JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 3 4 5 6 7 »
Strandpromenaden Corniche i Doha vert rehabilitert til fotball-VM. I bakgrunnen skyskraparane i West Bay.

Strandpromenaden Corniche i Doha vert rehabilitert til fotball-VM. I bakgrunnen skyskraparane i West Bay.

Alle foto: Håvard Rem

Ei ark av gull

LUSAIL: I dag fer eg til framtidsbyen Lusail for å sjå stadionet der finalekampen i fotball-VM vert spela i desember – inshallah. Byen er berre halvferdig. 

HåvardRem
Noregs Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien tjuvstarta OL med mixed double i curling mot Tsjekkia onsdag.

Noregs Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien tjuvstarta OL med mixed double i curling mot Tsjekkia onsdag.

Foto: Andreas Hillergren / TT /NTB

– Idretten speglar samfunnet

Førebuinga til dei olympiske leikane har vore prega av alt anna enn det sportslege. Kvifor skal vi bruke så mykje tid på denne idretten?

Jesper HommefossJohnsen
Siste fysiske opptaksprøve på Noregs idrettshøgskole var i 2008.

Siste fysiske opptaksprøve på Noregs idrettshøgskole var i 2008.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Krav

Ein av idrettslærarane mine starta altfor ofte timane med å fortelje om gamle dagar. For før gjekk nemleg studentane hans over Hardangervidda, mens dei no til dags så vidt klarte å overleve ein tre dagars tur i Sirdalen.

Maren
På 1980-talet måtte ein sende kampopptak på VHS.

På 1980-talet måtte ein sende kampopptak på VHS.

Foto: Itsuo Inouye / AP / NTB

Speidaren

Eg lurte nokre gonger på kvar dei var, dei som plutseleg kunne gi deg gullbilletten til profflivet i utlandet. Sat dei i busken med kikkert? Var dei på Dana og Norway cup? Eg såg dei aldri, og no er eg diverre for langt nede i divisjonane og for langt oppe i alder til å forvente ein talentspeidar i busken.

Maren
Slik ser han ut, den fyrste engelske spelaren som fekk ei vekeløn på 10.000 pund. Her har John Barnes signert for Newcastle i 1997. No er gjennomsnittsløna i Premier League 60.000 pund.

Slik ser han ut, den fyrste engelske spelaren som fekk ei vekeløn på 10.000 pund. Her har John Barnes signert for Newcastle i 1997. No er gjennomsnittsløna i Premier League 60.000 pund.

Foto: Owen Humphreys / AP / NTB

Proletariatet vann

Den 25. mars 1980 døydde ein slaktar brått i Manchester. Han heitte Louis Edwards. Son hans, Martin, som òg arbeidde i slaktarforretninga, arva nokre aksjar faren eigde. Aksjane var i fotballklubben Manchester United, som faren kontrollerte.

JonHustad
For å få Flipper i gull må du ha symt til saman 7500 meter i løpet av eitt år.

For å få Flipper i gull må du ha symt til saman 7500 meter i løpet av eitt år.

Flipper

Fyrst litt om Flipper-merket, som du kunne vere så heldig å gjere deg tent til i symjetimen før i tida. Merket er enno til sals, men sist eg såg det utdelt, var på 1990-talet. Ulempa med graderinga var at alle ikkje klarte krava og måtte nøye seg med Sjøløve eller endå verre, den meir klumsete Selungen.

Maren
Bernhoff Otelius Hansen var ein av to nordmenn som vann OL-gull det året dei innførte vektklassar, i 1904 i St. Louis i USA.

Bernhoff Otelius Hansen var ein av to nordmenn som vann OL-gull det året dei innførte vektklassar, i 1904 i St. Louis i USA.

Innveging

NRK-serien Hodet i klemme gjorde i alle fall meg hekta. Her piskar trenaren, Fritz Aanes, brytarane nokre gonger så hardt at det gjer vondt, også heime i sofaen. Berre 100 prosent er godt nok for Fritz.

Maren
Nokre gonger vart ein tvinga til å bade med gymsokken, det kunne hindre både fotvorter og fall.

Nokre gonger vart ein tvinga til å bade med gymsokken, det kunne hindre både fotvorter og fall.

Foto: Wikipedia

Gymsko

Joggesko, buffalos, berrføtt, tøflar, militærstøvlar, sandalar, uggs, sklisokkar, bomullssokkar – slappe og stramme. Alle desse praktiske og mindre praktiske variantane kan ein sjå i løpet av ein kroppsøvingskarriere. Litt skilnad er det innanfor dei ulike aldersgruppene og faglinjene, det skal seiast, men gymsko no kan vere mykje rart.

Maren
Det internasjonale handballforbundet (IHF) vil fjerne klisterbruk. Eit argument er at reklamen på ballen ikkje syner.

Det internasjonale handballforbundet (IHF) vil fjerne klisterbruk. Eit argument er at reklamen på ballen ikkje syner.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Klisterrevolusjonen

Kamerun kom til handball-VM i 2017, brennklare for kamp. Noko vesentleg hadde dei likevel gløymt. Laget hadde ikkje fått med seg at kampane skulle spelast med klister. Ei VM-oppkjøring utan klister, det er verre enn å gløyme lykketrusa.

Maren
John Isners serve er hardast i verda og målt til heile 253 km/t.

John Isners serve er hardast i verda og målt til heile 253 km/t.

Foto: Cole Burston / AP / NTB

Teknikk framfor kraft

Eg har litt på kjensla at tennis er den nye surdeigen. Før kjende eg faktisk ingen som dreiv med sporten. Men i pandemien kom det ein blest frå Tåsen og unge Ruud i vest til oss på Bjølsen, nærare aust: No tek tennis av.

Maren
« 1 ... 3 4 5 6 7 »
« 1 ... 3 4 5 6 7 »
Strandpromenaden Corniche i Doha vert rehabilitert til fotball-VM. I bakgrunnen skyskraparane i West Bay.

Strandpromenaden Corniche i Doha vert rehabilitert til fotball-VM. I bakgrunnen skyskraparane i West Bay.

Alle foto: Håvard Rem

Ei ark av gull

LUSAIL: I dag fer eg til framtidsbyen Lusail for å sjå stadionet der finalekampen i fotball-VM vert spela i desember – inshallah. Byen er berre halvferdig. 

HåvardRem
Noregs Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien tjuvstarta OL med mixed double i curling mot Tsjekkia onsdag.

Noregs Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien tjuvstarta OL med mixed double i curling mot Tsjekkia onsdag.

Foto: Andreas Hillergren / TT /NTB

– Idretten speglar samfunnet

Førebuinga til dei olympiske leikane har vore prega av alt anna enn det sportslege. Kvifor skal vi bruke så mykje tid på denne idretten?

Jesper HommefossJohnsen
Siste fysiske opptaksprøve på Noregs idrettshøgskole var i 2008.

Siste fysiske opptaksprøve på Noregs idrettshøgskole var i 2008.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Krav

Ein av idrettslærarane mine starta altfor ofte timane med å fortelje om gamle dagar. For før gjekk nemleg studentane hans over Hardangervidda, mens dei no til dags så vidt klarte å overleve ein tre dagars tur i Sirdalen.

Maren
På 1980-talet måtte ein sende kampopptak på VHS.

På 1980-talet måtte ein sende kampopptak på VHS.

Foto: Itsuo Inouye / AP / NTB

Speidaren

Eg lurte nokre gonger på kvar dei var, dei som plutseleg kunne gi deg gullbilletten til profflivet i utlandet. Sat dei i busken med kikkert? Var dei på Dana og Norway cup? Eg såg dei aldri, og no er eg diverre for langt nede i divisjonane og for langt oppe i alder til å forvente ein talentspeidar i busken.

Maren
Slik ser han ut, den fyrste engelske spelaren som fekk ei vekeløn på 10.000 pund. Her har John Barnes signert for Newcastle i 1997. No er gjennomsnittsløna i Premier League 60.000 pund.

Slik ser han ut, den fyrste engelske spelaren som fekk ei vekeløn på 10.000 pund. Her har John Barnes signert for Newcastle i 1997. No er gjennomsnittsløna i Premier League 60.000 pund.

Foto: Owen Humphreys / AP / NTB

Proletariatet vann

Den 25. mars 1980 døydde ein slaktar brått i Manchester. Han heitte Louis Edwards. Son hans, Martin, som òg arbeidde i slaktarforretninga, arva nokre aksjar faren eigde. Aksjane var i fotballklubben Manchester United, som faren kontrollerte.

JonHustad
For å få Flipper i gull må du ha symt til saman 7500 meter i løpet av eitt år.

For å få Flipper i gull må du ha symt til saman 7500 meter i løpet av eitt år.

Flipper

Fyrst litt om Flipper-merket, som du kunne vere så heldig å gjere deg tent til i symjetimen før i tida. Merket er enno til sals, men sist eg såg det utdelt, var på 1990-talet. Ulempa med graderinga var at alle ikkje klarte krava og måtte nøye seg med Sjøløve eller endå verre, den meir klumsete Selungen.

Maren
Bernhoff Otelius Hansen var ein av to nordmenn som vann OL-gull det året dei innførte vektklassar, i 1904 i St. Louis i USA.

Bernhoff Otelius Hansen var ein av to nordmenn som vann OL-gull det året dei innførte vektklassar, i 1904 i St. Louis i USA.

Innveging

NRK-serien Hodet i klemme gjorde i alle fall meg hekta. Her piskar trenaren, Fritz Aanes, brytarane nokre gonger så hardt at det gjer vondt, også heime i sofaen. Berre 100 prosent er godt nok for Fritz.

Maren
Nokre gonger vart ein tvinga til å bade med gymsokken, det kunne hindre både fotvorter og fall.

Nokre gonger vart ein tvinga til å bade med gymsokken, det kunne hindre både fotvorter og fall.

Foto: Wikipedia

Gymsko

Joggesko, buffalos, berrføtt, tøflar, militærstøvlar, sandalar, uggs, sklisokkar, bomullssokkar – slappe og stramme. Alle desse praktiske og mindre praktiske variantane kan ein sjå i løpet av ein kroppsøvingskarriere. Litt skilnad er det innanfor dei ulike aldersgruppene og faglinjene, det skal seiast, men gymsko no kan vere mykje rart.

Maren
Det internasjonale handballforbundet (IHF) vil fjerne klisterbruk. Eit argument er at reklamen på ballen ikkje syner.

Det internasjonale handballforbundet (IHF) vil fjerne klisterbruk. Eit argument er at reklamen på ballen ikkje syner.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Klisterrevolusjonen

Kamerun kom til handball-VM i 2017, brennklare for kamp. Noko vesentleg hadde dei likevel gløymt. Laget hadde ikkje fått med seg at kampane skulle spelast med klister. Ei VM-oppkjøring utan klister, det er verre enn å gløyme lykketrusa.

Maren
John Isners serve er hardast i verda og målt til heile 253 km/t.

John Isners serve er hardast i verda og målt til heile 253 km/t.

Foto: Cole Burston / AP / NTB

Teknikk framfor kraft

Eg har litt på kjensla at tennis er den nye surdeigen. Før kjende eg faktisk ingen som dreiv med sporten. Men i pandemien kom det ein blest frå Tåsen og unge Ruud i vest til oss på Bjølsen, nærare aust: No tek tennis av.

Maren
« 1 ... 3 4 5 6 7 »