skal ideelt sett representere eit dobbelt lag for hovudpersonen. Dei skal vel «kaste lys» over situasjonen, frå ein ubevisst ståstad. Kvar gong eg finn at eg står med begge beina i ein litterær draum, begynner eg å flakke med blikket og skummar gjennom.

IngvildBræin
Maren Barlien er nordtrønder busett i Oslo. Ho har gått på forfattarstudiet i Bø og arbeider som omsetjar og organist.

Maren Barlien er nordtrønder busett i Oslo. Ho har gått på forfattarstudiet i Bø og arbeider som omsetjar og organist.

Foto: Ole Ekker

Mellom is og eld

Ei reise er til og frå i same rørsle, noko anna skulle ha tatt seg ut. Men ein tenkjer ikkje alltid så nøye over det, reisa er definert ved målet. I den fine debutromanen Einbreid bru av Maren Barlien vert lesaren derimot merksam på at hovudpersonen Astrid først og fremst har reist bort frå eitkvart, og at målet ikkje er det eigentlege poenget når ho kjem til Island for å arbeida for den gamle mannen Gudmundur på hestegarden hans. Til familien i Noreg har ho sagt at ho skal til Island for å studera musikk.

Odd W.Surén
Lars Trygve Solli er filosof og bur i Sverige.

Lars Trygve Solli er filosof og bur i Sverige.

Foto: Ekström & Garay

Då Noreg kunne blitt fritt frå Danmark

Lars T. Solli er ein norsk filosof som har slått seg til i Sverige. I denne svenskspråklege romanen går vi inn i ei turbulent tid i Nordens historie. Måten soga er fortald på, er forfriskande uvanleg: 31 små kapittel fører oss gjennom snapshotaktige scenar over 150 sider. Somtid dialogar, somtid konfrontasjonar, somtid tankereferat og somtid novelleliknande småsoger. Undervegs kan ein stogge og tenkje seg om, og gjerne også grave litt i historiske verk.

BjørnKvalsvik Nicolaysen
Lina Breidablik er fødd i Balestrand og bur i Oslo.

Lina Breidablik er fødd i Balestrand og bur i Oslo.

Foto: Daniel Vikum

Ein fest

Om ein skuleelev fekk i oppgåve å greie ut om kva ein roman var, ville eleven mest sannsynleg ikkje trekke fram Lina Breidabliks Heime aleine som kroneksempel. Like fullt er boka ein roman. Det er ein roman som hoppar ikring som ein hare i skogen. Det er ein utruleg likande hare.

IngvildBræin
Ida Gilbert debuterte med ein boksingel i 2020. No debuterer ho som romanforfattar.

Ida Gilbert debuterte med ein boksingel i 2020. No debuterer ho som romanforfattar.

Foto: Heidi Furre

Spenstig satire

Ulven har alltid hatt ein plass i litteraturen, for det meste som noko truande og farleg for folk og fe, ei mytisk og demonisk urkraft i naturen, men også skildra som eit vakkert og staseleg dyr, beskytta innanfor såkalla ulvesoner; utanfor ulvesonene står bønder i kø for å skyte dei. Samtidig skaper ulven sterke motsetningar mellom bygd og by, og det er i denne betente konflikten at romandebutanten Ida Gilbert bidrar med ein frigjerande humor som er likeleg fordelt mellom naturvern og bondenæring, ispedd ein god porsjon sjølvironi.

OddmundHagen
Jonny Halberg er ein prislønt forfattar som òg har skrive filmmanus og er litteraturkritikar.

Jonny Halberg er ein prislønt forfattar som òg har skrive filmmanus og er litteraturkritikar.

Foto: Ann Kristin Aas

Det er ikkje openbert

Jonny Halberg tar oss med på ei reise i død, sorg, løyndomar og familiedynamikk, men òg i ypparleg språkføring og forteljarkunst.

IngvildBræin
Helene Guåker har gjeve ut tre romanar for vaksne og fleire ungdomsbøker sidan debuten i 2010.

Helene Guåker har gjeve ut tre romanar for vaksne og fleire ungdomsbøker sidan debuten i 2010.

Foto: Niklas Lello

Fulltreffar i bomstasjonen

I ei bygd i innlandet møtest dei unge Lodve og Sissel. Han er vaktmeister, ho går lærarskulen, dei flyttar saman. Dei lever lukkeleg og ukomplisert, til Sissel ein dag begynner å flakke med blikket. Lodve mistar kjærast og jobb og flyttar til Midtvangen, der han bemannar bomstasjonen som utgjer grensa mot fjellet og hyttegrenda.

IngvildBræin
Eskil Skjeldal har skrive fleire sakprosabøker og debuterte med ein roman i 2021.

Eskil Skjeldal har skrive fleire sakprosabøker og debuterte med ein roman i 2021.

Foto: Vegard Giskehaug

Med døden som fylgje

Med Byrået held Eskil Skjeldal fram langs det tematiske sporet frå romandebuten i 2021. Også i Fars hage, mors hus, utforska forfattaren menneskesinnet og forholdet mellom individet og flokken.

DAG OGTID
Julie Otsuka voks opp i California med japanskætta foreldre og byr no i New York.

Julie Otsuka voks opp i California med japanskætta foreldre og byr no i New York.

Foto: Jean Luc Bertini

Oppløysing av individet

Minnet er den uhandgripelege etterdønningen av røynda, og nokre gonger av illusjonar. Somme minne kan formidlast gjennom språket, andre er av ein slik art at språket til vanleg ikkje kan gripa dei. Då kan ein freista å finna opp eit nytt språk, eller ein ny måte å nytta det på. Dette siste tykkjer eg amerikanske Julie Otsuka får til, i ei bok som imponerer i smått og stort.

Odd W.Surén
Ia Genberg debuterte som forfattar i 2016. Ti år etter fekk ho Augustprisen for romanen som no er komen ut på norsk.

Ia Genberg debuterte som forfattar i 2016. Ti år etter fekk ho Augustprisen for romanen som no er komen ut på norsk.

Foto: Sara Mackey

Mange liv i eitt

Detaljene er ei bok som er like sterk og tydeleg som eit manifest, men utan programfesta dogme. På stillferdig vis syner romanen korleis relasjonane utgjer livet vårt. Gjennom viktige menneskemøte blir vi omskapte og attskapte på nytt og på nytt gjennom heile livet.

HildeVesaas
1 2 3 4 ... 10 »