JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 ... 13 »
Framsyninga til det nyetablerte Kvääniteatteri handlar om tvil, undering og ein yogaball.

Framsyninga til det nyetablerte Kvääniteatteri handlar om tvil, undering og ein yogaball.

Foto: Jørn Holm

Kritikk og forsoning i dans og teater

Vi er inne i ei nasjonal sannings- og forsoningsveke. Kva som kjem ut av dette, er uråd å seie. Viljen til å opne seg for all urett den samiske minoritetsbefolkninga har vore usett for gjennom den brutale fornorskingspolitikken, synest stor. Men kva skal forsonast, kven skal forsonast og korleis skal ei forsoning finne stad?

Jan H.Landro
Kjersti Elvik, Kristian Berg Jåtten, Jonatan Filip og Jon Ketil Johnsen i Arthur Millers stykke.

Kjersti Elvik, Kristian Berg Jåtten, Jonatan Filip og Jon Ketil Johnsen i Arthur Millers stykke.

Foto: Den Nationale Scene

Når illusjonane drep

En handelsreisendes død er stadig like aktuelt, om korleis blind dyrking av urealistiske ideal fører til ulukke.

Jan H.Landro
Nosizwe Baqwa og Jae Nyamburah på scena med stykket som Camara Lundestad Joof har skrive.

Nosizwe Baqwa og Jae Nyamburah på scena med stykket som Camara Lundestad Joof har skrive.

Foto: Den Nationale Scene

Eit bombenedslag av ei framsyning

Råare og meir direkte har vi vel knapt fått det rett i trynet – korleis rasismen kan ytre seg i samfunnet vårt og korleis dei kvite privilegia framleis rår grunnen. Og bak dette står ein norsk-gambisk forfattar og dramatikar utan formell utdanning, Camilla Lundestad Joof, ein norsk-kenyansk skodespelar, regissør, poet, fotograf og samfunnsdebattant, Jae Nyamburah, og ein norsk-sørafrikansk skodespelar, musikar og artist, Nosizwe Baqwa.

Jan H.Landro
Framsyninga er eit samarbeid mellom Haugesund Teater og Haugesund Kammeropera.

Framsyninga er eit samarbeid mellom Haugesund Teater og Haugesund Kammeropera.

Foto: Haugesund Teater

Så er også Agatha Christie blitt opera

Dette er Christie-klassikaren som endra tittel to gonger utan at ein moderne sensitivitetslesar hadde vore borti han. Frå Ten Little Niggers via Ten Little Indians til dagens tittel. Og i Haugesund får vi den svært alvorlege og dødelege historia som kombinert kammeropera og krimfarse. Det fungerer fint, det òg – sjølv om Dame Agatha kanskje ikkje ville godkjent avslutninga.

Jan H.Landro
Øystein Røger står åleine på scena i framsyninga basert på boka til Primo Levi.

Øystein Røger står åleine på scena i framsyninga basert på boka til Primo Levi.

Foto: Erika Hebbert

Djupdykk i fornedringa

Bearbeidd av Domenico Scarpa og Valter Malosti
Omsett av Tommy Watz, med bidrag av Birgit Owe Svihus
Regi: Alan Lucien Øyen
Scenografi og kostyme: Alex Eales
Lysdesign: Martin Flack
Lyddesign: Gunnar Innvær

BentKvalvik
Mari Hauge Einbu, Ingunn Øyen og Anders Mordal i framsyninga på Riksteatret.

Mari Hauge Einbu, Ingunn Øyen og Anders Mordal i framsyninga på Riksteatret.

Foto: Erika Hebbert

Er Nina Lykke satirikar?

Forfattaren Nina Lykke er for tida ein av våre mest lesne og populære novelle- og romanmakarar. På finurleg vis verkar det som ho har knekt koden med omsyn til å skildre det velfødde Velferds-Noreg og oss individa som lever her. Ho er morosam, men ho har sjølv hevda bestemt at historiene hennar slett ikkje er meinte som parodi eller satire. Ho skriv om menneske og samfunnet av i dag slik ho opplever at det faktisk er.

BentKvalvik
Dei fire skodespelarane fyller 16 roller med fin timing, skriv Jan H. Landro.

Dei fire skodespelarane fyller 16 roller med fin timing, skriv Jan H. Landro.

Foto: Espen Nyttingnes

Leikent frå kvinneuniverset

I ein alvorsmunter leik gir dette nyskrivne stykket både god underhaldning og mat for tanken. På knappe to timar tek Mødrevariasjonar, som på turné i Vestland til og med 18. mars, oss gjennom svangerskap, fødsel, barsel, amming, moderskap og eit tidsspenn på ti år. Også abort og skilsmisse. Her er mangt sjølv ein mann kan kjenne att, og her er hevdvunne klisjear som framleis synest ha noko for seg.

Jan H.Landro
Tine Wiggen og Eindride Eidsvold i hovudrollene som Nille og Jeppe.

Tine Wiggen og Eindride Eidsvold i hovudrollene som Nille og Jeppe.

Foto: Erika Hebbert

Jeppe i undiken

Omarbeiding ved Christian Lollike og Njål Helge Mjøs
Regi: Christian Lollike
Scenografi og kostyme: Christian Lollike

BentKvalvik
Kyrre Hellum og Carl Martin Eggesbø spelar små kontoristar i eit gedigent våpenfirma.

Kyrre Hellum og Carl Martin Eggesbø spelar små kontoristar i eit gedigent våpenfirma.

Foto: Dag Jenssen

Nifst, men hysterisk morosamt

Omsett av Astrid Sverresdotter Dypvik
Regi: Peer Perez Øian
Scenografi, kostyme og teiknar: Katarina Caspersen

BentKvalvik
Sigrid Moldestad spelar «Fanitullen» i framsyninga.

Sigrid Moldestad spelar «Fanitullen» i framsyninga.

Foto: Andreas Roksvåg

Vestlandsk nostalgi

Regi: Solrun Toft Iversen og Hilde Sol Erdal
Musikk: Voksne Herrers
Orkester
Scenografi, kostyme og
rekvisittar: Lise Christensen

Jan H.Landro
« 1 2 3 4 5 ... 13 »
« 1 2 3 4 5 ... 13 »
Framsyninga til det nyetablerte Kvääniteatteri handlar om tvil, undering og ein yogaball.

Framsyninga til det nyetablerte Kvääniteatteri handlar om tvil, undering og ein yogaball.

Foto: Jørn Holm

Kritikk og forsoning i dans og teater

Vi er inne i ei nasjonal sannings- og forsoningsveke. Kva som kjem ut av dette, er uråd å seie. Viljen til å opne seg for all urett den samiske minoritetsbefolkninga har vore usett for gjennom den brutale fornorskingspolitikken, synest stor. Men kva skal forsonast, kven skal forsonast og korleis skal ei forsoning finne stad?

Jan H.Landro
Kjersti Elvik, Kristian Berg Jåtten, Jonatan Filip og Jon Ketil Johnsen i Arthur Millers stykke.

Kjersti Elvik, Kristian Berg Jåtten, Jonatan Filip og Jon Ketil Johnsen i Arthur Millers stykke.

Foto: Den Nationale Scene

Når illusjonane drep

En handelsreisendes død er stadig like aktuelt, om korleis blind dyrking av urealistiske ideal fører til ulukke.

Jan H.Landro
Nosizwe Baqwa og Jae Nyamburah på scena med stykket som Camara Lundestad Joof har skrive.

Nosizwe Baqwa og Jae Nyamburah på scena med stykket som Camara Lundestad Joof har skrive.

Foto: Den Nationale Scene

Eit bombenedslag av ei framsyning

Råare og meir direkte har vi vel knapt fått det rett i trynet – korleis rasismen kan ytre seg i samfunnet vårt og korleis dei kvite privilegia framleis rår grunnen. Og bak dette står ein norsk-gambisk forfattar og dramatikar utan formell utdanning, Camilla Lundestad Joof, ein norsk-kenyansk skodespelar, regissør, poet, fotograf og samfunnsdebattant, Jae Nyamburah, og ein norsk-sørafrikansk skodespelar, musikar og artist, Nosizwe Baqwa.

Jan H.Landro
Framsyninga er eit samarbeid mellom Haugesund Teater og Haugesund Kammeropera.

Framsyninga er eit samarbeid mellom Haugesund Teater og Haugesund Kammeropera.

Foto: Haugesund Teater

Så er også Agatha Christie blitt opera

Dette er Christie-klassikaren som endra tittel to gonger utan at ein moderne sensitivitetslesar hadde vore borti han. Frå Ten Little Niggers via Ten Little Indians til dagens tittel. Og i Haugesund får vi den svært alvorlege og dødelege historia som kombinert kammeropera og krimfarse. Det fungerer fint, det òg – sjølv om Dame Agatha kanskje ikkje ville godkjent avslutninga.

Jan H.Landro
Øystein Røger står åleine på scena i framsyninga basert på boka til Primo Levi.

Øystein Røger står åleine på scena i framsyninga basert på boka til Primo Levi.

Foto: Erika Hebbert

Djupdykk i fornedringa

Bearbeidd av Domenico Scarpa og Valter Malosti
Omsett av Tommy Watz, med bidrag av Birgit Owe Svihus
Regi: Alan Lucien Øyen
Scenografi og kostyme: Alex Eales
Lysdesign: Martin Flack
Lyddesign: Gunnar Innvær

BentKvalvik
Mari Hauge Einbu, Ingunn Øyen og Anders Mordal i framsyninga på Riksteatret.

Mari Hauge Einbu, Ingunn Øyen og Anders Mordal i framsyninga på Riksteatret.

Foto: Erika Hebbert

Er Nina Lykke satirikar?

Forfattaren Nina Lykke er for tida ein av våre mest lesne og populære novelle- og romanmakarar. På finurleg vis verkar det som ho har knekt koden med omsyn til å skildre det velfødde Velferds-Noreg og oss individa som lever her. Ho er morosam, men ho har sjølv hevda bestemt at historiene hennar slett ikkje er meinte som parodi eller satire. Ho skriv om menneske og samfunnet av i dag slik ho opplever at det faktisk er.

BentKvalvik
Dei fire skodespelarane fyller 16 roller med fin timing, skriv Jan H. Landro.

Dei fire skodespelarane fyller 16 roller med fin timing, skriv Jan H. Landro.

Foto: Espen Nyttingnes

Leikent frå kvinneuniverset

I ein alvorsmunter leik gir dette nyskrivne stykket både god underhaldning og mat for tanken. På knappe to timar tek Mødrevariasjonar, som på turné i Vestland til og med 18. mars, oss gjennom svangerskap, fødsel, barsel, amming, moderskap og eit tidsspenn på ti år. Også abort og skilsmisse. Her er mangt sjølv ein mann kan kjenne att, og her er hevdvunne klisjear som framleis synest ha noko for seg.

Jan H.Landro
Tine Wiggen og Eindride Eidsvold i hovudrollene som Nille og Jeppe.

Tine Wiggen og Eindride Eidsvold i hovudrollene som Nille og Jeppe.

Foto: Erika Hebbert

Jeppe i undiken

Omarbeiding ved Christian Lollike og Njål Helge Mjøs
Regi: Christian Lollike
Scenografi og kostyme: Christian Lollike

BentKvalvik
Kyrre Hellum og Carl Martin Eggesbø spelar små kontoristar i eit gedigent våpenfirma.

Kyrre Hellum og Carl Martin Eggesbø spelar små kontoristar i eit gedigent våpenfirma.

Foto: Dag Jenssen

Nifst, men hysterisk morosamt

Omsett av Astrid Sverresdotter Dypvik
Regi: Peer Perez Øian
Scenografi, kostyme og teiknar: Katarina Caspersen

BentKvalvik
Sigrid Moldestad spelar «Fanitullen» i framsyninga.

Sigrid Moldestad spelar «Fanitullen» i framsyninga.

Foto: Andreas Roksvåg

Vestlandsk nostalgi

Regi: Solrun Toft Iversen og Hilde Sol Erdal
Musikk: Voksne Herrers
Orkester
Scenografi, kostyme og
rekvisittar: Lise Christensen

Jan H.Landro
« 1 2 3 4 5 ... 13 »