JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 6 »
Skipper Fiander frå yakama-folket fører langhåven med røynde rørsler gjennom fossekavet i Klickitat-elva. Det er tøft arbeid, i dag som for tusen år sidan. Fisken han får, sel han og kjærasten frå den enkle leiren ovanfor.

Skipper Fiander frå yakama-folket fører langhåven med røynde rørsler gjennom fossekavet i Klickitat-elva. Det er tøft arbeid, i dag som for tusen år sidan. Fisken han får, sel han og kjærasten frå den enkle leiren ovanfor.

Alle foto: Hans Morten Sundnes

Laksefolket som tapte terreng

Columbiaelva finn veg gjennom Rocky Mountains, amerikansk ørken og regnskog. Laksen tar med seg næring frå Stillehavet til skog, dyr og folk. Er det mogleg å finne fiskande urfolk og columbialaks etter herjingane til det nye Amerika?

DAG OGTID
Celilofalla i Columbiaelva var som skapte for laksefiske med dei tradisjonelle metodane til stammefolka i området. Dei store fangstane gjorde også Celilo til eit handelssenter der det blei omsett varar frå store delar av Nord-Amerika. Lagnaden til fossen og fisket der kjem vi tilbake til.

Celilofalla i Columbiaelva var som skapte for laksefiske med dei tradisjonelle metodane til stammefolka i området. Dei store fangstane gjorde også Celilo til eit handelssenter der det blei omsett varar frå store delar av Nord-Amerika. Lagnaden til fossen og fisket der kjem vi tilbake til.

Arkivfoto: Sean Linehan, NOS, NGS.

Omvegen til Columbiaelva

Fjerne slektningar av den norske atlanterhavslaksen har tatt seg til rette i elvene våre og gitt oss napp ingen har bede om.

DAG OGTID
Ron DeSantis med familien etter å ha vunne guvernørvalet i Florida 8. november i år.

Ron DeSantis med familien etter å ha vunne guvernørvalet i Florida 8. november i år.

Foto: Marco Bello / Reuters / NTB

Trump med hjerne

For dei som lurer, det går føre seg ein kulturkamp i USA. I vinter vedtok delstatsforsamlinga i Florida ein lov som forbyr småskulelærarar og barnehagepedagogar å undervisa born om kjønnsidentitet og seksuell orientering. Born under ni år skal ikkje læra om slikt. Loven vert på folkemunne kalla «ikkje sei homofili». Inn i kampen om loven rota Disney-selskapet seg.

JonHustad
Tysdag denne veka kunngjorde Donald Trump at han vil stille som kandidat ved presidentvalet i 2024.

Tysdag denne veka kunngjorde Donald Trump at han vil stille som kandidat ved presidentvalet i 2024.

Foto: Jonathan Ernst / Reuters / NTB

– Mange sit på gjerdet

– Trump har ikkje fått den oppslutninga han hadde håpa på, seier professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen.

SofieMay Rånes
Demokraten Wes Moore er vald til ny guvernør i delstaten Maryland, etter republikanaren Larry Hogan. Her er Moore saman med USAs president Joe Biden, Jill Biden og senator Chris Van Hollen.

Demokraten Wes Moore er vald til ny guvernør i delstaten Maryland, etter republikanaren Larry Hogan. Her er Moore saman med USAs president Joe Biden, Jill Biden og senator Chris Van Hollen.

Foto: Leah Millis / Reuters / NTB

Val som braut trendane

– Det er eigentleg ein sjokkerande siger for demokratane, seier fyrsteamanuensis Hilde Eliassen Restad om valresultatet frå USA.

EvaAalberg Undheim

Dårleg val for Trump

Trass i dei store økonomiske problema som mange amerikanarar opplever, og ein president som er for gamal til å vera president, gjorde republikanarane eit mykje dårlegare val enn forventa.

SveinGjerdåker
Thomas Seltzer fryktar den politiske framtida i sitt andre heimland, USA.

Thomas Seltzer fryktar den politiske framtida i sitt andre heimland, USA.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Døde draumar i fedrelandet

Thomas Seltzer har skrive beksvart om USA – heim­landet han ein gong drøymde om å vende tilbake til.

Christiane Jordheim Larsen
Speaker Nancy Pelosi i parlamentet i Taipei i Taiwan 3. august 2022.

Speaker Nancy Pelosi i parlamentet i Taipei i Taiwan 3. august 2022.

Foto: Ann Wang / Reuters / NTB

Ei risikabel reise

Det omstridde Taiwan-besøket til Nancy Pelosi er i tråd med karrieren og personlegdomen hennar, meiner USA-kjennar Sofie Høgestøl.

Per AndersTodal
Skulpturkopien av sigersgudinna Nike av Samothrake i ettermiddagssola framfor Caesar’s Palace.

Skulpturkopien av sigersgudinna Nike av Samothrake i ettermiddagssola framfor Caesar’s Palace.

Foto: Ida Lødemel Tvedt

Tilbakeslaget mot tilbake­slaget mot det som nettopp byrja

Eg skulle ta nattbuss frå Las Vegas, via Los Angeles til San Francisco. Derfrå skulle eg vidare opp langs vestkysten. Eg såg meg tilbake i ettermiddagssola, mot The Mirage Hotel og Caesar’s Palace, der skulpturkopien av sigersgudinna Nike frå Samothrake stod og hovudlaust velsigna alle eskapadar. Ho såg enda vakrare ut her enn i originalen, som står på toppen av ei trapp i Louvre i Paris. I Vegas var ho varmare opplyst, lettare å gripe, i omgivnader som gav djupare gjenklang med Nikes mytologisering av krigstematikk.

Ida LødemelTvedt
Om eg fyrst skulle gjort noko så naturstridig som å gifte meg, kunne eg gjort det her, i ei kyrkje vigd til det kunstige.

Om eg fyrst skulle gjort noko så naturstridig som å gifte meg, kunne eg gjort det her, i ei kyrkje vigd til det kunstige.

Alle foto: Ida Lødemel Tvedt

Der bølga trefte og trekte seg tilbake

Eventyret i Vegas held fram, med buttpluggen Vladimir Put-in som rekvisitt og Hunter S. Thompson som leiestjerne.

Ida LødemelTvedt
« 1 2 3 4 5 6 »
« 1 2 3 4 5 6 »
Skipper Fiander frå yakama-folket fører langhåven med røynde rørsler gjennom fossekavet i Klickitat-elva. Det er tøft arbeid, i dag som for tusen år sidan. Fisken han får, sel han og kjærasten frå den enkle leiren ovanfor.

Skipper Fiander frå yakama-folket fører langhåven med røynde rørsler gjennom fossekavet i Klickitat-elva. Det er tøft arbeid, i dag som for tusen år sidan. Fisken han får, sel han og kjærasten frå den enkle leiren ovanfor.

Alle foto: Hans Morten Sundnes

Laksefolket som tapte terreng

Columbiaelva finn veg gjennom Rocky Mountains, amerikansk ørken og regnskog. Laksen tar med seg næring frå Stillehavet til skog, dyr og folk. Er det mogleg å finne fiskande urfolk og columbialaks etter herjingane til det nye Amerika?

DAG OGTID
Celilofalla i Columbiaelva var som skapte for laksefiske med dei tradisjonelle metodane til stammefolka i området. Dei store fangstane gjorde også Celilo til eit handelssenter der det blei omsett varar frå store delar av Nord-Amerika. Lagnaden til fossen og fisket der kjem vi tilbake til.

Celilofalla i Columbiaelva var som skapte for laksefiske med dei tradisjonelle metodane til stammefolka i området. Dei store fangstane gjorde også Celilo til eit handelssenter der det blei omsett varar frå store delar av Nord-Amerika. Lagnaden til fossen og fisket der kjem vi tilbake til.

Arkivfoto: Sean Linehan, NOS, NGS.

Omvegen til Columbiaelva

Fjerne slektningar av den norske atlanterhavslaksen har tatt seg til rette i elvene våre og gitt oss napp ingen har bede om.

DAG OGTID
Ron DeSantis med familien etter å ha vunne guvernørvalet i Florida 8. november i år.

Ron DeSantis med familien etter å ha vunne guvernørvalet i Florida 8. november i år.

Foto: Marco Bello / Reuters / NTB

Trump med hjerne

For dei som lurer, det går føre seg ein kulturkamp i USA. I vinter vedtok delstatsforsamlinga i Florida ein lov som forbyr småskulelærarar og barnehagepedagogar å undervisa born om kjønnsidentitet og seksuell orientering. Born under ni år skal ikkje læra om slikt. Loven vert på folkemunne kalla «ikkje sei homofili». Inn i kampen om loven rota Disney-selskapet seg.

JonHustad
Tysdag denne veka kunngjorde Donald Trump at han vil stille som kandidat ved presidentvalet i 2024.

Tysdag denne veka kunngjorde Donald Trump at han vil stille som kandidat ved presidentvalet i 2024.

Foto: Jonathan Ernst / Reuters / NTB

– Mange sit på gjerdet

– Trump har ikkje fått den oppslutninga han hadde håpa på, seier professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen.

SofieMay Rånes
Demokraten Wes Moore er vald til ny guvernør i delstaten Maryland, etter republikanaren Larry Hogan. Her er Moore saman med USAs president Joe Biden, Jill Biden og senator Chris Van Hollen.

Demokraten Wes Moore er vald til ny guvernør i delstaten Maryland, etter republikanaren Larry Hogan. Her er Moore saman med USAs president Joe Biden, Jill Biden og senator Chris Van Hollen.

Foto: Leah Millis / Reuters / NTB

Val som braut trendane

– Det er eigentleg ein sjokkerande siger for demokratane, seier fyrsteamanuensis Hilde Eliassen Restad om valresultatet frå USA.

EvaAalberg Undheim

Dårleg val for Trump

Trass i dei store økonomiske problema som mange amerikanarar opplever, og ein president som er for gamal til å vera president, gjorde republikanarane eit mykje dårlegare val enn forventa.

SveinGjerdåker
Thomas Seltzer fryktar den politiske framtida i sitt andre heimland, USA.

Thomas Seltzer fryktar den politiske framtida i sitt andre heimland, USA.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Døde draumar i fedrelandet

Thomas Seltzer har skrive beksvart om USA – heim­landet han ein gong drøymde om å vende tilbake til.

Christiane Jordheim Larsen
Speaker Nancy Pelosi i parlamentet i Taipei i Taiwan 3. august 2022.

Speaker Nancy Pelosi i parlamentet i Taipei i Taiwan 3. august 2022.

Foto: Ann Wang / Reuters / NTB

Ei risikabel reise

Det omstridde Taiwan-besøket til Nancy Pelosi er i tråd med karrieren og personlegdomen hennar, meiner USA-kjennar Sofie Høgestøl.

Per AndersTodal
Skulpturkopien av sigersgudinna Nike av Samothrake i ettermiddagssola framfor Caesar’s Palace.

Skulpturkopien av sigersgudinna Nike av Samothrake i ettermiddagssola framfor Caesar’s Palace.

Foto: Ida Lødemel Tvedt

Tilbakeslaget mot tilbake­slaget mot det som nettopp byrja

Eg skulle ta nattbuss frå Las Vegas, via Los Angeles til San Francisco. Derfrå skulle eg vidare opp langs vestkysten. Eg såg meg tilbake i ettermiddagssola, mot The Mirage Hotel og Caesar’s Palace, der skulpturkopien av sigersgudinna Nike frå Samothrake stod og hovudlaust velsigna alle eskapadar. Ho såg enda vakrare ut her enn i originalen, som står på toppen av ei trapp i Louvre i Paris. I Vegas var ho varmare opplyst, lettare å gripe, i omgivnader som gav djupare gjenklang med Nikes mytologisering av krigstematikk.

Ida LødemelTvedt
Om eg fyrst skulle gjort noko så naturstridig som å gifte meg, kunne eg gjort det her, i ei kyrkje vigd til det kunstige.

Om eg fyrst skulle gjort noko så naturstridig som å gifte meg, kunne eg gjort det her, i ei kyrkje vigd til det kunstige.

Alle foto: Ida Lødemel Tvedt

Der bølga trefte og trekte seg tilbake

Eventyret i Vegas held fram, med buttpluggen Vladimir Put-in som rekvisitt og Hunter S. Thompson som leiestjerne.

Ida LødemelTvedt
« 1 2 3 4 5 6 »