JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 6 ... 13 »
Lena Kristin Ellingsen spelar hushjelpa Camilla heime hos ekteparet Michael og Ulrike.

Lena Kristin Ellingsen spelar hushjelpa Camilla heime hos ekteparet Michael og Ulrike.

Foto: Erika Hebbert

Less is more

Omsett av Øyvind Berg
Regi: Marius von Mayenburg
Scenografi: Sebastien Dupouey
Komponistar: Frode Jacobsen & Gaute Tønder

BentKvalvik
Emil Johnsen spelar sonen som prøver å få kontakt med mor si, spela av Sigrid Husjord.

Emil Johnsen spelar sonen som prøver å få kontakt med mor si, spela av Sigrid Husjord.

Foto: Pernille Sandberg

Sterk dokumentasjon – men dramatikk?

Omsett av Tove Bakke
Dramatisert av Kjersti Horn og Emil Johnsen
Regi: Kjersti Horn
Scenografi og kostyme: Sven Haraldsson
Komponistr: Erik Hedin og Harald Lassen

BentKvalvik
Foreldra vert spelte av Even Stormoen og Marianne Nielsen.

Foreldra vert spelte av Even Stormoen og Marianne Nielsen.

Foto: Grethe Nygaard

Norsk teater på sitt beste

Nyss hadde Den Nationale Scene i Bergen noregspremiere på Lars Noréns Stillheten (1984), ei gjennomført god framsyning. Så vartar Rogaland Teater opp med det litteraturhistoriske «opphavet» og førebiletet til dette stykket, Eugene O’Neills klassiske og evig aktuelle Lang dags ferd mot natt (1941) med einskildprestasjonar og ensemblespel som i nokon mon overgår det som blei prestert i Bergen. Intensiteten er kanskje lågare, spelet meir tona ned, men måten det øydeleggjande kjærleikshatet blir spelt ut på, går rett i ryggmergen på meg. Det gjer vondt å sjå korleis desse menneska fortærer kvarandre.

Jan H.Landro
Reidun Melvær Berge speler hovudrolla som aleinemora. Musikaren er Øystein Bech-Eriksen.

Reidun Melvær Berge speler hovudrolla som aleinemora. Musikaren er Øystein Bech-Eriksen.

Foto: Andreas Roksvåg

Teater på liv og død

Dramatisering og regi: Fredrik Longva
Scenografi og kostyme: Olav Myrtvedt
Musikalsk konsept og musikar: Even Kjelby
Lysdesign: Silje Grimstad

Jan H.Landro
Ravdeep Singh Bajwa i rolla som Heathcliff og Emma Bones i rolla som Catherine.

Ravdeep Singh Bajwa i rolla som Heathcliff og Emma Bones i rolla som Catherine.

Foto: Jonathan Vivaas Kise

Fullt trøkk med seingotisk roman

Regi og dramatisering: Rebekka Nilsson og Florian Hellwig
Scenografi/kostyme: Katja Ebbel
Komponist: Matthias Sigurdsson

BentKvalvik
Medlemmene i den dysfunksjonelle familien vert spelte av Per Egil Aske (t.v.), Sissel Ingri Tank-Nielsen, Frode Bjorøy og Kristian Berg Jåtten.

Medlemmene i den dysfunksjonelle familien vert spelte av Per Egil Aske (t.v.), Sissel Ingri Tank-Nielsen, Frode Bjorøy og Kristian Berg Jåtten.

Foto: Den Nationale Scene

Konfrontasjonar i ein dysfunksjonell familie

Ein sterk tekst og eit imponerande samspel gjer denne oppsetjinga til noko av det beste i Stefan Larssons sjefstid på Den Nationale Scene. Ein øydelagd familie speler ut alt sitt agg, alle sine håp og det som ligg imellom, formidla gjennom framifrå skodespelarkunst.

Jan H.Landro
Sverre Anker Ousdal, Laila Goody, Elias Holmen Sørensen, Hanna-Maria Grønneberg, Andreas Stoltenberg Granerud, Trond Espen Seim og Anne Marit Jacobsen i stykket basert på filmen til Ingmar Bergman.

Sverre Anker Ousdal, Laila Goody, Elias Holmen Sørensen, Hanna-Maria Grønneberg, Andreas Stoltenberg Granerud, Trond Espen Seim og Anne Marit Jacobsen i stykket basert på filmen til Ingmar Bergman.

Foto: Erika Hebbert

Stivbeint dramatisering, men varmt spel

For nokre av oss er klassikaren Jordbærstedet ikkje berre Bergmans beste, men kan hende den beste filmen vi veit. Då er fallhøgda stor for ein ny versjon av sujettet. Men denne vakre historia med så både skarpe og poetiske dialogar må sjølvsagt freiste teaterfolk til vidare utforsking.

BentKvalvik
Liv Bernhoft Osa og Svein Tindberg gjer Romeo og Julie om att, 37 og eit halvt år etter førre gongen.

Liv Bernhoft Osa og Svein Tindberg gjer Romeo og Julie om att, 37 og eit halvt år etter førre gongen.

Foto: Det Norske Teateret

Velhalden klassikar, velhaldne aktørar

Romeo og Julie er tydeleg eit av yndlingsstykka i det norske teaterrepertoaret. Framsyninga som no har hatt premiere på Det Norske Teatret, er den fjerde versjonen denne meldaren vurderer, på ganske få år. Denne gongen er hendinga annonsert som avskilsframsyning for Svein Tindberg, som like før alderspensjonen skal gjere Romeo om att, 37 og eit halvt år etter førre gongen, med same Julie som den gongen, Liv Bernhoft Osa.

BentKvalvik
Kva kan gamle skikkar og seder lære oss om oss sjølve, spør Det Norske Teatret.

Kva kan gamle skikkar og seder lære oss om oss sjølve, spør Det Norske Teatret.

Foto: Signe Luksengard

Syretripp i to og ein halv time

Omsett av Inger Johanne Sæterbakk
Regi: Lisa Lie
Scenografi og kostyme: Maja Nilsen
Komponist: Ingvild Langgaard

BentKvalvik
Musikalen tek for seg historia til 7000 flypassasjerar som vart omdirigerte til den vesle byen Gander etter terroråtaka i New York i 2001.

Musikalen tek for seg historia til 7000 flypassasjerar som vart omdirigerte til den vesle byen Gander etter terroråtaka i New York i 2001.

Foto: Sebastian Dalseide

Godkjensleteater

Omsett av Håvard Rem
Regi: Markus Virta
Scenografi og kostyme: Stine Martinsen
Orkestrering: August Eriksmoen
Musikalsk ansvarleg: Helge Lilletvedt

Jan H.Landro
« 1 2 3 4 5 6 ... 13 »
« 1 2 3 4 5 6 ... 13 »
Lena Kristin Ellingsen spelar hushjelpa Camilla heime hos ekteparet Michael og Ulrike.

Lena Kristin Ellingsen spelar hushjelpa Camilla heime hos ekteparet Michael og Ulrike.

Foto: Erika Hebbert

Less is more

Omsett av Øyvind Berg
Regi: Marius von Mayenburg
Scenografi: Sebastien Dupouey
Komponistar: Frode Jacobsen & Gaute Tønder

BentKvalvik
Emil Johnsen spelar sonen som prøver å få kontakt med mor si, spela av Sigrid Husjord.

Emil Johnsen spelar sonen som prøver å få kontakt med mor si, spela av Sigrid Husjord.

Foto: Pernille Sandberg

Sterk dokumentasjon – men dramatikk?

Omsett av Tove Bakke
Dramatisert av Kjersti Horn og Emil Johnsen
Regi: Kjersti Horn
Scenografi og kostyme: Sven Haraldsson
Komponistr: Erik Hedin og Harald Lassen

BentKvalvik
Foreldra vert spelte av Even Stormoen og Marianne Nielsen.

Foreldra vert spelte av Even Stormoen og Marianne Nielsen.

Foto: Grethe Nygaard

Norsk teater på sitt beste

Nyss hadde Den Nationale Scene i Bergen noregspremiere på Lars Noréns Stillheten (1984), ei gjennomført god framsyning. Så vartar Rogaland Teater opp med det litteraturhistoriske «opphavet» og førebiletet til dette stykket, Eugene O’Neills klassiske og evig aktuelle Lang dags ferd mot natt (1941) med einskildprestasjonar og ensemblespel som i nokon mon overgår det som blei prestert i Bergen. Intensiteten er kanskje lågare, spelet meir tona ned, men måten det øydeleggjande kjærleikshatet blir spelt ut på, går rett i ryggmergen på meg. Det gjer vondt å sjå korleis desse menneska fortærer kvarandre.

Jan H.Landro
Reidun Melvær Berge speler hovudrolla som aleinemora. Musikaren er Øystein Bech-Eriksen.

Reidun Melvær Berge speler hovudrolla som aleinemora. Musikaren er Øystein Bech-Eriksen.

Foto: Andreas Roksvåg

Teater på liv og død

Dramatisering og regi: Fredrik Longva
Scenografi og kostyme: Olav Myrtvedt
Musikalsk konsept og musikar: Even Kjelby
Lysdesign: Silje Grimstad

Jan H.Landro
Ravdeep Singh Bajwa i rolla som Heathcliff og Emma Bones i rolla som Catherine.

Ravdeep Singh Bajwa i rolla som Heathcliff og Emma Bones i rolla som Catherine.

Foto: Jonathan Vivaas Kise

Fullt trøkk med seingotisk roman

Regi og dramatisering: Rebekka Nilsson og Florian Hellwig
Scenografi/kostyme: Katja Ebbel
Komponist: Matthias Sigurdsson

BentKvalvik
Medlemmene i den dysfunksjonelle familien vert spelte av Per Egil Aske (t.v.), Sissel Ingri Tank-Nielsen, Frode Bjorøy og Kristian Berg Jåtten.

Medlemmene i den dysfunksjonelle familien vert spelte av Per Egil Aske (t.v.), Sissel Ingri Tank-Nielsen, Frode Bjorøy og Kristian Berg Jåtten.

Foto: Den Nationale Scene

Konfrontasjonar i ein dysfunksjonell familie

Ein sterk tekst og eit imponerande samspel gjer denne oppsetjinga til noko av det beste i Stefan Larssons sjefstid på Den Nationale Scene. Ein øydelagd familie speler ut alt sitt agg, alle sine håp og det som ligg imellom, formidla gjennom framifrå skodespelarkunst.

Jan H.Landro
Sverre Anker Ousdal, Laila Goody, Elias Holmen Sørensen, Hanna-Maria Grønneberg, Andreas Stoltenberg Granerud, Trond Espen Seim og Anne Marit Jacobsen i stykket basert på filmen til Ingmar Bergman.

Sverre Anker Ousdal, Laila Goody, Elias Holmen Sørensen, Hanna-Maria Grønneberg, Andreas Stoltenberg Granerud, Trond Espen Seim og Anne Marit Jacobsen i stykket basert på filmen til Ingmar Bergman.

Foto: Erika Hebbert

Stivbeint dramatisering, men varmt spel

For nokre av oss er klassikaren Jordbærstedet ikkje berre Bergmans beste, men kan hende den beste filmen vi veit. Då er fallhøgda stor for ein ny versjon av sujettet. Men denne vakre historia med så både skarpe og poetiske dialogar må sjølvsagt freiste teaterfolk til vidare utforsking.

BentKvalvik
Liv Bernhoft Osa og Svein Tindberg gjer Romeo og Julie om att, 37 og eit halvt år etter førre gongen.

Liv Bernhoft Osa og Svein Tindberg gjer Romeo og Julie om att, 37 og eit halvt år etter førre gongen.

Foto: Det Norske Teateret

Velhalden klassikar, velhaldne aktørar

Romeo og Julie er tydeleg eit av yndlingsstykka i det norske teaterrepertoaret. Framsyninga som no har hatt premiere på Det Norske Teatret, er den fjerde versjonen denne meldaren vurderer, på ganske få år. Denne gongen er hendinga annonsert som avskilsframsyning for Svein Tindberg, som like før alderspensjonen skal gjere Romeo om att, 37 og eit halvt år etter førre gongen, med same Julie som den gongen, Liv Bernhoft Osa.

BentKvalvik
Kva kan gamle skikkar og seder lære oss om oss sjølve, spør Det Norske Teatret.

Kva kan gamle skikkar og seder lære oss om oss sjølve, spør Det Norske Teatret.

Foto: Signe Luksengard

Syretripp i to og ein halv time

Omsett av Inger Johanne Sæterbakk
Regi: Lisa Lie
Scenografi og kostyme: Maja Nilsen
Komponist: Ingvild Langgaard

BentKvalvik
Musikalen tek for seg historia til 7000 flypassasjerar som vart omdirigerte til den vesle byen Gander etter terroråtaka i New York i 2001.

Musikalen tek for seg historia til 7000 flypassasjerar som vart omdirigerte til den vesle byen Gander etter terroråtaka i New York i 2001.

Foto: Sebastian Dalseide

Godkjensleteater

Omsett av Håvard Rem
Regi: Markus Virta
Scenografi og kostyme: Stine Martinsen
Orkestrering: August Eriksmoen
Musikalsk ansvarleg: Helge Lilletvedt

Jan H.Landro
« 1 2 3 4 5 6 ... 13 »