JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 »
Foto frå ei gravferd etter tyrkiske luftåtak mot kurdarar i den nordsyriske landsbyen Al-Malikiyah i fjor.

Foto frå ei gravferd etter tyrkiske luftåtak mot kurdarar i den nordsyriske landsbyen Al-Malikiyah i fjor.

Foto: Baderkhan Ahmad / AP / NTB

Staten som bombar narkotikapolitiet

Etter Hamas-angrepet på Israel 7. oktober er American Colony, det tradisjonsrike og trivelege «journalist-hotellet» i Jerusalem, igjen fullbooka. Redaktørane vil ha nytt frå Gaza-krigen. Erfarne journalistar utfører livsfarleg, men nødvendig arbeid.

Erling Folkvord
Papirvimplar for den ultranasjonalistiske ATA-alliansen på metroen i Istanbul. At tre millionar tyrkarar røysta på ATA, sytte for at korkje Erdogan eller Kilicdaroglu fekk reint fleirtal.

Papirvimplar for den ultranasjonalistiske ATA-alliansen på metroen i Istanbul. At tre millionar tyrkarar røysta på ATA, sytte for at korkje Erdogan eller Kilicdaroglu fekk reint fleirtal.

Alle foto: Håvard Rem

– Erdogan-regimet vert sterkare no

At Erdogan ikkje fekk reint fleirtal alt i fyrste valomgang, kom av framgangen til ultranasjonalistane i ATA. Vonbrotne opposisjonelle reknar no med at presidenten vil auka makta si dei neste fem åra.

HåvardRem

Fare for attval av Erdogan

President Erdogan fekk ikkje fleirtal ved presidentvalet sist helg. Men partiet hans vann parlamentsvalet, og mykje tyder på at han vil vinna andre valrunde neste helg. Om det skjer, er det eit stort tilbakeslag for opposisjonen, som hadde stor von om å verta valvinnar.

SveinGjerdåker
Leiaren for dei svarte evnukkane vaktar inngangen til haremet i Topkapi-palasset til sultanen, i dag eit av dei fremste musea i Istanbul.

Leiaren for dei svarte evnukkane vaktar inngangen til haremet i Topkapi-palasset til sultanen, i dag eit av dei fremste musea i Istanbul.

Alle foto: Håvard Rem

Einevelde før og no

TOPKAPI-PALASSET: Vert Erdogan «ein ny sultan» om han vinn valet sundag? Osmansk kolonialisme er ikkje mindre mørk enn vestleg. Demokratisk underskot styrkte imperiet, men sytte for undergangen òg.

HåvardRem
Republikkmonumentet frå 1928, med profilen til Mustafa Kemal Atatürk, og den nye Taksim-moskeen frå 2021.

Republikkmonumentet frå 1928, med profilen til Mustafa Kemal Atatürk, og den nye Taksim-moskeen frå 2021.

Foto: Håvard Rem

– Erdogan vil ha krig

TAKSIM-PLASSEN, ISTANBUL: Her har den sekulære republikken sitt monument, her vert 1. mai markert, her møter eg opposisjonelle, og nett her vel Erdogan å byggja ein kontroversiell kjempemoské.

HåvardRem
Reklame for armbandsur i Istanbul internasjonale lufthamn.

Reklame for armbandsur i Istanbul internasjonale lufthamn.

Alle foto: Håvard Rem

Sportsvask i bakgarden

ISTANBUL: Kvifor får ikkje Tyrkia sola seg i glansen av eit OL eller EM? Er landet verre enn Kina, Russland og Qatar?
Og kvifor er president Erdogan så lite synleg i valkampen?

HåvardRem
Redningsarbeid i ruinane i byen Sarmada, nordvest i Syria.

Redningsarbeid i ruinane i byen Sarmada, nordvest i Syria.

Foto: White Helmets / Reuters / NTB

Katastrofe på krise på krise

Dei krigsherja og opprørskontrollerte områda nordvest i Syria har knapt fått tilbod om redningspersonell eller ekspertise utanfrå etter jordskjelvet. Det seier Trude Falch i Norsk Folkehjelp.

EvaAalberg Undheim
– Erdogan prøver å styrkje posisjonen sin. Dess nærare vi kjem valet, dess vanskelegare vert det å få støtte frå Tyrkia, meiner Bjørn Olav Knutsen.

– Erdogan prøver å styrkje posisjonen sin. Dess nærare vi kjem valet, dess vanskelegare vert det å få støtte frå Tyrkia, meiner Bjørn Olav Knutsen.

Foto via Reuters / AP

Portvaktar og bråkmakar

Bjørn Olav Knutsen ved FFI ser ikkje mykje å gjere med at Tyrkia hindrar svensk Nato-medlemskap, men meiner likevel saka kan løyse seg i løpet eit halvår.

EvaAalberg Undheim
Den russiske presidenten Vladimir Putin, den iranske presidenten Ebrahim Raisi og den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan på veg inn til ein pressekonferanse i Teheran 19. juli 2022.

Den russiske presidenten Vladimir Putin, den iranske presidenten Ebrahim Raisi og den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan på veg inn til ein pressekonferanse i Teheran 19. juli 2022.

Foto: Reuters / NTB

Linedansarlandet

Mellom aust og vest, mellom inflasjonskrise og økonomisk vekst, mellom demokrati og autokrati, mellom Nato-allianse og strategisk autonomi, står Tyrkia og vippar. Kvar det bikkar, vil ha stor betydning for stormaktsspelet framover.

Magnus FurreGjerde
Avstanden er snautt to kilometer frå denne landsbyen like vest for Eufrat til frontlinja og det området Tyrkia har okkupert sidan august 2016.

Avstanden er snautt to kilometer frå denne landsbyen like vest for Eufrat til frontlinja og det området Tyrkia har okkupert sidan august 2016.

Foto: Erling Folkvord

Skal Tyrkia få erobre enda meir av Syria?

Z’RGAN, SYRIA: Kurdarar i det nordlege Syria fryktar at landet deira blir ofra i ein hestehandel om Nato-medlemskapen til Sverige og Finland.

ErlingFolkvord
1 2 »
1 2 »
Foto frå ei gravferd etter tyrkiske luftåtak mot kurdarar i den nordsyriske landsbyen Al-Malikiyah i fjor.

Foto frå ei gravferd etter tyrkiske luftåtak mot kurdarar i den nordsyriske landsbyen Al-Malikiyah i fjor.

Foto: Baderkhan Ahmad / AP / NTB

Staten som bombar narkotikapolitiet

Etter Hamas-angrepet på Israel 7. oktober er American Colony, det tradisjonsrike og trivelege «journalist-hotellet» i Jerusalem, igjen fullbooka. Redaktørane vil ha nytt frå Gaza-krigen. Erfarne journalistar utfører livsfarleg, men nødvendig arbeid.

Erling Folkvord
Papirvimplar for den ultranasjonalistiske ATA-alliansen på metroen i Istanbul. At tre millionar tyrkarar røysta på ATA, sytte for at korkje Erdogan eller Kilicdaroglu fekk reint fleirtal.

Papirvimplar for den ultranasjonalistiske ATA-alliansen på metroen i Istanbul. At tre millionar tyrkarar røysta på ATA, sytte for at korkje Erdogan eller Kilicdaroglu fekk reint fleirtal.

Alle foto: Håvard Rem

– Erdogan-regimet vert sterkare no

At Erdogan ikkje fekk reint fleirtal alt i fyrste valomgang, kom av framgangen til ultranasjonalistane i ATA. Vonbrotne opposisjonelle reknar no med at presidenten vil auka makta si dei neste fem åra.

HåvardRem

Fare for attval av Erdogan

President Erdogan fekk ikkje fleirtal ved presidentvalet sist helg. Men partiet hans vann parlamentsvalet, og mykje tyder på at han vil vinna andre valrunde neste helg. Om det skjer, er det eit stort tilbakeslag for opposisjonen, som hadde stor von om å verta valvinnar.

SveinGjerdåker
Leiaren for dei svarte evnukkane vaktar inngangen til haremet i Topkapi-palasset til sultanen, i dag eit av dei fremste musea i Istanbul.

Leiaren for dei svarte evnukkane vaktar inngangen til haremet i Topkapi-palasset til sultanen, i dag eit av dei fremste musea i Istanbul.

Alle foto: Håvard Rem

Einevelde før og no

TOPKAPI-PALASSET: Vert Erdogan «ein ny sultan» om han vinn valet sundag? Osmansk kolonialisme er ikkje mindre mørk enn vestleg. Demokratisk underskot styrkte imperiet, men sytte for undergangen òg.

HåvardRem
Republikkmonumentet frå 1928, med profilen til Mustafa Kemal Atatürk, og den nye Taksim-moskeen frå 2021.

Republikkmonumentet frå 1928, med profilen til Mustafa Kemal Atatürk, og den nye Taksim-moskeen frå 2021.

Foto: Håvard Rem

– Erdogan vil ha krig

TAKSIM-PLASSEN, ISTANBUL: Her har den sekulære republikken sitt monument, her vert 1. mai markert, her møter eg opposisjonelle, og nett her vel Erdogan å byggja ein kontroversiell kjempemoské.

HåvardRem
Reklame for armbandsur i Istanbul internasjonale lufthamn.

Reklame for armbandsur i Istanbul internasjonale lufthamn.

Alle foto: Håvard Rem

Sportsvask i bakgarden

ISTANBUL: Kvifor får ikkje Tyrkia sola seg i glansen av eit OL eller EM? Er landet verre enn Kina, Russland og Qatar?
Og kvifor er president Erdogan så lite synleg i valkampen?

HåvardRem
Redningsarbeid i ruinane i byen Sarmada, nordvest i Syria.

Redningsarbeid i ruinane i byen Sarmada, nordvest i Syria.

Foto: White Helmets / Reuters / NTB

Katastrofe på krise på krise

Dei krigsherja og opprørskontrollerte områda nordvest i Syria har knapt fått tilbod om redningspersonell eller ekspertise utanfrå etter jordskjelvet. Det seier Trude Falch i Norsk Folkehjelp.

EvaAalberg Undheim
– Erdogan prøver å styrkje posisjonen sin. Dess nærare vi kjem valet, dess vanskelegare vert det å få støtte frå Tyrkia, meiner Bjørn Olav Knutsen.

– Erdogan prøver å styrkje posisjonen sin. Dess nærare vi kjem valet, dess vanskelegare vert det å få støtte frå Tyrkia, meiner Bjørn Olav Knutsen.

Foto via Reuters / AP

Portvaktar og bråkmakar

Bjørn Olav Knutsen ved FFI ser ikkje mykje å gjere med at Tyrkia hindrar svensk Nato-medlemskap, men meiner likevel saka kan løyse seg i løpet eit halvår.

EvaAalberg Undheim
Den russiske presidenten Vladimir Putin, den iranske presidenten Ebrahim Raisi og den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan på veg inn til ein pressekonferanse i Teheran 19. juli 2022.

Den russiske presidenten Vladimir Putin, den iranske presidenten Ebrahim Raisi og den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan på veg inn til ein pressekonferanse i Teheran 19. juli 2022.

Foto: Reuters / NTB

Linedansarlandet

Mellom aust og vest, mellom inflasjonskrise og økonomisk vekst, mellom demokrati og autokrati, mellom Nato-allianse og strategisk autonomi, står Tyrkia og vippar. Kvar det bikkar, vil ha stor betydning for stormaktsspelet framover.

Magnus FurreGjerde
Avstanden er snautt to kilometer frå denne landsbyen like vest for Eufrat til frontlinja og det området Tyrkia har okkupert sidan august 2016.

Avstanden er snautt to kilometer frå denne landsbyen like vest for Eufrat til frontlinja og det området Tyrkia har okkupert sidan august 2016.

Foto: Erling Folkvord

Skal Tyrkia få erobre enda meir av Syria?

Z’RGAN, SYRIA: Kurdarar i det nordlege Syria fryktar at landet deira blir ofra i ein hestehandel om Nato-medlemskapen til Sverige og Finland.

ErlingFolkvord
1 2 »