JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 ... 6 »
Donald Trump er skulda for å ha oppbevart graderte hemmelege dokument.

Donald Trump er skulda for å ha oppbevart graderte hemmelege dokument.

Foto: Amr Alfiky / NTB

Trump avslører seg sjølv

Straffesaka der tidlegare president Donald Trump er skulda for å ha oppbevart graderte hemmelege og sensitive dokument, ser no brått meir alvorleg ut.

SveinGjerdåker
Donald Trump drog tidlegare denne veka til Miami for å møte i retten, tiltalt for brot på USAs spionasjelov.

Donald Trump drog tidlegare denne veka til Miami for å møte i retten, tiltalt for brot på USAs spionasjelov.

Foto: Marco Bello / Reuters

Trur ikkje Trump er slegen

Tiltalar mot Donald Trump kan svekkje han mot demokratane neste år, men det er fram­leis ikkje umogleg at Trump vert president igjen, meiner USA-kjennar Jan Arild Snoen.

EvaAalberg Undheim
Robert F. Kennedy jr. kunngjer at han vil vera presidentkandidat for demokratane i 2024.

Robert F. Kennedy jr. kunngjer at han vil vera presidentkandidat for demokratane i 2024.

Foto: Marco Bello / Reuters / NTB

Ein Kennedy grip etter makt

I USA kan det gå mot ein omkamp mellom Joe Biden og Donald Trump i presidentvalet i 2024. Skal ein tru meiningsmålingane, har begge svære forsprang på alle konkurrentar i kvart sitt parti til å vinna primærvala og nominasjonane.

KajSkagen
Ein fiskebåt seglar forbi eit kinesisk krigsskip under militærøvinga utanfor Taiwan 11. april.

Ein fiskebåt seglar forbi eit kinesisk krigsskip under militærøvinga utanfor Taiwan 11. april.

FOTO: Reuters / Thomas Peter

Kinesisk status quo

Kina har hatt militærøving utanfor Taiwan. Øya har sidan 1949 fungert som eit eige land med sjølvstyre, men Kina ser på Taiwan som ein del av sitt territorium. USA seier at dei skal forsvare Taiwan dersom Kina går til angrep. Hans Jørgen Gåsemyr er seniorforskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (Nupi).

SofieMay Rånes

Pentagon-lekkasjen

Frå Pentagon, hovudkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet, har det kome ut hemmelege dokument knytte til den russisk-ukrainske krigen, og blant anna informasjon om amerikansk etterretning andsynes land som Nord-Korea, Kina og Iran.

SveinGjerdåker
USA har verdas største skuggebanksektor, der den neste store krisa etter alt å døma kjem. Og her står ikkje nokon sisteskansebank og ventar på å berga kapitalistane.

USA har verdas største skuggebanksektor, der den neste store krisa etter alt å døma kjem. Og her står ikkje nokon sisteskansebank og ventar på å berga kapitalistane.

Illustrasjon: Aliaksey Dabralinski / Shutterstock / NTB

Meir inflasjon i vente

Den som vonar at dei ved å lesa den artikkelen, finn ei løysing på problema finansnæring i verda er inne i, kjem til å verta skuffa. Det finst ikkje lenger gode svar på problema Vesten har sett seg i. Valet ser ut til å stå mellom ei mengd konkursar her og no eller langvarig inflasjon.

JonHustad
Kundar ventar utanfor hovudkontoret til Silicon Valley Bank i Santa Clara i California 13. mars 2023.

Kundar ventar utanfor hovudkontoret til Silicon Valley Bank i Santa Clara i California 13. mars 2023.

Foto: Brittany Hosea-Small / Reuters / NTB

Ei klassisk bankkrise

Konkursen til Silicon Valley Bank er eit læreboksdøme på korleis ei bankkrise oppstår. Svaret til amerikanske styresmakter på konkursen er derimot eit lærebokdøme på korleis ein skal skapa nye bankkriser.

JonHustad
Det vert aldri semje om kvifor amerikanarane vert feitare og feitare, men auka kaloriinntak og redusert fysisk aktivitet kan ikkje vera heile forklaringa.

Det vert aldri semje om kvifor amerikanarane vert feitare og feitare, men auka kaloriinntak og redusert fysisk aktivitet kan ikkje vera heile forklaringa.

Foto: Mark Lennihan / AP / NTB

Sjukehuset USA

Verda er på veg inn i ein kald krig, denne gongen er det ikkje USA mot Sovjetunionen, men USA mot Kina. Den førre kalde krigen vart vunnen med økonomiske musklar. Amerikanarane var langt meir nyskapande og produktive enn russarane. Dessutan hadde dei langt betre helse og mykje mindre rusmisbruk enn sovjetrussarane. Denne gongen er ikkje biletet like roseraudt. USA slit, og pilene peikar i feil retning.

JonHustad
I denne spruten får chinook-smolten frå Leavenworth-klekkeriet ein brå start på livet ute i naturen. Mange blir bytte for kråke og oter med det same. Tre av tusen tar seg ut i havet og klarer å finne attende.

I denne spruten får chinook-smolten frå Leavenworth-klekkeriet ein brå start på livet ute i naturen. Mange blir bytte for kråke og oter med det same. Tre av tusen tar seg ut i havet og klarer å finne attende.

Foto: Hans Morten Sundnes

Omkampen om Columbiaelva

Er det ein atomreaktor? Eg var jo ute etter laks! Er det hjelp i å fôre ei plaga elv med klekkerilaks? Kan ein gå tilbake til start og rive kraftverksdemningane som gjorde det vestkystamerikanske underet mogleg?

DAG OGTID
President Joe Biden har stempla og vil strafforfølgje den russiske Wagner-gruppa som kriminell, men kan møte motstand på heimebane frå amerikanske interesser som har operert og opererer på same måten.

President Joe Biden har stempla og vil strafforfølgje den russiske Wagner-gruppa som kriminell, men kan møte motstand på heimebane frå amerikanske interesser som har operert og opererer på same måten.

Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

Blind på eine auget

Russiske soldatar og leigesoldatar står bak krigsbrotsverk i Ukraina. USA er knallhard i kritikken og vil ha skuldige straffa, men møter seg sjølv i døra.

MortenStrøksnes
« 1 2 3 4 5 ... 6 »
« 1 2 3 4 5 ... 6 »
Donald Trump er skulda for å ha oppbevart graderte hemmelege dokument.

Donald Trump er skulda for å ha oppbevart graderte hemmelege dokument.

Foto: Amr Alfiky / NTB

Trump avslører seg sjølv

Straffesaka der tidlegare president Donald Trump er skulda for å ha oppbevart graderte hemmelege og sensitive dokument, ser no brått meir alvorleg ut.

SveinGjerdåker
Donald Trump drog tidlegare denne veka til Miami for å møte i retten, tiltalt for brot på USAs spionasjelov.

Donald Trump drog tidlegare denne veka til Miami for å møte i retten, tiltalt for brot på USAs spionasjelov.

Foto: Marco Bello / Reuters

Trur ikkje Trump er slegen

Tiltalar mot Donald Trump kan svekkje han mot demokratane neste år, men det er fram­leis ikkje umogleg at Trump vert president igjen, meiner USA-kjennar Jan Arild Snoen.

EvaAalberg Undheim
Robert F. Kennedy jr. kunngjer at han vil vera presidentkandidat for demokratane i 2024.

Robert F. Kennedy jr. kunngjer at han vil vera presidentkandidat for demokratane i 2024.

Foto: Marco Bello / Reuters / NTB

Ein Kennedy grip etter makt

I USA kan det gå mot ein omkamp mellom Joe Biden og Donald Trump i presidentvalet i 2024. Skal ein tru meiningsmålingane, har begge svære forsprang på alle konkurrentar i kvart sitt parti til å vinna primærvala og nominasjonane.

KajSkagen
Ein fiskebåt seglar forbi eit kinesisk krigsskip under militærøvinga utanfor Taiwan 11. april.

Ein fiskebåt seglar forbi eit kinesisk krigsskip under militærøvinga utanfor Taiwan 11. april.

FOTO: Reuters / Thomas Peter

Kinesisk status quo

Kina har hatt militærøving utanfor Taiwan. Øya har sidan 1949 fungert som eit eige land med sjølvstyre, men Kina ser på Taiwan som ein del av sitt territorium. USA seier at dei skal forsvare Taiwan dersom Kina går til angrep. Hans Jørgen Gåsemyr er seniorforskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (Nupi).

SofieMay Rånes

Pentagon-lekkasjen

Frå Pentagon, hovudkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet, har det kome ut hemmelege dokument knytte til den russisk-ukrainske krigen, og blant anna informasjon om amerikansk etterretning andsynes land som Nord-Korea, Kina og Iran.

SveinGjerdåker
USA har verdas største skuggebanksektor, der den neste store krisa etter alt å døma kjem. Og her står ikkje nokon sisteskansebank og ventar på å berga kapitalistane.

USA har verdas største skuggebanksektor, der den neste store krisa etter alt å døma kjem. Og her står ikkje nokon sisteskansebank og ventar på å berga kapitalistane.

Illustrasjon: Aliaksey Dabralinski / Shutterstock / NTB

Meir inflasjon i vente

Den som vonar at dei ved å lesa den artikkelen, finn ei løysing på problema finansnæring i verda er inne i, kjem til å verta skuffa. Det finst ikkje lenger gode svar på problema Vesten har sett seg i. Valet ser ut til å stå mellom ei mengd konkursar her og no eller langvarig inflasjon.

JonHustad
Kundar ventar utanfor hovudkontoret til Silicon Valley Bank i Santa Clara i California 13. mars 2023.

Kundar ventar utanfor hovudkontoret til Silicon Valley Bank i Santa Clara i California 13. mars 2023.

Foto: Brittany Hosea-Small / Reuters / NTB

Ei klassisk bankkrise

Konkursen til Silicon Valley Bank er eit læreboksdøme på korleis ei bankkrise oppstår. Svaret til amerikanske styresmakter på konkursen er derimot eit lærebokdøme på korleis ein skal skapa nye bankkriser.

JonHustad
Det vert aldri semje om kvifor amerikanarane vert feitare og feitare, men auka kaloriinntak og redusert fysisk aktivitet kan ikkje vera heile forklaringa.

Det vert aldri semje om kvifor amerikanarane vert feitare og feitare, men auka kaloriinntak og redusert fysisk aktivitet kan ikkje vera heile forklaringa.

Foto: Mark Lennihan / AP / NTB

Sjukehuset USA

Verda er på veg inn i ein kald krig, denne gongen er det ikkje USA mot Sovjetunionen, men USA mot Kina. Den førre kalde krigen vart vunnen med økonomiske musklar. Amerikanarane var langt meir nyskapande og produktive enn russarane. Dessutan hadde dei langt betre helse og mykje mindre rusmisbruk enn sovjetrussarane. Denne gongen er ikkje biletet like roseraudt. USA slit, og pilene peikar i feil retning.

JonHustad
I denne spruten får chinook-smolten frå Leavenworth-klekkeriet ein brå start på livet ute i naturen. Mange blir bytte for kråke og oter med det same. Tre av tusen tar seg ut i havet og klarer å finne attende.

I denne spruten får chinook-smolten frå Leavenworth-klekkeriet ein brå start på livet ute i naturen. Mange blir bytte for kråke og oter med det same. Tre av tusen tar seg ut i havet og klarer å finne attende.

Foto: Hans Morten Sundnes

Omkampen om Columbiaelva

Er det ein atomreaktor? Eg var jo ute etter laks! Er det hjelp i å fôre ei plaga elv med klekkerilaks? Kan ein gå tilbake til start og rive kraftverksdemningane som gjorde det vestkystamerikanske underet mogleg?

DAG OGTID
President Joe Biden har stempla og vil strafforfølgje den russiske Wagner-gruppa som kriminell, men kan møte motstand på heimebane frå amerikanske interesser som har operert og opererer på same måten.

President Joe Biden har stempla og vil strafforfølgje den russiske Wagner-gruppa som kriminell, men kan møte motstand på heimebane frå amerikanske interesser som har operert og opererer på same måten.

Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

Blind på eine auget

Russiske soldatar og leigesoldatar står bak krigsbrotsverk i Ukraina. USA er knallhard i kritikken og vil ha skuldige straffa, men møter seg sjølv i døra.

MortenStrøksnes
« 1 2 3 4 5 ... 6 »